CopywritingTVORBA MARKETINGOVÝCH TEXTŮ

Copywriting je označení tvorby marketingových textů (nejen) do reklam. Copywriter je osoba, která tyto texty píše. Skládá se z anglického slova "copy" (zde znamená reklamní text či zpráva pro tisk) a "writing" (psaní). Copywritery často využívají pro zlepšení PR nejen prodejci služeb či výrobků, ale také politici v rámci svého marketingu.

Texty do reklam mají pochopitelně jinou formu (i účel) než např. zpravodajské texty či texty v knize. Obecně se používají spíš kratší věty než složitá souvětí, jasná forma sdělení a prodejní argument (co je na značce jedinečného). V rámci marketingové strategie je vhodné vypsat nejen vhodný komunikační mix (soubor médií, které chcete využívat), ale také strategii kumunikace a její tonalitu (jaký jazyk využívat - tykání, vykání, odborné výrazy...).

Jak na copywriting?

Základem copywritingu je nenucené psaní. Píšete v prvé řadě pro čtenáře. Je pravda, že na reklamní texty máte obvykle skutečně málo místa. Při psaní myslete zejména na to, v jaké náladě a rozpoložení asi bude člověk, který na váš text narazí. Je rozdíl, zda píšete text na blogu, kde si čtenář pravděpodobně chce dohledat nějakou informaci, nebo na sociálních sítích, kde delší text často odrazuje od čtení. Při psaní PR článků je samozřejmě důležitý nadpis. Musí čtenáře nalákat. Je to stejné, jako při email marketingu, kde musí předmět donutit příjemce k otevření. Pokud článek obsahuje perex, jeho důležitost je hned za nadpisem.

Jedno z pravidel říká, že čím je informace důležitější (zajímavější), tím by měla být v textu výše. Méně podstatné informace dejte klidně dál. Čtenář, který nejprve narazí na důležité informace, si s větší pravděpodobností přečte celý článek.

Jak psát texty pro sociální sítě?

Připomínáme - lidé se nejdřív dívají na obrázek. Nezapomínejte na to. Fotky musí přitáhnout pozornost, pak se člověk může podívat na text. Čtenář se dívá nejdřív na obrázek, pak na text pod ním a až nakonec na text nad obrázkem. Vyhněte se nudnému obsahu! Neútočte na konkurenci (nebo nedej bože na zákazníky). Často se udává pravidlo 1-3-1. Znamená, že jeden příspěvek by měl mít maximálně tři řádky (neplatí vždy) a měla by se uvést právě jedna konkurenční výhoda (USP - Unique Selling Proposition).

Co vše Copywriter dělá?

Copywriter pro vás napíše texty na web, vymyslí vtipný reklamní slogan, vytvoří PR článek, udělá dobré texty pro PPC reklamy nebo zkontroluje pravopis a předělá texty po původním autorovi. Správný "kopík" by měl umět vystihnout podstatu sdělení během krátkého textu a samozřejmě umí pracovat s analýzou klíčových slov, což je základem pro lepší dohledatelnost webu (SEO). Zkušené copywritery vám nabídne takřka každá reklamní agentura. I drobný rozdíl v psaném projevu může vést ke zvýšení účinnosti marketingových kampaní.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost