NadpisyNázev článku nebo odstavce

Nadpis neboli název článku slouží pro orientaci v textu, zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti textu. Z pohledu návštěvnosti (čtenosti) je nadpis neboli titulek nejdůležitější textová část článku a je to první věc, která čtenáře upoutá a přiláká ke čtení. Další podnadpisy článek provzdušní a text působí přirozeněji a celkově se zlepší jeho přehlednost a srozumitelnost, tvoří vlastně takovou logicky uspořádanou kostru článku. Titulky čte v průměru pětkrát více lidí než celý text, proto musí nadpis probouzet v čtenářovi zvědavost a nutkání článek dočíst. Pod nadpisem bývá často perex a až po něm samotný článek.

Jak psát nadpisy?

Podle cílové skupiny je nutné zvolit styl psaní a správnou slovní zásobu. Cool článek, který má oslovit mladé lidi bude mít samozřejmě úplně jiný nadpis než článek o bankovním úvěru pro seniory. Nadpis vždy musí vypíchnout hlavní myšlenku textu, ale nesmí hned vše vyzradit, musí lákat k dočtení. Lidé milují konflikty, kontroverze, různá varování, pokládání otázek. Právě kontrasty a rozpory probouzejí zájem čtenáře. Zajímavé téma by měl vždy umět vypíchnout zkušený copywriter

Titulek je příslib toho, co se čtenář dozví. Podle nadpisu tak čtenář pozná, že si přečte zajímavý příběh, získá důležité informace, nebo že se prostě pobaví. Nadpis by měl být výstižný a stručný a měl by obsahovat sloveso. Akční slovesa jako „poznej, najdi, pochop“  probouzí v čtenářích zájem. Největší proklikovosti dosahují nadpisy obsahující 7-15 slov (61-100 znaků). Delší nadpis je přesvědčivější, kratší si přečte víc lidí a skvělý způsob, jak upoutat pozornost, je psaní číslic, mozek je v záplavě textu lehce zaregistruje.

A čemu se naopak vyhnout při psaní nadpisů

Nepoužívejte omšelé fráze a nudná klišé. Není vhodné v nadpisech používat slova bez obsahového významu (např. zbytečné spojky jako nebo, proto, díky, tomuto atd.), je to zbytečné plýtvání místem a čtenář nemá hned jasno, čeho se článek týká a mohlo by jej to odradit. Titulky, na které si může čtenář sám odpovědět ANO/NE jej rozhodně k přečtení článku také nenalákají.

Nadpisy v online světě a SEO

Z pohledu SEO nemluvíme o titulku, protože v internetovém názvosloví je titulek (Title) název stránky (podstránky). Nadpisy hrají v dohledatelnosti webu důležitou roli. Označujeme je na webu písmenem H a číslem. H1 je hlavní nadpis. Ten by měla každá stránka mít pouze jeden. Dále jsou nadpisy H2, H3, H4, H5 a H6. Jak asi tušíte, důležité je i pořadí nadpisů - nepřeskakujte pořadí. Vyhledávače lépe pochopí, který odstavec o čem mluví. 

Nadpisy v kódu webu se označují značkami <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> a <h6>.  Měly by obsahovat klíčová slova, která budou lidé vyhledávat. Texty na web (včetně Title, Meta description, popisků obrázků apod.) by měly obsahovat klíčová slova a měl by je psát copywriter, který zná alespoň základy SEO

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost