TTL - Through The LineReklama skrze linku

TTL (Through The Line) neboli reklama skrze linku je někdy označována také jako 360stupňová komunikace. Dříve se používaly termíny ATL (Above The Line) pro masová média a BTL (Below The Line) pro tzv. "nemediální" komunikaci. Linka měla značit pohyb zákazníků. V době internetu se rozdíly mezi ATL a BTL rychle smazaly. Marketingové agentury tak zavedly v devadesátých letech pojem TTL, který jde skrze pomyslnou linku. Dá se říct, že TTL komunikace je propojení komunikace ATL a BTL. Cílem reklamy skrze linku je maximalizovat návratnost investic do marketingu.
Způsob marketingové komunikace - ATL, TTL, BTL
Marketingová komunikace ATL, TTL, BTL.

Integrovaný marketing

Správná marketingová strategie počítá s integrovanou komunikací. Vytvoříte ji kombinací ATL a BTL médií. Podle fáze životního cyklu výrobku (značky, firmy) je vhodné nasadit buď kampaně prodejní, nebo brandové. Pro prodejní kampaně je zpravidla lepší komunikace BTL, pro brandové spíš ATL. Jejich vhodnou kombinací v marketingovém plánu vzniká komunikace ATL. Jen tak dosáhnete synergie reklamních kampaní a jejich kontinualitu.

Chcete efektivní marketing?