KPIkey performance indicator

Key Performance Indicator (KPI) - klíčové metriky (ukazatele výkonnosti). Pomáhají měřit úspěšnost jednotlivých aktivit firmy. Často se rozdělují KPI do tzv. dimenzí, které můžeme rozdělit na: 
  • Dimenze financí - například obrat. 
  • Dimenze zákazníků - například podíl na trhu. 
  • Dimenze procesů - například doba dodání. 
  • Dimenze zaměstnanců - například počet obchodníků.
Stanovení KPI je pro strategii firmy skutečně důležitá věc. Reklamní agentury zpravidla nastavují KPI na začátku spolupráce s novými klienty.

jak správně nastavit kpi?

Při plánování KPI (stejně jako jakýchkoliv jiných cílů) je důležité se držet metody SMART. Zkratka vychází z anglických slov, které popisují, čím by se mělo stanovení cílů řídit. Cíle by měly být: Specific (konkrétní), Measurable (měřitelné), Attainable (dosažitelné či reálné), Relevant (relevantní) a Time-bound (časově ohraničené). Důvodem je, abychom mohli cíle vyhodnotit. Pouze cíle, které splní podmínky SMART budou objektivní a pomůžou vám i vašemu týmu posouvat se dál.

Jednoduchý příklad špatného cíle je "budeme lepší" - není konkrétní, časově ohraničený, nedá se měřit. Každý manager by měl mít stanovené základní KPI, ideálně z každé dimenze jeden. Cíle jsou důležité při procesu plánování. Pokud cíl není splněný, měli bychom si do dalšího období vzít v prvé řadě ponaučení. Hledat chybu, popsat ji a udělat změny, které povedou ke splnění cílů v budoucím období. 

V některých firmách jsou na splnění KPI vázané odměny. Motivační faktor může být vysoce pozitivní na výsledek práce. Musíme si ale dávat pozor zejména na to, aby úkol byl splnitelný, a věděli to všichni pracovníci, kteří mají na jeho splnění odměny vázané. Pokud si nejsou jistí jeho splnitelností, naopak to působí demotivačně. Další nástraha čeká u příliš lehkých cílů, kde pracovník po splnění jednoduchého cíle v podstatě přestane vyvíjet další snahu, protože nemá odměny za další úkoly. 

KPI v marketingu

Cílů v marketingu si můžeme stanovit mnoho. Říká se, že pro jednotlivý rok by měly být ideálně tři KPI (maximálně pět) a tři až pět čtvrtletních KPI (z nichž každý směřuje k některému z ročních cílů). Více hlavních cílů je obtížné sledovat, navíc mohou energii lidí zbytečně rozdělovat. Roční cíle by měl stanovit majitel firmy (nebo TOP management u velkých korporací), čtvrtletní manageři, kteří mají zodpovědnost za jejich plnění. Měsíčních cílů si můžeme stanovit i mnohem více. Důležité je, aby každý zaměstnanec věděl, k čemu vede jeho práce. Měsíční cíle by měl alespoň z části stanovit pracovník, který je má splnit. 

Pokud si chceme stanovit KPI například pro sociální sítě, můžeme si samozřejmě říct, že chceme do konce května dosáhnout XY sledujících, XZ lajků a ZY komentářů. Otázkou je, nakolik jsou naše tržby vázány zrovna na tyto metriky. U některých typů služeb může být počet lajků na sociálních sítích ukazatelem úspěchu, u jiných je naprosto nevypovídající. Jako KPI u online reklamy můžete mít také uritý poměr konverzí, ROI (návratnost investic), ROAS (návratnost reklamy), PNO (podíl nákladů na obratu) nebo ROMI (návratnost investic do marketingu).

Chcete efektivní marketing?