URLCO JE URL A PROČ JE DŮLEŽITÁ?

Zkratka URL v angličtině znamená Uniform Resource Locator. Zjednodušeně řečeno je URL jedinečná webová adresa. Jak název napovídá, URL lokalizuje unikátní zdroj na internetu. Jedná se o adresu určitého zdroje, například webové stránky či obrázku. URL jsou pro stránky mimořádně důležité – bez nich by stránka nebo grafický prvek neexistovali. Také umoˇžňují vyhledávačům indexaci stránek a jsou jedním z klíčových faktorů pro ranking webu ve výsledcích vyhledávání. Jak URL najdete? Snadno, stačí otevřít stránku ve vyhledávání a podívat se úplně nahoru.


URL - Uniform Resource Locator
URL můžete vidět v prohlížeči.
Z čeho se URL skládá?

Jak můžete vidět, URL obsahuje různé komponenty. Každý z nich má jinou funkci: 
 • Schéma nebo protokol – zde jedná se o “https“ na začátku URL. Označuje typ protokolu, který stránka používá. Nejčastějším protokolem je právě “https“, což v angličtině znamená “hypertext transfer protocol secure“. Tato zkratka říká uživatelům i vyhledávačům, že informace na webu jsou zabezpečeny proti kybernetickým útokům. Pokud web nemá zabezpečený obsah, na začátku URL uvidíte “http“. Často vás na takový web vyhledávače nechtějí pustit a upozorňují vás, že jde o rizikový web. Bezpečnostní certifikát je přitom zdarma, a proto není důvod nepořídit si ho. Získáte nejen zabezpečený obsah, ale zvýšíte i autoritu vašich stránek. 
 • Subdoména – část, která následuje po protokolu, například “www“, nebo “blog“. Tato část URL slouží pro odlišení různých zdrojů pod jednou doménou. Když se ale bavíme o subdoméně, zpravidla tím nemyslíme www část, ale např. https://www.blog.vasedomena.cz/ - zde je "blog" subdoména. 
 • Doména – zpravidla nejdelší a nejlépe odlišitelná část URL. Zpravidla odkazuje na název značky nebo společnosti a všechny ostatní stránky webu na ní odkazují. U naší marketingové agentury jde o “evolutionmarketing“. To obsahuje i klíčové slovo (marketing). 
 • Top-level doména – odkazuje na organizaci nebo zemi, přes kterou je stránka registrovaná na internetu. Jedná se o část “.cz“, “.com“ či “.org“. Tyto domény můžeme rozdělit na generické (.info) a geografické (.cz), které se rozlišují někdy na národní (.sk) a nadnárodní (.eu). 
 • Složky – slouží pro odlišení jednotlivých stránek webu. Jsou odděleny lomítkem a ukazují, na které stránce se uživatel nachází. Na našem příkladu vidíme, že jsme ve složce (podstránce)Naše služby“, která obsahuje podsložku “Sociální sítě“ a ta obsahuje podsložku “Instagram“. Uživatelé i vyhledávače tak umí snadno identifikovat, kde přesně se na webu nachází. Přehledná struktura webu tak napomáhá lepšímu uživatelskému zážitku i rychlejšímu projíždění stránek vyhledávacími roboty. 


URL A MARKETING

URL je mimořádně podstatná pro marketing, hlavně pro SEO. Jedná se o důležitý on-page faktor při optimalizaci webu pro vyhledávače. URL poskytuje vyhledávačům informace o struktuře webu. Struktura webu by se měla definovat jednou a neměnit. Způsobuje to zmatky pro vyhledávací roboty, kteří indexují stránky. Proto je důležité přemýšlet předem, jestli plánujete svoje podnikání v budoucnu rozšířit a tomu přizpůsobit i strukturu webu. Jestli se teď specializujete na prodej dětského oblečení, ale víte, že v budoucnu rozšíříte sortiment třeba i na těhotenské oblečení, myslete už teď na URL pro tuto kategorii. Kategorie se dají v redakčním systému snadno skrýt, ale méně snadné je vytvářet je dodatečně. Bude tedy lepší mít url např. vasedomena.cz/sortiment/detske-obleceni, i když aktuálně nic jiného pod /sortiment/ nebudete mít. Nebudete totiž při rozšiřování muset měnit stávající URL adresy.

Dobrá URL by měla obsahovat název společnosti pro snadné vytvoření spojení mezi značkou a webem v očích uživatelů i vyhledávačů. Zároveň by měla být co nejstručnější, snadno čitelná roboty i uživateli a obsahovat jenom ty parametry, které jsou nezbytně důležité. Je třeba dát pozor na to, aby například název služby v menu na stránce byl stejný jako v URL a nevznikali tak zmatečné situace. Často se stává, že při přesměrování URL se tyto parametry neshodují. Z hlediska SEO je dobré vytvářet URL, které obsahují cílová klíčová slova pro danou stránku a podstránky. Stejně jako titulky, nadpisy, webové texty či názvy obrázků, i URL jsou skvělým místem pro implementaci klíčových slov a vylepšení rankingu stránky. Vyhledávače hodnotí kladně ty weby, které mají přehlednou strukturu URL a kterých obsah je v souladu s názvem URL a cílí na stejná klíčová slova.

Důležitým pojmem na závěr je kanonická URL. Kanonickou URL využijete, pokud máte na dvou stránkách stejný obsah. Duplicitní obsah hodnotí vyhledávače špatně, proto je důležité ustanovit kanonickou URL. Jde o URL, která označuje stránku, kterou mají vyhledávací roboti procházet, indexovat a zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Obecně není dobré duplicitní obsah mít, ale jsou případy, kdy se to dělá záměrně. Jedním z nich může být landing page pro konkrétní akci na produkt X, která může mít (takřka) duplicitní obsah se stránkou na produkt X bez této akce. Na kanonizovanou stránku pak posíláte potenciální klienty pouze z reklamy X, vlastní stránka produktu X je pak dohledatelná na Googlu apod.


Jak správně pojmenovat URL?

Pojmenování URL není tak jednoduché, jak by mohlo na první pohled vypadat. Navíc se stále setkáváme s chybami, zejména u některých krabicových řešení webů (jako je WordPress) a u méně zkušených webařů. Stále platí, že název URL je klíčovým SEO faktorem. Proto by dobrá adresa měla být: 
 • Trvalá. Neměňte URL adres, pokud to není nezbytně nutné. Pokud ano, přesměrujte (301 přesměrování) všechny změněné adresy. Nemažte adresy, pokud to není nezbytně nutné. Pokud chcete skutečně stránku zrušit, také ji prosím přesměrujte. 
 • Struktura i názvy dobrých URL by měla být opřena nejprve o analýzu klíčových slov a o obsahovou strategii jako takovou (o čem stránka přesně je, co je jejím cílem). 
 • Obsahovat klíčová slova. Pokud chcete mít stránku o produktových fotografiích, rozhodně je lepší mít název URL vasweb.cz/produktove-fotografie než třeba vasweb.cz/co-delame. 
 • Mít správnou strukturu. V poslední době se setkávám často s nešvarem (i u velmi drahých webů), že se vynechává struktura webu v názvech URL. Pak je tedy každá adresa přímo za vasweb.cz/ místo např. vasweb.cz/sluzby. Struktura webu vypovídá Googlu o příbuznosti a názaznosti jednotlivých stránek. Je to i doporučení Googlu. 
 • Neměla by obsahovat redundantní věci. Např. zbytky z nějaké šablony. Často to je např. vasweb.cz/sluzby-11. Ta -11 by v této adrese určitě neměla být. 
 • Vždy obsahovat https (SSL certifikát). 
 • Vypadat hezky. Ano. Adresa vasweb.cz/co-je-kde/proc/zs/kbc11/ASASd-_sdfsd prostě nevypadá dobře. 


Parametrické URL a zkracovače

V některých případech používáme (zejména z důvodů měření) tzv. parametrické URL. Jsou to ty strašně dlouhé názvy adres, které uvidíte např. po kliknutí na FB reklamu. Parametrické adresy se v příspěvcích na sociálních sítích často zkracují. Používají se k tomu zkracovače (např. bitly). Adresa je pak kratší a lépe vypadá. Jsou tvrdá data na to, že v některých případech může zkrácení URL zvýšit proklikovost až o 80 %. Proto - pokud parametrické adresy používáte, zkracujte je. 


SHRNUTÍ

URL je adresa určitého zdroje na internetu, nejčastěji webové stránky. URL jsou mimořádně důležité – bez nich by nebyla možná indexace stránek a jejich zobrazování ve výsledcích vyhledávání. Jsou složeny z různých komponentů, zpravidla z protokolu, subdomény, domény, top-level domény a složek (podstránek). URL jsou důležitým prvkem při optimalizaci webu pro vyhledávače (SEO). Jde o jeden z nejdůležitějších on-page faktorů, který poskytuje vyhledávačům informace o struktuře webu.

Struktura webu by měla být předem důkladně promyšlena s ohledem na budoucí expanzi podnikání. Měnit strukturu webu není optimální z hlediska indexace a zobrazování stránek ve vyhledávání. Dobrá URL z hlediska SEO by měla mít bezpečnostní protokol, obsahovat název značky nebo společnosti a cílová klíčová slova, která jsou v souladu se slovy použitými v obsahu příslušných stránek. Pozor byste měli dát na duplicitní obsah a ustanovit kanonickou verzi stránky, kterou budou vyhledávací roboty projíždět a indexovat.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost