MarketingProces uspokojování potřeb zákazníka

Marketing je složeninou slov "Market" neboli trh a koncovkou "ing", která označuje děj nebo činnost. Původ anglického slova je pochopitelně v latině (mercatus - trh) a známé je jeho použití již v 16. století. Tehdejší význam byl nákup, prodej a veškeré věci spojené s obchodováním na trhu. Moderní pojetí termínu marketing pak spadá do roku 1897. Tehdy se chápal marketing jako přesun zboží od výrobce ke spotřebiteli, s důrazem na prodej a reklamu. Marketing je pochopitelně výrazně staršího data, jen se mu tak neříkalo. Prodejci využívali různé praktiky k prodeji zboží již v pravěku a starověku

Dnes marketing chápeme jako soubor procesů zaměřených na uspokojování potřeb zákazníků. Definic marketingu je mnoho. 

Americká marketingová asociace říká, že: „Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek.“ 
Philip Kotler, jeden z nejuznávanějších odborníků, chápe marketing jako: „Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.
Český ekonom Jaroslav Světlík definuje marketing jako: „Proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.

VYUŽITÍ MARKETINGU

Marketing kromě firem využívají také státní i nestátní instituce, politici nebo neziskové organizace. Marketing je součástí každé činnosti, která se ve firmě děje. Týká se výroby, získávání zdrojů, půjčky, skladování, logistiky i prodeje. Marketing není pouze propagace, ta je jen jednou ze součástí marketingového mixu (dalšími jsou samotný produkt, cenotvorba a místo prodeje). Historie reklamy (a tím i marketingu) je velice stará. Moderní marketing vznikl ve druhé polovině 19. století. Od té doby zaznamenal mnoho změn. Velice rychle začal využívat moderní technologie, ať už mluvíme o rádiu, novinách, telefonech, SMSkách nebo televizi. Dnes se marketingem zabývají marketingové agentury, které zaměstnávají kromě marketérů často také statistiky, webaře, designery, grafiky, copywritery a odborníky z dalších oborů. 

Druhy marketingu

Marketing můžeme rozdělit podle řady kritérií. Například:

Nejčastější chyby v marketingu

Mnoho firem a marketérů opakuje některé základní chyby. Nejčastější jsou: 
 • Neřeší se samotný produkt. Z marketingového mixu jasně vyplývá, že samotný produkt je ve své podstatě nejdůležitější ze všeho. I drobné úpravy výrobků mohou vést k oslovení nové cílové skupiny, nového trhu či výrazně vyšším prodejům na trhu stávajícím. Bohužel mnoho majitelů a startupů vidí zrovna svůj produkt jako natolik jedinečný, že nejsou ochotni vést o něm ani diskuzi.
 • Neřeší se správně cenotvorba. Ať je zboží příliš drahé nebo levné, i malé úpravy ceny mohou zvýšit ziskovost velice výrazně. 
 • Upínání se na jediný prodejní kanál, navíc často špatně zvolený. Prosadit se v kamenném obchodě je složitější než si pořídit eshop. Má to ale dva problémy. Jednak je následně mnohem obtížnější prosadit se v online světě, ale hlavně - mnoho firem prodává na eshopu produkty, které se vyloženě hodí do kamenných prodejen. 
 • Špatně zvolené reklamní kanály. Propagace v rádiu není pro každého, ale totéž platí o reklamách na TikToku
 • Nekoncepčnost. Dejte svému marketingu strategii a propracovaný marketingový plán. Získáte tak náskok nad konkurencí. Denně vídáme firmy, které komunikují střídavě tykáním a vykáním, nemají sjednocenou grafiku a mění strategii ze dne na den i několikrát za měsíc. 
 • Špatně spočítaný nebo zcela chybějící business plán. Pokud se chystáte podnikat, vypracujte si pořádný business plán. Nepodceňte náklady. I sebelepší nápad může skončit špatnou monetizací. 
 • Nepochopení cílení marketingu. Často mají majitelé pocit, že jejich produkt je pro "každého", což je nesmysl. Každý produkt či služba zabírá pouze určitou niku (místo) na trhu. Žádný produkt není úplně pro všechny. 
 • Nepopsání cílové skupiny. Pokud nevíte komu prodáváte, pravděpodobně vaše kampaně nebudou úspěšné. 

Příklady úspěšných marketingových strategií firem

 • Nike – Nike je známý svou schopností propojit svou značku s emocemi a životním stylem. Jejich kampaně jsou často formou inspirativních příběhů. Podporují sportovce, což vede k vytváření silné komunity kolem značky.
 • Apple – Tato firma využívá strategii zaměřenou na vytvoření něčeho bombastického. I proto jsou většinou jejich kampaně tajemné a záhadné, aby zvýšily zvědavost, zájem a očekávání.
 • Coca-Cola – Asi každý zná reklamy od této firmy. Zaměřují se na budování emocí a prostřednictvím toho se napojují na své zákazníky. Často zdůrazňují pocit štěstí, dobré nálady a oslav, čímž posilují loajalitu zákazníků.
 • Red Bull – Red Bull je známý pod svým agresivnějším přístupem k marketingu. Podporují adrenalinové zážitky, extrémní sporty a události. Díky takové strategii se jim podařilo vytvořit silné pouto mezi značkou, energií a dobrodružstvím. 
Těchto pár příkladů ukazuje různé přístupy k marketingu a možnosti jeho využití. Mimochodem, všechny tyto firmy využívají pro marketingové účely skvěle vytvořená videa, která si jistě vybavujete. Na závěr můžeme říct, že firmy, které jsou špičkou v marketingu, investují velké množství času do průzkumů trhu, porozumění potřebám svých zákazníků a do kreativní tvorby propagace svých produktů. Nejlepší strategie jsou takové, které jsou flexibilní a dokáží reagovat na změny preferencí svých cílových skupin. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost