ROASNávratnost reklamy

ROAS neboli Return on ad spend je jednou z často používaných marketingových metrik. Dá se spočítat pro všechny marketingové aktivity, ale nejpoužívanější je v online marketingu. Velmi jednoduše ukazuje, kolik vydělala jedna investovaná koruna do reklamy (marketingu).

Facebook i Google Ads mají metriku ROAS přímo zakomponovanou ve statistikách, nemusíte tak nic složitě nastavovat. Sklik místo ROAS používá obrácenou hodnotu PNO (podíl nákladů na obratu). ROAS má své uplatnění i v offline marketingu, např. slevové akce s kódem z letáku apod. Velice často se ROAS určuje pro jednotlivé kampaně již v rámci marketingového plánu a je to jedna z běžných metrik u výkonnostního marketingu.

Vzoreček ROAS

Výpočet je jednoduchý. ROAS = příjmy/náklady x 100. Někdy se ROAS nepočítá v procentech, pak jde jen o poměr příjmů a nákladů.
ROAS neboli Return On Ad Spend je poměr příjmů a nákladů za reklamu.
ROAS je poměr příjmů a nákladů za reklamu.

Nevýhody metriky ROAS

Jako všechny jednoduché vzorečky, i ROAS má určitá úskalí. Nezohledňuje další náklady (marži, sklad, dopravu…), počítá pouze s reklamou samotnou. Proto je nutné alespoň orientačně vědět, v jakém ROAS se můžete pohybovat. Pokud investujete do reklamy 1.000 Kč a reklama vydělá 2.000 Kč, může se zdát jako výnosná (ROAS = 2 neboli 200 %). Pokud vás ale nákup samotného výrobku stál 1.000 Kč, jste na nule (což vždy znamená v mínuse, protože máte i další náklady).

Google Ads i Sklik vám samozřejmě předloží ROAS pouze z peněz na kampaně. Počítáte si někdy ROAS sami pro větší celek? A počítáte do něj i peníze pro reklamní agenturu? Nebo část brandové kampaně? ROAS je pro svou jednoduchost skvělý pomocník, ale jako u všeho musíte data vnímat v kontextu.

Metriky, čísla a vzorečky pro reklamy

Metrik existuje v marketingu celá řada. Nejpoužívanější kromě ROAS jsou např. PNO, ROI nebo ROMI. Říká se, že každý pracovník by si měl stanovit tři čísla, která sleduje a má o nich neustále přehled. Znáte alespoň přibližně ROAS vašich marketingových aktivit? A jak ho počítáte?

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost