Marketingový výzkumPráce s daty - základ úspěšného marketingu

Marketingový výzkum se liší od marketingového průzkumu tím, že poskytuje zpravidla vlastní data, nikoliv data zprostředkovaná a jedná se o práci systematičtější. Informace o obchodním trhu potřebuje každá úspěšná firma. Předmětem marketingového výzkumu může být například určení vhodné cílové skupiny, ceny a cenotvorby, produktu samotného, vhodných i nevhodných distribučních kanálů či přímo vaše marketingová komunikace. Zjistit se dá nákupní chování spotřebitelů, jak váš produkt vnímá cílová skupina, jak je spokojena s produkty nebo s konkurencí.

Pokud tvoříte firemní brand, marketingovou strategii nebo marketingový plán, je velice důležité vědět, kdo je váš zákazník a kde se pohybuje. Které sociální sítě využívá? Je více na Instagramu nebo tráví mnoho času na TikToku? Jaké má hodnoty? Kolik je ochotný utratit za váš produkt? Bude obtížné získat věrné zákazníky? Nejen na tyto otázky vám odpoví marketnigový výzkum. Data pak použijete pro tvorbu synergicé reklamy a vaše tržby se výrazně zvýší. Díky lepší představě o klientele utratíte méně peněz za PPC reklamy nebo reklamy na Facebooku.


Získávání dat a jejich analýza

Data získáváme buď primární (vlastní výzkum) nebo sekundární (z již existujících zdrojů). Data se snažíme ověřit (i primární i sekundární) více způsoby. Možností pro ověření dat je více. Buď kontrolní skupiny (např. dotazníky na dvou místech) nebo kontrola s výsledky více autorů. Analýza dat je na celém výzkumu vždy to nejdůležitější. Pokud je možnost nějakých chyb, právě během analýzy se snažíme je vyloučit. Výzkum obsahuje samozřejmě také závěr, ve kterém je vše krátce popsáno a také jsou tam doporučení, která z výzkumu vyplývají. I když s jistotou nejde říct skoro nic, rozhodování na základě dat je vždy lepší, než rozhodování bez nich.


Marketingový výzkum je vhodný jak pro tvorbu brandu tak pro změnu strategie nebo plánu.
Jak se chovají vaši klienti?

Kvalitativní nebo kvantitativní data?

Jaký je rozdíl mezi kvantitativními a kvalitativními daty? Zjednodušeně řečeno: Kvantitativní data říkají s jistotou co se děje, ale netušíte proč se to děje. U kvalitativních dat sice přesně víte proč se něco děje, ale netušíte, zda je to pravda. Oba typy dat jsou vhodné pro jiné účely. Během tvorby marketingové strategie je dobré mít oba typy dat.


Jak probíhá marketingový výzkum a kolik stojí?

Nejprve na nezávazné schůzce zjistíme, za jakým účelem výzkum potřebujete. Následně uděláme cenový návrh a krátkou rešerši k tématu. Na základě ní si s vámi sedneme a probereme další kroky. Například typy otázek, počet dotazníků, zdroje informací, jak informace vyhodnotíme apod. Cena výzkumu závisí na mnoha okolnostech, proto se nedá ani orientačně určit.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost