Direct marketingCo je direct marketing a jak ho využít?

Direct marketing je přímý marketing. Označuje marketingovou komunikaci mezi adresátem a zadavatelem. Cílem je odstranit anonymitu zákazníka. Může probíhat osobně, emailem, poštou nebo telefonicky (aktivní telemarketing). Ke komunikaci se zpravidla využívá databáze klientů. Cílem přímého oslovení je okamžitá odezva zákazníka.
Direct marketing je založený na kvalitní databázi a testování.
Základem direct marketingu je kvalitní databáze.

Výhody a nevýhody direct marketingu

Mezi hlavní výhody direct marketingu patří: 
 • Cílení - narozdíl od nepřímého oslovení prostřednictvím klasických kanálů reklamy.
 • Okamžitá odezva klientů - pokud něco děláte špatně, máte možnost to rychle zjistit.
 • Relativně jednoduché vyhodnocení. 
 • Rychlost a pružnost - můžeme upravovat prodej přímo podle reakce klientů v čase. 
 • Jednoduchá možnost AB testu (např. nabídnutí slevy vs. nabídnutí výhody) a jeho vyhodnocení. 
 • Efektivní vynaložení nákladů při přepočtu na oslovní jednoho klienta.
 • Můžete cílit i mezinárodně.
 • Budování vztahu s dlouhodobými zákazníky - nabízení slev podle počtu nákupů apod. 
 • Možnost vytvoření vlastní databáze. 
 • Možnost rozdělení podle různých faktorů (důležitost klienta, velikost nákupu, počet nákupů, vzdálenost bydliště od prodejny atd.). 
 • Dají se lehce komunikovat konkurenční výhody (USP - Unique Selling Proposition).
Mezi hlavní nevýhody direct marketingu patří: 
 • Celková cena - pokud spočítáte všechny náklady (budování databáze, práce s ní, sepsání materiálů, obeslání/obvolání, vyhodnocení...), bývá DM relativně drahý. 
 • Možnost ztráty klienta tím, že jej bude volání či email marketing obtěžovat.
 • Nutnost mít databázi klientů.
 • Ne každý umí s databází kvalitně pracovat. 
Mezi nejčastější chyby direct marketingu patří: 
 • Špatné filtrování databáze - např. u produktu, který nabízí oslavu narozenin nemáte v databázi filtr data narození apod.
 • Spamování - doslova klienta otravujete. 
 • Nevalidní informace klientům. Např. pokud firma prodává rozdílné výrobky (elektro a parfémy), snaží se často marketéři využít databázi klientů elektra pro prodej parfémů. 
 • Špatně podané sdělení - nemusí jít jen o špatně napsaný text (využívejte copywritery). Pokud využijete např. k přímému oslovení brigádníky, které nebudete motivovat, nebo budou špatně proškoleni, může být výsledek špatný. 
 • Nekompletní vyhodnocení výsledků přímé reklamy.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost