SEOoptimalizace webu pro vyhledávače - s e o

SEO (Search Engine Optimization) znamená optimalizace webu pro vyhledávače. Je to soubor aktivit, které můžeme udělat pro lepší dohledatelnost našeho webu. Faktorů, které mají na vyhledávací výsledky vliv je mnoho, základně je můžeme rozdělit na On-Page faktory (faktory, které jsou přímo na stránce) a Off-Page faktory (ty mimo stránku). Přečtěte si o SEO sérii článků, nebo nám dejte vědět, pokud vám se SEO můžeme pomoct. Pravidelně pořádáme SEO školení. Určitě je dobré být vidět na předních pozicích vyhledávačů i pro vás.

Někdy se mylně píše "SEO optimalizace". Zkratka SEO už slovo optimalizace obsahuje, proto to nedává smysl. Používání základních SEO nástrojů je důležité stejně, jako přemýšlet nad účelem webu, klíčovými slovy a cílovou skupinou. Vyhledávače v poslední době kladou čím dál vyšší důležitost na kvalitu webů (jak reagují uživatelé, jak je web rychlý atd.).
Jak probíhá indexace webu?
Proce indexování stránek googlebotem.

SERP, SEM

Když mluvíme o SEO, mluvíme o zlepšení organické dohledatelnosti webu. Výsledky vyhledávání (třeb v Googlu) se nazývají zkratkou SERP (Search Engine Result Pages), na rozdíl od organických výsledků i reklamy ve vyhledávání - SEM (Search Engine Marketing - vše dohromady). Roboty, kteří prohledávají weby nazýváme jako crawlery. Rankinkg znamená hodnocení daného webu crawlerem.

Základní pilíře SEO

Na SEO (jak se budou zobrazovat vaše stránky a na která klíčová slova) má vliv opravdu mnoho faktorů. Existuje k tomu celá dokumentace Google doporučení. My si zde vyjmenujeme některé základní.
 • Obsah - skutečně. Google bude vaše články a stránky nabízet pouze v případě, že si bude myslet, že jsou kvalitní a jedinečné. Proto nekopírujte texty, ale pište vlastní autorské články a popisky. 
 • Klíčová slova - identifikace relevantních klíčových slov pro vaše podnikání a slova, která by uživatelé mohli použít při vyhledávání na internetu. Klíčová slova by měla být v názvu URL, titlech, meta descriptionech (zde sice nemají přímý vliv na SEO, ale nepřímý ano), nadpisech, ale hlavně v textu. A to přirozeně. Klíčová slova nenaženete jejich zvýšeným množstvím. Dále hraje roli pojmenování a title obrázků, videí atd.
 • Technická optimalizace - respektive zlepšení technických aspektů webových stránek, včetně rychlosti načítání stránek, zobrazení pro mobilní zařízení, struktura dat a tak dále…. Rychlost je jeden z nejdůležitějších faktorů, ale celkově je dobré se zaměřit i na UX. Pokud budou lidé na vašem webu zůstávat, Google bude tyto stránky nabízet častěji ve výsledcích vyhledávání. Mezi technické optimalizace patří ale i strukturovaná data. Zejména pro zboží je to v kategorii "must have".
 • Zpětné odkazy - zvýšení důvěryhodnosti a autority webu, lze zajistit i skrze budování kvalitních zpětných odkazů od jiných webových stránek na vaše stránky. Důležitý je jak anchor text (odchozí text) tak title odkazu. Nejlepší odkazy jsou z vysoce navštěvovaných stránek, které navíc souvisí s tématem vašeho webu. Budování zpětných odkazů se nazývá linkbuilding
 • Sociální média - to zahrnuje aktivní sdílení a tvorbu obsahu na sociální sítě, což zajistí větší interakci s uživateli a následně může přispět ke zvýšení viditelnosti stránek. 
 • Struktura webu samotného - krom pojmenování jednotlivých URL hraje roli i to, v jakém vztahu k sobě jsou jednotlivé služby, produkty apod. Pamatujte si, že jak uživatel, tak Google chce mít jasno v tom, kam patří kategorie, a co spadá pod ni. 

Proč pracovat na SEO?

Jendou z hlavních výhod dobře nastaveného SEO je, že může poskytnout dlouhodobé výsledky. Pokud se Vaše webová stránka umístí na první stránce výsledků vyhledávání pro klíčová slova spojená s vybraným typem podnikání, můžete očekávat stabilní a organický příliv návštěvníků. Na rozdíl od placené reklamy (PPC), kde za každý proklik na stránku platíte, zde nejsou žádné přímé náklady za proklik. To znamená, že dlouhodobě můžete dosahovat vysoké návratnosti investice. Další obrovskou výhodou je, že narozdíl od PPC reklamy jsou výsledky trvalejší. Není to sice napořád, ale pokud máte dnes organickou návštěvnost webu třeba 10 000 lidí denně, nemělo by to klesnout ze dne na den. Jsou sice určité výjimky, ty jsou ale dané v prvé řadě aktualizací vyhledávacího algoritmu vyhledávačů. 

Navíc webové stránky umisťující se vysoko v organických výsledcích vyhledávání, jsou často vnímány jako důvěryhodnější a spolehlivější a budují si určitou autoritu v daném odvětví. Uživatelé mají totiž tendenci důvěřovat spíš organickým výsledkům než placeným reklamám. Dále umožňuje SEO velkou flexibilitu v cílení a oslovování konkrétní cílové skupiny. Klíčová slova můžete vybírat tak, aby oslovila uživatele, u kterých je větší pravděpodobnost návštěvy webu a tím tak zvýšit konverzi.

Na druhou stranu, SEO vyžaduje investici do optimalizace obsahu, technických úprav a budování zpětných odkazů, přičemž tyto náklady se rozkládají na delší dobu a mohou přinášet trvalý organický provoz.

Kdy se o SEO nepokoušet?

Existují jistě i případy, kdy se SEO nevyplatí, i když já jako SEO specialista tvrdím, že se vyplatí takřka komukoliv a kdykoliv. Neberte výčet níže prosím doslova, je to velmi individuální věc. 
 • Když nemáte zákazníky v online prostoru, respektive, když váš produkt vyloženě nehledají. Může jít o případ hospody na náměstí, pokud do ní chodí jen lidé z ulice a je plno. 
 • Velmi specifické obory, u kterých ani klienti vůbec netuší, že něco takového existuje... Pokud to zákazník vůbec nehledá, pak je nejspíš jedno, že jste první. 
 • Pokud si spočítáte, že konkurence je natolik silná a dobrá, že se nevyplatí s ní soupeřit. I když... Uričtý prostor je v SEO vždy i v silně konkurenčních oborech. 
 • Víte, že váš obor lidé nepoptávají, je založený čistě na obchodní činnosti. Toto bude asi případ části strojírenského či chemického průmyslu. 
 • B2G v případě, kdy jdete pouze do vypsaných výběrových řízení. 
Opět zdůrazňuji, že v drtivé většině případů je lepší být vidět, čili na SEO stále pracovat se vyplatí většině čtenářů tohoto článku.

Závěrem o SEO

Celkově lze říci, že SEO zůstává stěžejním prvkem online marketingu a klíčovým nástrojem pro získání organického provozu na webových stránkách. S růstem konkurence a neustálým vývojem technologií bude důležité nejen udržet krok s novými trendy, ale také vytvářet kvalitní obsah a optimalizovat stránky, aby byly stále co nejrelevantnější pro uživatele i vyhledávače. Díky efektivnímu SEO můžete získat konkurenční výhodu a dosáhnout dlouhodobého úspěchu v online světě. Ať se již o SEO pokusíte sami, prostřednictvím marketingové agentury nebo nějakého SEO specialisty, přejeme lepší pozice. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost