BTL – below the linePodlinková komunikace

Podlinková komunikace (BTL – below the line) je označení formy marketingové komunikace s přesnějším zacílením. K marketingové komunikace jsou využívány takové formy, které mají přesnější zacílení.  Do podlinkové komunikace patří např. sponzoringy, public relations, propagace v místě prodeje, přímý marketing aj.

Opakem podlinkové komunikace je komunikace nadlinková. Dnes se již tyto výrazy příliš nepoužívají. Díky internetu se rozdíly mezi těmito médii občas smazávají.

Kdy je BTL médium výhodné pro inzerci?

BTL média obecně nebývají vhodné pro šíření povědomí o značce (brandu), ale zase jsou výborná k prodejním typům kampaní. Jejich zacílení vám umožní efektivnější vynaložení prostředků a často i přesnější měření konverzí, než masová média. Pokud nejste úplně lokální podnik, určitě je vhodné mít reklamní kampaně v rámci celého spektra reklamních nosičů, tedy i ATL i BTL kombinovat. Výborných výsledků sosáhnete, když reklamní brandová kampaň běží na velkém médiu a na ni pak navazuje reklamní sada prodejní. Rozhodujte se ale vždy na základě dat a testujte (u BTL to lze udělat jednodušeji než u ATL). Správný postup je vždy nejprve vytvořit marketingové analýzy, následně strategii, marketingový plán a teprve po té dělat kampaně samotné.
Způsoby marketingové komunikace BTL, ATL
BTL a ATL v marketingové komunikaci.

Nejčastější chyby u reklam v BTL marketingu

Mezi časté chyby, se kterými se setkáváme u BTL marketingu patří: 
  • Nevyhodnocení dat zpětně - reálně nikdo netuší, co reklama přinesla. 
  • Vyhodnocení dat bez dalších doporučení a práce s nimi - bez optimalizace je vyhodnocení zbytečné. 
  • Práce bez dat obecně. 
  • Nesynergičnost reklamních sad - jak jsme psali - reklamní činnosti na sebe mají navazovat. Synergii by měl zajišťovat marketingový plán. 
  • Nejasnost sdělení - mnoho lidí si myslí, že stačí postovat pěkné fotky na sociální sítě a klienti přijdou. Pokud neprodáváte jídlo, rozhodně to tak nebude. 
  • Špatné cílení reklam - často dané zejména neznalostí klientů či potenciálních klientů nebo neznalost positioningu firmy samotné. 
  • Snaha o brandové kampaně - BTL média pro to nejsou vhodná. Nemají dostatečný zásah. 

Chcete efektivní marketing?