PerexÚvod článku

Perex je krátký úvod článku, jehož smyslem je upoutat pozornost čtenáře a naznačit, o čem článek bude. Pokud čtenáře přilákal nadpis, ještě není vyhráno. Za titulkem by měl následovat krátký text – perex, obvykle délky 2-5 vět. Perex je úvod článku, který podrobněji vysvětlí, o čem článek bude, aniž by vyzradil celou pointu. Obsahuje ty nejzajímavější informace a rozšiřuje titulek o to, co by se už do něj nevešlo. Můžeme tedy říct, že se jedná o takovou lákavou „ochutnávku“ článku. 

Jak psát perex?

Zatímco nadpis má poutavě a krátce upozornit na hlavní obsah článku, perex ho následně neméně zajímavě více popíše a přiblíží čtenáři. Perex musí být samostatný text, jehož odstranění nijak neublíží smyslu a logice celého článku. Důležité také je, že text článku není přímým pokračováním perexu a stejně tak perex není přímým pokračováním titulku. Perex proto musí fungovat samostatně –když by si čtenář přečetl pouze text perexu, musel by dávat smysl i bez titulku a zbytku článku.

Stejně jako u titulku, i u perexu platí, že nesmí čtenáře nudit a musí v něm vzbuzovat touhu číst dál. Protože často je právě nezajímavý perex důvodem, proč si čtenář článek nerozklikne a nečte dál. Nejlepších výsledků dosahují samozřejmě zkušení copywriteři. Perex ale není vše – vytvořte celý článek tak, aby obsahoval unikátní informace, které předáte poutavou formou. Je vhodné dodržovat pravidlo tzv. obrácené pyramidy – to znamená, že zajímavější informace mají být vždy uvedeny jako první, čtenář tak s vyšší pravděpodobností bude pokračovat ve čtení.

Perex v PR článcích

PR články mají určitá specifika. Perex zde mívá konkrétní velikost (v závislosti na použitém médiu). Velice často se stává, že zejména u PR článků lidé přečtou perex, ale na samotný článek ani nekliknou. Proto by měl perex vždy obsahovat prodejní argument (USP - unique selling proposition), proč by zákazník měl nakoupit právě vaši službu nebo zboží. Prodejní argumenty bývají vždy součástí marketingové strategie. Aby byl efekt PR článků co nejvyšší, obrací se často firmy na reklamní agentury, aby jim články vytvořili či pomohli s výběrem vhodných médií pro samotný článek.

Rady a tipy na závěr:
  • Zvýraznění perexu – od ostatního textu článku bývá perex odlišen jiným písmem nebo tučně. Napomůže to k lepší přehlednosti.
  • Vzhled článku – dejte si pozor na velikost, typ a řez písma. Nezapomeňte ani na barvu, která ovlivňuje, jak příjemně se článek čte. Samozřejmě také záleží na rozložení článku. Z tohoto důvodu je dobré se obrátit na reklamní agenturu, která vše zařídí.
  • Krátké věty – všechny věty by měly být krátké a úderné. Musí být naprosto jasné, co chcete sdělit.
  • Pravidlo čtyř sekund – obecně platí, že máte zhruba 4 vteřiny na to, aby váš článek zaujal. Perex proto musí být opravdu dobře napsaný, aby dokázal čtenáře zaujmout.

Chcete efektivní marketing?