Rádiový trhjak vypadá rozhlasový trh v čr?

Rádiový trh je v ČR relativně stabilní. Mezi hlavní vysílatele na rozhlasovém trhu patří Český rozhlas, Media Bohemia, Active radio, Londa a Media club. Ostatní mají nižší podíl. Poslechovost jednotlivých stanic bývá pravidelně zkoumána a výsledky zveřejňovány. Reklama v rádiu bývá využívána v prvé řadě k šíření povědomí o značce. Většinou řadíme rádia do offline reklam, i když některá rádia mají i vysokou poslechovost online.

Soukromé (komerční) vysílání v ČR začalo krátce po revoluci, v roce 1990. Tehdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila prvních 15 licencí k šíření privátního rozhlasového signálu. Rádia jsou podle zákona dvojího typu. 
  • Veřejnoprávní - tato jsou reprezentována 8 celoplošnými stanicemi a 14 regionálními studii. 
  • Soukromá - v současné době je v ČR asi 60 rádií vysílajících s licencí, 2 celoplošná (Frekvence 1, Impuls), Evropa 2 (celoplošná programová síť). Ostatní jsou regionální a lokální stanice. 
Rádia jsou na národním reklamním trhu reprezentována mediazastupitelstvími. Jedinou výjimkou je stanice Českého rozhlasu, která prodává svůj reklamní čas přímo. Možnosti reklamy v rádiích jsou široké. Mezi hlavní výhody těchto reklam je zvednutí povědomí o značce. Aby byla reklama v rádiu synergická a podporovala se s ostatními kampaněmi, je důležité udělat marketingový plán. Častou chybou při objednávání reklamy v rádiu je, že objednavatelé nemají vytyčený cíl, kterého chtějí dosáhnout. Bez něj není možné porovnat, zda kampaň splnila svůj účel, nebo ne. Marketingové a reklamní agentury často nabízí pomoc při výběru vhodných médií pro reklamní kampaně. Také vám pomohou s tvorbou spotu do rádia a vyhodnocením kampaně samotné. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost