MARKETINGOVÁ STRATEGIETvorba marketingové strategie

Marketingová strategie je soubor činností, pomocí kterých firma plní marketingový plán a dosahuje tak marketingových cílů. Často bývá zaměňována s firemní (korporátní) strategií, která definuje cíle celé firmy. Firemní strategie, marketingová strategie a marketingový plán se prolínají a úzce spolu souvisí. Jsou základem každého podnikání, stejně jako kvalitně vytvořený brand. V průběhu tvorby marketingové strategie stanovíme jedinečné prodejní argumenty (USP - Unique Selling Proposition) a vaši pozici na trhu (positioning).

Strategii sepíšeme do dokumentu.


Pomůžeme vám sestavit strategii i plán, poradíme vám jak vše co nejlépe realizovat

Budete mít v ruce konkrétní kroky pro vaše podnikání. Součástí bude stanovení konkrétních cílů (držíme se modelu SMART) a metodika jejich měření. Klíčové ukazatele výkonnosti (klíčové metriky, KPI) vám kdykoliv ukáží, jak si stojí vaše reklama. V každém okamžiku tak budete mít dokonalý přehled nejen o marketingu vaší firmy, ale také o tom, zda plní svůj účel.


Strategii musíte porozumět.

Na základě analýz aktuálního stavu a vašich plánů stanovíme cíle a následně naplánujeme kroky, které povedou k jejich plnění. Marketingová strategie se zpravidla dělá na delší období (vize firmy i na 10 let), marketingový plán většinou na jeden rok. Jeho součástí bývá výběr vhodných kanálů (komunikační mix), seznam kampaní, jejich časový harmonogram a samozřejmě rozpočet. 

Dejte si s námi nezávaznou schůzku, na které nám řeknete, jaká jsou vaše očekávání od vzájemné spolupráce. V každém kroku máte první i poslední slovo pochopitelně vy. Strategie vám musí sednout a musíte jí věřit.


Co obsahuje marketingová strategie?

Marketingová strategie by měla obsahovat:
 • Analýzu firmy - její pozice na trhu
 • Průzkum trhu a pokud si to situace vyžaduje, pak i vlastní marketingový výzkum.
 • PORTER analýzu
 • SWOT analýzu
 • Vizi firmy (kde chcete být za deset let)
 • Definici zákazníka
 • Kroky, které musíte podniknout
 • Kroky, kterých se musíte vyvarovat
 • Komunikační strategii

Jak tvoříme marketingovou strategii?

Vše uděláme na míru... 
 • Projdeme podrobně portfolio vašich služeb a produktů.
 • Podíváme se na vaši konkurenci a její reklamu.
 • Definujeme co nejlépe potenciální (i aktuální) zákazníky.
 • Sestavíme situační analýzu.
 • Společně stanovíme konkrétní cíle a rozpočet pro první období.
 • Vytvoříme podrobnou marketingovou strategii.
 • Podrobně ji s vámi projdeme a vysvětlíme všechny podrobnosti. V případě přání ji ještě upravíme či doplníme.


Marketingová strategie musí obsahovat analýzu konkurence, zákazníků, komunikační strategii a seznam kroků, které musíte (a nesmíte) udělat.
Marketingová strategie musí obsahovat i analýzy, veškerá rozhodnutí se dělají na základě dat.


Výběr vhodného marketingového mixu

Marketingový mix je strategický proces, proto ho vždy dáváme do strategie samotné. Další body jsou komunikační mix (a strategie). Jak vybrat z obrovského množství reklamních kanálů? Na kterých sociálních sítích by vaše firma měla vystupovat? S reklamou na Facebooku nebo na Instagramu počítá v dnešní době většina firem, ale pro některé společnosti může být velice vhodný i Twitter nebo TikTok. Být vidět na Googlu a Seznamu je jistě také důležité. PPC reklama a remarketingové kampaně můžou přinést ohromné výsledky. Které rádio vybrat? Jsou pro vás vhodná tištěná média nebo dokonce reklama v televizi? Jaký poměr mezi jednotlivými kanály zvolit? To vše vyřešíme za vás. Při tvorbě marketingové strategie a plánu je důležité myslet na marketingové zásady 4P/4C a model STDC. Zákazníci jsou v různých fázích nákupu, a my je chceme oslovit v každé fázi.

Výběr vhodného komunikačního mixu je důležitý.


CENA MARKETINGOVÉ STRATEGIE

Cena u naší marketingové a reklamní agentury je individuální. Záleží na konkrétním oboru, velikosti firmy a dalších podrobnostech. Pro většinu firem stojí marketingová strategie mezi 40 000 a 200 000 Kč. Cenový návrh i s případným termínem odevzdání vám pošleme po první nezávazné schůzce. Jednou z možností je také absolvování našeho kurzu Marketingové strategie nebo tvorba marketingové strategie s konzultacemi jednotlivých kroků v rámci našeho marketingového poradenství (od 1 500 Kč/h).

Cena strategie závisí na mnoha faktorech.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost