Offline reklamaMARKETING MIMO INTERNET

Offline reklama je reklama, která není závislá na internetu. Patří sem například reklama v televizi, rádiu, tištěných denících a časopisech, billboardy, letáky, plakáty, reklama přímo na prodejně, prodejní akce typu business for breakfast nebo reklamní předměty. V poslední době bývá často podceňovaná. Hlavní nevýhodou bývá horší doměřitelnost, i když ani to není pravidlem (např. akční leták se slevou se dá velice jednoduše vyhodnotit).

Offline reklamu je vhodné kombinovat. Najít optimální poměr mezi jednotlivými kanály je účelem marketingového plánu.

Možnosti offline reklamy

Reklama mimo internetový prostor je tradiční a řadí se mezi ní nejen velká média (ATL), ale také možnosti vyloženě drobné propagace (BTL). Patří sem kompletní venkovní reklama.

Velká média: 
Další typy offline reklam: 
 • Všechny typy různých venkovních cedulí - bigboardy, billboardy, megaboardy, různé panely a bannery, citylighty, reklamní lavičky či transparenty a světelné reklamy. 
 • Televizní plochy ve městě či v prodejnách, čekárnách apod.
 • Reklamy v dopravních prostředcích - polepy tramvají, letáky v letadle či plakáty v MHD. 
 • Reklamní předměty - firemní trička, propisky s logem, hračky, přívěsky, deštníky, reklamní kalendáře a mnoho dalších.
 • Letákové a plakátové kampaně.
 • Reklama na provozovně.
 • Ochutnávací a předváděcí akce.
 • Event marketing.
 • Účast na veletrzích, konferencích a jiných odborně zaměřených akcích jako přednášky.
 • Publikování v odborných časopisech - ukažte lidem, že jste jednička v oboru a publikujte v zahraničních odborných médiích. 
 • Guerilla marketing a word of mouth marketing. 
 • Účast na B2B akcích (jako je business for breakfast). 
 • Posílání dopisů či pohledů. 
 • Telemarketing

Jak vyhodnocovat offline reklamy?

Vyhodnocování offline kampaní je sice problematičtější než u online marketingu, ale rozhodně není nemožné. Zkusíme si uvést pár příkladů z praxe. Když děláme reklamní offline kampaně v rádiu či velkých printových médiích, sledujeme návštěvnost stránek v Google Analytics a samozřejmě také tržby. Další možností je udělat si před a po reklamní kampani průzkum o povědomí o brandu (pokud měla být kampaň brandová). Toto je samozřejmě trošku dražší a komplikovanější metoda. 

Po reklamní kampani také můžete udělat dotazník mezi zákazníky, který odpoví na otázky, zda sledoval a zaznamenal kampaň. Otázky samozřejmě nesmí být návodné. Nejpoužívanější možností jsou různé typy slevových kódů. Dají se přesně změřit či spočítat. Některé projekty dělají speciální landing page pro offline kampaně. Vyhodnotitelnost je tak opět mnohem jednodušší. Podobnou možností je využití QR kódu, kde můžete velice jednoduše vidět přesné číslo prokliků. 

Sledujte také metriky offline médií. Ať už se jedná o TV share, počet odběratelů časopisu, celkový počet výtisků novin nebo TAI index, udělejte si na to čas. Jsou to vaše peníze. Nebo si nechte poradit od marketingových odborníků.

Jak na Offline reklamu?

Držte se klasických marketingových zásad. Nejdřív si udělejte analýzy, stanovte si marketingovou strategii, stanovte si SMART cíle, udělejte marketingový plán a po realizaci vše vyhodnoťte. A hlavně - testujte! Jak testovat v offline reklamě? Princip je stejný, jako u online kampaní. Samozřejmě je to složitější, ale i tak jsou možnosti široké. Můžete dát dva typy letáků, dva typy kódů, dvě rozdílné landing page, poslat dva rozdílné dopisy a v rádiu ve dvou měsících použít různé spoty. Reklama také může být jen na jeden typ zboží, další měsíc na druhý typ a vy jen srovnáte, kterému se více zvedly prodeje.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost