Perex



Úvod článku

Perex je krátký úvod článku, jehož smyslem je upoutat pozornost čtenáře a naznačit, o čem článek bude. Pokud čtenáře přilákal nadpis, ještě není vyhráno. Za titulkem by měl následovat krátký text – perex, obvykle délky 2-5 vět. Je to úvod článku, který podrobněji vysvětlí, o čem článek bude, aniž by vyzradil celou pointu. Obsahuje ty nejzajímavější informace a rozšiřuje titulek o to, co by se už do něj nevešlo.

Jak psát perex?

Zatímco nadpis má poutavě a krátce upozornit na hlavní obsah článku, perex ho následně neméně zajímavě více popíše a přiblíží čtenáři. Perex musí být samostatný text, jehož odstranění nijak neublíží smyslu a logice celého článku.

Stejně jako u titulku, i u perexu platí, že nesmí čtenáře nudit a musí v něm vzbuzovat touhu číst dál. Nejlepších výsledků dosahují samozřejmě zkušení copywriteři. Je vhodné dodržovat se pravidla, že zajímavější informace mají být vždy uvedeny jako první, čtenář tak s vyšší pravděpodobností bude pokračovat ve čtení. 

Perex v PR článcích

PR články mají určitá specifika. Perex zde mívá konkrétní velikost (v závislosti na použitém médiu). Velice často se stává, že zejména u PR článků lidé přečtou perex, ale na samotný článek ani nekliknou. Proto by měl perex vždy obsahovat prodejní argument (USP - unique selling proposition), proč by zákazník měl nakoupit právě vaši službu nebo zboží. Prodejní argumenty bývají vždy součástí marketingové strategie. Aby byl efekt PR článků co nejvyšší, obrací se často firmy na reklamní agentury, aby jim články vytvořili či pomohli s výběrem vhodných médií pro samotný článek.





Chcete efektivní marketing?