Telemarketingprodej po telefonu

Forma prezentace služeb a výrobků prostřednictvím telefonu. Nevýhodou telefonního marketingu je vysoký náklad na oslovenou osobu a neochota odpovídat. Výhodou telefonního marketingu je emocionální působení hlasem. Jednou z prvních firem, která začala telemarketing využívat byla v šedesátých letech dvacátého století americká firma Ford, která uskutečnila během několika málo let přes dvacet milionů hovorů. V ČR datujeme telemarketing až do devadesátých let, od roku 1993 začaly vznikat první specializované firmy pro telemarketing. 

Výborná čísla dosahuje telemarketing často u doplňkového prodeje. Například při obvolávání klientů, kteří si zaplatili zájezd se nabízí lepší místo, jídlo, dražší apartmán, fakultativní výlety apod. Psychologicky najednou nekupuje zákazník celý zájezd (ten už má), proto cena nepůsobí tak vysoká.

Telemarketing můžeme rozdělit na 
 • Aktivní telemarketing - aktivní volání klientům (nebo potenciálním klientům). Není příliš pozitivně vnímáno, veřejné mínění o této službě je poměrně špatné. Jednou z možností je také domluvení si osobní schůzky za pomoci aktivního telemarketingu. 
 • Pasivní telemarketing - vyřizování telefonátů klientů. Role operátorů zpravidla ani zde není pasivní, často nabízí různé doplňkové služby. 

Výhody a nevýhody telemarketingu

Výhody i nevýhody každého marketingového kanálu je dobré zvážit už během tvorby marketingové strategie, případně marketingového plánu. A jak je na tom telemarketing?
 • Aktivní je negativně vnímaný, nepodporuje dobře brand
 • Cena je velice relativní, pro některé firmy může být telemarketing velice výkonný nástroj, pro jiné vyloženě nevhodný.
 • Dá se skvěle vyhodnotit.
 • Pokud vám klient dá šanci, můžete mu sdělit mnoho informací, předat emoci a dobře ho přesvědčit k nákupu. 
 • GDPR komplikuje tuto službu.
 • Nutnost mít databázi - jejich ceny jsou vysoké. 
 • I koupená databáze může rychle skončit, klienti mají právo na smazání. 
 • Časová náročnost a nutnost proškolení personálu - proto se zpravidla využívá externí firmy. Zaměstnanci externí firmy nicméně často nemusí dobře pochopit váš produkt. 
 • Pokud máte databázi klientů, umožňuje jejich přímé oslovení.
 • Lehce se komunikují konkurenční výhody.


Telemarketing a zákony

V dnešní době opravdu nemůžete volat (nebo posílat SMSky) komukoliv. Dokonce i v rámci firemních nabídek dochází velmi často k přešlapům. Mnoho subjektů stále volá do firem s argumentem, že číslo našli na internetu, v katalogu apod. Podle nového zákona již toto (naštěstí) nelze. Jak postupuje stát? Zatím vlažně, na oznámení se v tuto chvíli mnoho pokut nedává, ale jistě brzy začně. 

Nesmíte volat (nebo posílat email) na kontakt, který je na webu. Ten slouží pro zákazníky, nikoliv pro otravné obchoďáky. Nesmíte volat (a posílat email) na kontakty z veřejně dostupných databází. Ty opět neslouží pro vás. Co využít můžete je vlastní databáze, nic víc, nic míň. Spousta marketingových a reklamních agentur toto ještě neví, nebo záměrně porušují, ale je to prostě tak. 

Stále mi volají s nabídkami a já nechci, co mám dělat?

Existuje jednoduchá formulka: "Smažte můj kontakt z databáze a už mi nevolejte." Dříve se databáze různě přeprodávali, dnes to již není prakticky možné, subjekt je povinný váš kontakt smazat. V případě neuposlechnutí hrozí velmi vysoké pokuty. Ostatně - proto telemarketing v poslední době upadá.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost