BTL – below the linePodlinková komunikace

Podlinková komunikace (BTL – Below The Line) je označení formy marketingové komunikace s přesnějším zacílením. K marketingové komunikaci jsou využívány takové formy, které mají přesnější zacílení.  Do podlinkové komunikace patří např. sponzoringy, public relations, propagace v místě prodeje, přímý marketing aj.

Opakem podlinkové komunikace je komunikace nadlinková. Dnes se již tyto výrazy příliš nepoužívají. Díky internetu se rozdíly mezi těmito médii občas smazávají. V poslední době se hovoří o tzv. 360°marketingové komunikaci nebo také TTL (Through The Line).

Kdy je BTL médium výhodné pro inzerci?

BTL média obecně nebývají vhodná pro šíření povědomí o značce (brandu), ale zase jsou výborná k prodejním typům kampaní. Jejich zacílení vám umožní efektivnější vynaložení prostředků a často i přesnější měření konverzí, než masová média. Pokud nejste úplně lokální podnik, určitě je vhodné mít reklamní kampaně v rámci celého spektra reklamních nosičů, tedy i ATL i BTL kombinovat. Výborných výsledků dosáhnete, když reklamní brandová kampaň běží na velkém médiu a na ni pak navazuje reklamní sada prodejní. Rozhodujte se ale vždy na základě dat a testujte (u BTL to lze udělat jednodušeji než u ATL). Správný postup je vždy nejprve vytvořit marketingové analýzy, následně strategii, marketingový plán a teprve poté dělat kampaně samotné.
Způsoby marketingové komunikace BTL, ATL
BTL a ATL v marketingové komunikaci.

Nejčastější chyby u reklam v BTL marketingu

Mezi časté chyby, se kterými se setkáváme u BTL marketingu patří: 
  • Nevyhodnocení dat zpětně - reálně nikdo netuší, co reklama přinesla. 
  • Vyhodnocení dat bez dalších doporučení a práce s nimi - bez optimalizace je vyhodnocení zbytečné. 
  • Práce bez dat obecně. 
  • Nesynergičnost reklamních sad - jak jsme psali - reklamní činnosti na sebe mají navazovat. Synergii by měl zajišťovat marketingový plán. 
  • Nejasnost sdělení - mnoho lidí si myslí, že stačí postovat pěkné fotky na sociální sítě a klienti přijdou. Pokud neprodáváte jídlo, rozhodně to tak nebude. 
  • Špatné cílení reklam - často dané zejména neznalostí klientů či potenciálních klientů nebo neznalost positioningu firmy samotné. 
  • Snaha o brandové kampaně - BTL média pro to nejsou vhodná. Nemají dostatečný zásah. 
  • Špatná sdělení v Newsletteru, příliš složité objednání apod. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost