E-bookCo je to E-book a jak jej využít v marketingu?

Elektronická kniha, anglicky electronic book nebo-li ebook, jak už z názvu vyplývá, je elektronická verze tištěné knihy. Jedná se o formu obsahového marketingu, která je v poslední době často opomíjena. Přitom se jedná o velice efektivní způsob, jak zákazníkům dodat přidanou hodnotu vašeho produktu a posílit vaši značku. Nejčastěji se e-book zdarma používá k získání kontaktů na klienty, kterým následně můžete poslat konkrétní nabídku na jejich email. Dobrý e-book navíc ukáže, že danému oboru rozumíte a tím zvýšíte vlastní důvěryhodnost.

Myšlenka e-booku se objevila v 70 letech 20. století, kdy byly vyvinuty první koncepty elektronických knih. Nicméně jejich boom přišel až po nástupu internetu a rozvoji digitálních technologií. S nárůstem popularity internetu začaly vznikat první platformy pro distribuci e-booků, jako třeba Amazon Kindle v roce 2007. To vedlo k rostoucímu zájmu o tento formát a elektronické knihy se začaly projevovat i v marketingu. Firmy začaly vytvářet e-booky jako součást svých obsahových marketingových strategií s cílem oslovit a angažovat cílové publikum. Proto se e-booky staly prostředkem sdílení odborných znalostí, tipů a návodů, což pomáhalo značkám budovat vztahy se zákazníky. Díky možnosti personalizace obsahu e-booků mohou firmy lépe cílit na specifické segmenty svého trhu a poskytovat obsah přizpůsobený individuálním potřebám a zájmům zákazníků. Tímto způsobem se e-booky stávají nejen prostředkem pro poskytování informací, ale i efektivním nástrojem pro marketingovou komunikaci a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.

7 důvodu proč využít e-book v propagaci firmy

Pokud natáčení stories nebo YouTube shorts není pro vás to pravé ořechové, e-book může být správnou cestou pro váš obsahový marketing. Kromě prostoru vyzvednout podrobnosti o vašem produktu či službě, poskytuje e-book i několik dalších výhod.
  1. Buduje důvěryhodnost a rozvíjí brand. Vaši zákazníci mají tendence vás neustále porovnávat s konkurencí. Pokud poskytnete zákazníkům e-book, který se odborně zabývá problematikou vašeho oboru, budou vás zákazníci vnímat jako myšlenkového leadera. Tento status může ovlivnit vaše postavení na trhu a tím i rozšířit povědomí o vaší značce.
  2. Jednoduchost na tvorbu, tedy relativně. Nemusíte být Tolkien ani Shakespeare, abyste dokázali napsat poutavý e-book. Lidé mají obecně krátkodobou pozornost a i zde platí pravidlo grafika nad slovo. Kvalitní ebook může mít rozsah i mezi 10 a 20 stránkami. K jeho napsání vám postačí Microsoft Word.  Psaní ebooku vás sice stojí čas, ale náklady v porovnání se sadou tištěných médií jsou minimální a jeho distribuce vám zabere krátkou dobu.
  3. Je to nový kanál pro propagaci. Ebook může být cestou, jak oslovit zcela nové skupiny lidí. Můžete jej nabídnout skrze nespočet webových portálů nebo skrze digitální knihovny jako Apple Books, Google Books nebo Amazon KDP.
  4. Zlepšení SEO. Ebook může být skvělý způsob, jak zlepšit organickou dohledatelnost vašeho webu. Je zapotřebí dodržet několik pravidel. Vybrat vhodné téma pro váš obor, určit cílovou skupinu a klíčová slova. Je dobré provést analýzu klíčových slov, analyzovat konkurenci a průzkum stávajících zákazníků. Správně strukturovat text, nezapomínat na nadpisy, podnadpisy a odrážky. Optimalizovat formát vašeho ebooku. Je zapotřebí zvolit formát, který bude kompaktní s různými zařízeními, platformami a prohlížeči. Doporučujeme formát jako PDF, EPUB nebo MOBI. Zároveň se otevírá možnost pro budování zpětných odkazů. Jiné blogy můžou použijí váš ebook a uvedou odkaz na váš web. Ideální link vypadá třeba tak, že marketingová agentura je přímo slovo, na které odkazujete.
  5. Ebook může být konkurenční výhoda. Pokud jste malý nebo střední podnik, dá se předpokládat, že vaše konkurence žádný ebook nemá. Buďte tak napřed, oslovte vaše potencionální zákazníky s výhodou, kterou hledají. Je to jedinečná příležitost, jak lehce získat podíl na trhu.
  6. Přidaná hodnota pro zákazníka. Blogové příspěvky nebo příspěvky na sociálních sítích můžou poskytnou skvělé informace, pro publikum ale nemají velkou hodnotu. Elektronická kniha má mnohem větší vnímanou hodnotu a zákazníci vám tak budou ochotni na oplátku něco dát. Nejčastěji kontaktní informace, které budou zapotřebí pro budování vaší databáze. Tu pak můžete využít pro tvorbu newsletterů
  7. Pokud máte blog, máte z půlky hotovo. Váš ebook by měl obsahovat zajímavé téma, které bude relevantní pro vaši cílovou skupinu. Kde ale takové téma najít? Pokud vaše firma má svůj blog, zaměřte se na téma, které vaše stávající zákazníky zaujalo nejvíce a prohlubte ho více do detailů. Nebo vyberte několik témat, která na sebe navazují, a sjednoťte je do rozsáhlého průvodce danou tématikou. Doporučujeme pro volbu tématu použít právě analýzu klíčových slov, kde uvidíte, co lidi skutečně vyhledávají. 

Jak napsat úspěšný E-book?

Identifikace cílové skupiny. Před samotným napsáním je nutno si vytyčit cílového zákazníka, uvědomit si jeho potřeby a obavy. K tomu nám může pomoct vytvoření marketingové persony. Persona by neměla představovat pouze pohlaví a věk. Měla by popisovat co nejdetailněji. Potřeby, obavy a vlastnosti našeho zákazníka. Jaké má zájmy, zaměstnání, jak komunikuje. K lepšímu pochopení nám může posloužit i fotografie, jak náš zákazník vypadá. 

Zvolte vhodné téma. Téma vašeho ebooku by mělo být odpovědí na otázky které vaši potencionální zákazníci hledají. Ebook by měl být praktický a sloužit jako příručka ne jako nudná bichle. Kde vzít inspiraci? Máte ji na dosah ruky! Zaměřte se na to, na co se vás lidé ptají, co vaše potencionální zákazníky zajímá a jak jim váš ebook může pomoc. Můžete hledat i na odborných fórech. 

Udělejte si rešerši. Než se pustíte do psaní samotného obsahu je dobré provést rešerši. U rešerše se nestačí věnovat pouze danému tématu do hloubky, ale nemělo by se zapomínat na rešerši klíčových slov která se relevantní k vašemu tématu. Prozkoumejte i již vydané ebooky které se zabývají obdobným tématem, abyste zjistili, zda neexistuje mezera, která by pro vás byla příležitostí.  

Napište a upravte text. Pokud máte ve všem jasno, je na čase dát se do samotného psaní. Předem si jasně stanovte osnovu, kapitoly a podkapitoly, abyste se drželi tématu a nebyl tak prostor pro odběhnutí.

Na výšku nebo na šířku? Odpověď je jednoduchá. Pokud hodláte ve vaší práci využit grafické prvky jako jsou obrázky, grafy nebo tabulky, produktové fotky apod., je vhodné použít orientaci na šířku. Nezapomínejte na tonalitu vaší značky nebo-li to, jak vaše značka mluví. Pokud máte dopsáno, stačí už jen doladit po vizuální stránce, vložit vhodné obrázky a uložit ve formátu PDF.

Zbývá už jen nahrát a propagovat. Teď stačí váš ebook nahrát na váš web, aby každý, kdo k vám zavítá, měl možnost si jej stáhnout. K tomu lze využit funkci landing page. Využít můžete také sociálních sítí nebo starý dobrý email marketing.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost