Marketingový slovníkAbyste se v marketingových pojmech lépe zorientovali, připravili jsme pro vás slovník. Neustále ho aktualizujeme o nová slovíčka. Podrobně o některých pojmech píšeme v rámci našeho marketingového blogu.
 • Společnost, která vlastní jedny z nejoblíbenějších rádií v České republice.
 • Je zkratka anglických slov Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (přání), Action (akce).
 • Je zkratka anglických slov Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (přání), Action (akce) a Satisfaction (spokojenost).
 • Proces získávání nových zákazníků.
 • Seznam vyhledávacích dotazů, které jsou validní pro obor, kterému se věnuje daný web.
 • "Nadlinková komunikace" - označení masových médií (rádio, TV).
 • Formát venkovní velkoplošné reklamy v rozměru 9,6 x 3,6 metrů.
 • Všeobecný název velkého formátu outdoorové reklamy. Nejpoužívanější velikost je 5,1 x 2,4 metrů.
 • Forma webu, kde uživatel píše své názory. Jak jej využít v marketingu?
 • Obchodní značka
 • Tvorba vizuální identity značky. Často je zaměňována s tvorbou brandu (brand buildingem).
 • Podlinková komunikace - formy marketingové komunikace s přesnějším zacílením.
 • Jedná se o stanice: Radiožurnál, Dvojka, Vltava, ČRo Plus, Radio Wave, Rádio Junior, D-dur, Jazz, ČRo regionální vysílání
 • Nosiče venkovních reklam, které bývají obvykle prosvětlené a zasazené do země.
 • Tvorba reklamních a marketingových textů.
 • CPC
  Cost per click, cena za proklik.
 • Proces shromažďování informací prohledávacím robotem (bot, spider, crawler).
 • CTR
  Click Through Rate je míra prokliku.
 • Nástroj direct marketingu. Email (nebo dopis) určený přímo adresátovi, kterému nabízí daný produkt.
 • Přímý marketing obecně označuje marketingovou komunikaci mezi adresátem a zadavatelem.
 • Email marketing je jedním z nástrojů přímého marketingu.
 • Marketing akcí - buduje vztahy mezi obchodními partnery nebo zaměstnanci.
 • Nástroj na správu FB a IG reklam.
 • Měřící kód Facebooku. Bývá umístěný v hlavičce kódu webu.
 • Malá ikona v kořenovém adresáři webu. Zobrazuje se v adresním řádku na panelu se stránkou.
 • Blok, který se zobrazuje nad výsledky vyhledávání v SERP. Tzv. nultá pozice.
 • Rozhlasový spot, jingl, sponzoring pořadu nebo přenosu, soutěže pro posluchače, speciální operace.
 • Klasický televizní spot, TV sponzoring, TV Pruduct Placement, Teleshopping
 • Reklamní služba společnosti Google.
 • Dnes Google Ads - reklamní služba firmy Google.
 • Nekonvenční forma propagace s minimálními náklady, ale maximálním možným dopadem na potenciální zákazníky.
 • Symbol „#“, který slouží k organizaci a kategorizaci obsahu na sociálních sítích.
 • Hypertext Markup Language
 • Reklama na provozovně.
 • Proces zapsání stránek do indexového seznamu vyhledávačů.
 • Seznam prostředků, kterými firma komunikuje směrem k zákazníkům stávajícím i potenciálním.
 • Kovnerze znamená provedení požadované akce zákazníkem. Například nákup.
 • Cesta zákazníka k dokončení konverze.
 • KPI
  Key performance indicator - pomůcka k měření výkonnosti
 • Starý název multimediální skupiny. Dnes se jmenuje "Active".
 • Mediální společnost, která vlastní rádio Impuls, Rock Zone 105,9 FM, Český Impuls.
 • Specifický a konkrétní vyhledávací dotaz.
 • Marketing je soubor činností a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek.
 • Tři marketingové fáze (přípravná, realizační a kontrolní) využívají jiné nástroje.
 • Seznam nejčastějších marketingových zkratek
 • Marketingový mix z pohledu zákazníka - customer value, communication, convenience, cost
 • Čtyři základní marketingové nástroje označované jako 4P. Product (produkt), Price (cena), Place (místo), Promotion (propagace).
 • Do jejich portfolia patří rádio Blaník, Hitrádia, Fajn rádia, Rock rádia
 • Český zpravodajský web zaměřený na reklamu.
 • Přehled využitých médií, termínu publikace reklamy, ceny a očekávaného zásahu publika.
 • Formát venkovní velkoplošné reklamy v rozměru (např. 30x12m nebo 20x8m).
 • Zajišťuje, že správné produkty jsou vystaveny na odpovídajícím místě, ve správném načasování a za ceny, za kterou bude nakoupeny.
 • Krátký popisek stránky, druh HTML meta tagu.
 • Slouží pro orientaci v textu, zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti textu a zvýšení vlivu v internetových vyhledávačích.
 • Obal je jediný komunikační kanál, který vidí 100 % spotřebitelů. Jak by měl vypadat?
 • Reklamní formát, který není závislý na internetu.
 • Označení pro veškeré marketingové aktivity v online prostředí (na internetu).
 • Venkovní reklama
 • Krátký úvod článku, jehož smyslem je upoutat pozornost čtenáře a naznačit, o čem článek bude.
 • PNO
  Podíl nákladů na obratu v procentech,
 • Podpora prodeje je jedním z nástrojů komunikačního mixu. Jedná se o krátkodobý stimul, jehož cílem je zvýšit prodeje určitého výrobku nebo služby.
 • Vyskakovací upozornění na webu.
 • Model pěti sil je jedním ze základních nástrojů pro analýzu konkurenčního prostředí společnosti a jejího strategického řízení. Cílem modelu je odvodit sílu konkurence v analyzovaném odvětví, a tak i její ziskovost.
 • Point Of Sale (POS)/Point Of Purchase (POP) - marketing v místě provozovny.
 • PPA
  Pay per Action (platba za akci).
 • PR
  Public relations - vztahy (firmy apod.) s veřejností.
 • PR článek znamená placený redakční článek. Jedná se o český výraz, PR zde neznamená public relations.
 • Vlastní rádia Kiss, Country rádio, Rádio Beat, Signál Radio, Radio Spin, Rádio 1.
 • Zde myšleno jako trh s reklamou v rádiích. V ČR je relativně stabilní. Dříve byl samostatný, dnes bývá spojený s online prostorem i televizí (např. Prima TV).
 • Funkce na Instagramu. Umožňuje sdílet krátká videa i s hudbou.
 • Propagace - výrobku, služby, myšlenky, firmy... Může být placená i neplacená.
 • Proces udržování stávajících zákazníků.
 • ROAS neboli Return On Ad Spend je jednou z často používaných marketingových metrik.
 • Protokol pro zakázání přístupu robotům vyhledávacích sítí.
 • ROI
  Return On Investment - návratnost investic.
 • Prezentace informací o produktu nebo službě v podobě zvuku.
 • Klasický reklamní formát, který je umístěný v reklamním čase v rádiu.
 • Distribuce vzorku zdarma k vyzkoušení.
 • Služba společnosti Google - je jedním ze základních SEO nástrojů. Umožňuje mimo jiné sledovat, jak si váš web vede ve vyhledávačích.
 • SEO
  Search Engine Optimization (SEO) - soubor aktivit, které vedou k lepší vyhledatelnosti ve vyhledávačích.
 • Reklama umístěná kolmo na regálech nebo svisle do uličky.
 • Mapa (seznam) webových stránek.
 • Reklamní systém společnosti Seznam (obdoba Google Ads)
 • Sleva je určité cenové zvýhodnění - marketingový nástroj sloužící k ovlivnění zákazníka a usměrňující jeho poptávku.
 • Metoda stanovování cílů v projektovém řízení apod.
 • Soutěž je oblíbený formát zejména pro posluchače. Atraktivní popis výrobku moderátorem může zvýšit povědomí o něm i značce.
 • Tento pojem skrývá netypické formy reklamy, které lze s rozhlasovou stanicí využít.
 • Spojení zadavatele reklamy s hodnotami např. rozhlasové stanice nebo konkrétního pořadu, který stanice vysílá.
 • Obchodní schéma See, Think, Do, Care, pomáhá při tvorbě strategie.
 • Typ příspěvku na sociálních sítích.
 • Základní metoda strategické analýzy. Cílem analýzy je zhodnotit vnitřní a vnější faktory ovlivňující společnost a stanovit optimální strategii a plán.
 • TAI
  Target Affinity Index - index vhodnosti reklamního nosiče.
 • Forma prezentace služeb a výrobků prostřednictvím telefonu.
 • Tone of voice je způsob komunikace, kterým firma vystupuje navenek.
 • Integrovaná komunikace, či komunikace 360 stupňů.
 • Podíl na sledovanosti televizního pořadu nebo daného kanálu, který se uvádí v procentech.
 • Tvorba brandu (brand building, brand management) je soubor aktivit, kterými tvoříme a řídíme obchodní značku.
 • USP
  Unique Selling Proposition, jedinečný prodejní argument.
 • UX
  UX neboli uživatelská zkušenost (přívětivost pro uživatele).
 • Jak využít video na vlogu k propagaci?

Chcete efektivní marketing?