Klíčová slovaKlíčová slova

Jako klíčová slova se označují vyhledávací dotazy, které uživatelé zadávají do vyhledávače. Vyhledávače pak tyto dotazy zpracovávají a snaží se uživatelům poskytnout co nejlepší odpovědi. Pro úspěšný online marketing je tedy třeba poznat relevantní klíčová slova pro konkrétní podnik nebo web s pomocí analýzy klíčových slov. Tato analýza pomáhá odhalit chování cílového publika na internetu, tzn. o co se zajímá, jaké problémy řeší nebo jakým způsobem vyhledává produkty a služby. Na základě nalezení vhodných klíčových slov lze pak lépe optimalizovat marketingové aktivity na míru cílovému publiku, což přispívá k požadované konverzi. Práce s klíčovými slovy je užitečná především při následujících procesech:
Pro klíčová slova se často používá anglická zkratka KW (KeyWords). Seznam (analýza) klíčových slov může mít mnoho podob i různou podrobnost. Pokud ji využíváte např. pro SEO, určitě bude rozsáhlejší, než pokud ji budete používat pro PPC kampaně. A na jaké výrazy váš web klienti již našli? Tuto důležitou informaci můžete vidět v nástroji Google Search Console.

Pod pojmem klíčové slovo zpravidla rozumíme i víceslovná spojení (např. výraz "marketingová agentura Brno"). Takové slovní spojení může obsahovat více klíčových slov (např. "pračka Tatramat B25 s bočním plněním" obsahuje výrazy "pračka", "Tatramat", "Tatramat B25" "Tatramat B25 s bočním plněním" a celé to tvoří frázi "pračka Tatramat B25 s bočním plněním"). Vhodnější je proto možná výraz klíčová fráze, ale nepoužívá se často. 

Co se týká skloňování, časování apod. - vyhledávače dnes sice umí skloňovat i časovat, ale i tak se často může stát, že jste např. s výrazem "marketingová agentura" první a "marketingovou agenturou" třeba 50. Osobně mám dobré zkušenosti s tím, když používáme v rámci optimalizace různé varianty, které jsou např. varianta slova A jako anchor text, varianta B jako title odkazu apod.

Vyhledávání klíčových slov ve vyhledávačích Google a Seznam

Při analýze klíčových slov je třeba vzít úvahu také to, který vyhledávač budou uživatelé pravděpodobně používat, protože hledané výrazy se v každém z nich mohou více či méně lišit. Na českém trhu mají největší podíl vyhledávače Google a Seznam. Podíl přímo mezi těmito dvěma vyhledávači je pak zhruba 85:15 ve prospěch společnosti Google, i když se stále mění a přesná čísla nezná pochopitelně nikdo. Hodně záleží také na konkrétním oboru. Například v marketingu je poměr vyhledávání slov skoro 100:1 (ve prospěch Googlu), naopak u autoservisů jen 4:1. Údajně napíše průměrný Čech na Googlu 130 dotazů měsíčně, zatímco na seznamu asi 50. Je také zřejmé, že u mladší generace jasně vede vyhledávač Google, ale velká část starších lidí je stále věrná Seznamu.

Nejhledanější klíčová slova v ČR

Mezi nejčastěji vyhledávané fráze u nás patří Seznam, Facebook, počasí nebo Youtube (dle dat vyhledávače Google). Jedná se o populární a obecné jednoslovné fráze, u kterých lze během jednotlivých měsíců očekávat relativně stabilní hledanost. V marketingu je ale třeba při plánování konkrétních klíčových slov vzít v potaz např. i sezónnost. Objem vyhledávání určitých specifických frází může mít v jednotlivých měsících značné výkyvy. V průběhu roku je tedy hledanost většiny klíčových slov velmi proměnlivá a odráží se mimo jiné od aktuálního dění i ročního období.

Vyhledávání klíčových frází na základě počtu slov a délky

Mezi nejčastěji vyhledávané dotazy obecně patří fráze o dvou slovech, v České republice ale vedou tříslovné dotazy. Z hlediska délky se nejčastěji jedná o 16 písmen. Počet slov a délka závisí i na typu zařízení, ve kterém uživatel vyhledává, kdy hlavně na mobilech je tendence vyhledávací fráze ještě více zkracovat. Celkově uživatelé píší stále stručnější dotazy, na které očekávají stále přesnější odpovědi.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost