Direct marketingCo je direct marketing a jak ho využít?

Direct marketing je přímý marketing. Označuje marketingovou komunikaci mezi adresátem a zadavatelem. Cílem je odstranit anonymitu zákazníka. Může probíhat osobně, emailem, poštou nebo telefonicky (aktivní telemarketing). Ke komunikaci se zpravidla využívá databáze klientů. Cílem přímého oslovení je okamžitá odezva zákazníka.

Výhody a nevýhody direct marketingu

Mezi hlavní výhody direct marketingu patří: 
 • Cílení - narozdíl od nepřímého oslovení prostřednictvím klasických kanálů reklamy.
 • Okamžitá odezva klientů - pokud něco děláte špatně, máte možnost to rychle zjistit.
 • Relativně jednoduché vyhodnocení. 
 • Rychlost a pružnost - můžeme upravovat prodej přímo podle reakce klientů v čase. 
 • Jednoduchá možnost AB testu (např. nabídnutí slevy vs. nabídnutí výhody) a jeho vyhodnocení. 
 • Efektivní vynaložení nákladů - při přepočtu na oslovní přímého klientay.
 • Můžete cílit i mezinárodně.
 • Budování vztahu s dlouhodobými zákazníky - nabízení slev podle počtu nákupů apod. 
 • Možnost vytvoření vlastní databáze. 
 • Možnost rozdělení podle různých faktorů (důležitost klienta, velikost nákupu, počet nákupů, vzdálenost bydliště od prodejny atd.). 
Mezi hlavní nevýhody direct marketingu patří: 
 • Celková cena - pokud spočítáte všechny náklady (budování databáze, práce s ní, sepsání materiálů, obeslání/obvolání, vyhodnocení...), bývá DM relativně drahý. 
 • Možnost ztráty klienta tím, že jej bude volání či email obtěžovat.
 • Nutnost mít databázi klientů.
 • Ne každý umí s databází kvalitně pracovat. 
Mezi nejčastější chyby direct marketingu patří: 
 • Špatné filtrování databáze - např. u produktu, který nabízí oslavu narozenin nemáte v databázi filtr data narození apod.
 • Spamování - doslova klienta otravujete. 
 • Nevalidní informace klientům. Např. pokud firma prodává rozdílné výrobky (elektro a parfémy), snaží se často marketéři využít databázi klientů elektra pro prodej parfémů. 
 • Špatně podané sdělení - nemusí jít jen o špatně napsaný text (využívejte copywritery). Pokud využijete např. k přímému oslovení brigádníky, které nebudete motivovat, nebo budou špatně proškoleni, může být výsledek špatný. 

Chcete efektivní marketing?