AIDASPozornost, zájem, přání, nákup, spokojenost

Je zkratka anglických slov Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (přání), Action (akce), Satisfaction (spokojenost). Standardní model AIDA rozšířený o slovo Satisfaction (spokojenost). Zákazník je spokojený s nákupem a proto objednává opakovaně.  Moudré knihy o marketingu uvádí i zkratku AIDYA. Písmeno Y zde představuje slovo Yes. Kladné rozhodnutí pro nákup nabízené značky nebo výrobku. Model AIDA jsme popsali podrobněji.
AIDAS marketing
Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaction.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost