MARKETINGOVÁ STRATEGIETvorba marketingové strategie

Marketingová strategie je soubor činností, pomocí kterých firma plní marketingový plán a dosahuje tak marketingových cílů. Často bývá zaměňována s firemní (korporátní) strategií, která definuje cíle celé firmy. Firemní strategie, marketingová strategie a marketingový plán se prolínají a úzce spolu souvisí. Jsou základem každého podnikání, stejně jako kvalitně vytvořeným brand.

Pomůžeme vám sestavit strategii i plán, poradíme vám, jak vše co nejlépe realizovat. Budete mít v ruce konkrétní kroky pro vaše podnikání. Součástí bude stanovení konkrétních cílů a metodika jejich měření. Klíčové ukazatele výkonnosti (klíčové metriky, KPI) vám kdykoliv ukáží, jak si stojí vaše reklama. V každém okamžiku tak budete mít dokonalý přehled nejen o marketingu vaší firmy, ale také o tom, zda plní svůj účel.

Firemní strategii i marketingový plán pro vás sestavíme přímo na míru. Na základě analýz aktuálního stavu a vašich plánů stanovíme cíle a následně naplánujeme kroky, které povedou k jejich splnění. Marketingová strategie se zpravidla dělá na delší období (vize firmy i na 10 let), marketingový plán většinou na jeden rok. Jeho součástí bývá výběr vhodných kanálů, neboli marketingový mix, seznam kampaní, jejich časový harmonogram a samozřejmě rozpočet. 

Dejte si s námi nezávaznou schůzku, na které nám řeknete, jaká jsou vaše očekávání od vzájemné spolupráce. V každém kroku máte první i poslední slovo pochopitelně vy. Strategie vám musí sednout a musíte jí věřit.


Co obsahuje marketingová strategie?

Marketingová strategie by měla obsahovat:
 • Analýzu firmy - její pozice na trhu
 • Průzkum trhu a pokud si to situace vyžaduje, pak i vlastní marketingový výzkum.
 • PORTER analýzu
 • SWOT analýzu
 • Vizi firmy (kde chcete být za deset let)
 • Definici zákazníka
 • Kroky, které musíte podniknout
 • Kroky, kterých se musíte vyvarovat

Jak tvoříme marketingovou strategii?

Vše uděláme na míru... 
 • Projdeme podrobně portfolio vašich služeb a produktů.
 • Podíváme se na vaši konkurenci a její reklamu.
 • Definujeme co nejlépe potenciální (i aktuální) zákazníky.
 • Sestavíme situační analýzu.
 • Společně stanovíme konkrétní cíle a rozpočet.
 • Vytvoříme podrobnou marketingovou strategii.
 • Podrobně ji s vámi projdeme a vysvětlíme všechny podrobnosti. V případě přání ji ještě upravíme či doplníme.


Výběr vhodného marketingového mixu

Jak vybrat z obrovského množství reklamních kanálů? Na kterých sociálních sítích by vaše firma měla vystupovat? S reklamou na Facebooku nebo na Instagramu počítá v dnešní době většina firem, ale pro některé společnosti může být velice vhodný i Twitter nebo TikTok. Být vidět na Googlu a Seznamu je jistě také důležité. PPC reklama a remarketingové kampaně můžou přinést ohromné výsledky. Které rádio vybrat? Jsou pro vás vhodná tištěná média nebo dokonce reklama v televizi? Jaký poměr mezi jednotlivými kanály zvolit? To vše vyřešíme za vás. Při tvorbě marketingové strategie a plánu je důležité myslet na marketingové zásady 4P/4C a model STDC. Zákazníci jsou v různých fázích nákupu, a my je chceme oslovit v každé fázi.


Cena marketingové strategie

Cena u naší marketingové agentury je individuální a záleží na konkrétním oboru, velikosti firmy a dalších podrobnostech. Cenový návrh i s případným termínem odevzdání vám pošleme po první nezávazné schůzce.

Chcete efektivní marketing?