ROICo je Return On Investment?

ROI (z anglického Return On Investment) znamená návratnost investice. Udává procentuální poměr mezi investicemi a čistým ziskem z nich. ROI = (čistý zisk / investice) * 100. ROI se počítá všude tam, kde existují investice. V marketingu se setkáváme s metrikou ROI jak pro jednotlivé reklamy nebo kampaně, tak pro celkovou ziskovost marketingu. Díky jednoduchému výpočtu je tato metrika velice oblíbená. Požadovanou ROI k jednotlivým kampaním může obsahovat marketingový plán a KPI. Pokud využíváte pro výkonnostní marketing reklamní agenturu, vše je na konkrétní domluvě mezi vámi a nemá žádná přesná pravidla. 
Return on investment - návratnost invesetic v marketingu.
Výpočet ROI je jednoduchý.

Rizika ROI indexu

Jednoduchost výpočtu s sebou nese celou řadu rizik. Nejčastější chyby při výpočtu jsou: 
  • Délka doby výpočtu - náklady mohou být v minulosti (brandová kampaň), výnosy v budoucnosti (netušíme, kolik nám reklama přinese za další měsíc nebo rok). 
  • Nezahrnutí všech nákladů - např. u letákové kampaně se započítá jen cena letáků a rozdávání, náklady jsou ale také grafika, focení, plánování kampaně atd. 
  • Zahrnutí nákladů navíc - např. započítáte náklady, které jsou na více reklamních kampaní (focení, tvorba webu...). 
  • Jedna konverze počítaná jako jeden nákup. Velice často se v praxi setkáváme s tím, že na reklamu ve vyhledávací síti navazuje remarketing, kampaň na sociální síti apod. a následně může být jeden nákup v konverzích jak Facebooku tak Googlu. Díky tomu může ROI jednotlivých kampaní působit lépe, než jako celek. 

ROI jako marketingová metrika

Jak jsme psali v úvodu, ROI index se uvádí v procentech. Pokud vychází nad 0 %, investice se vrátila, procenta pak udávají zhodnocení investice. Pokud vychází méně než 0, jedná se o ztrátovou investici, procenta udávají, o kolik procent z investice jsme přišli. 

Metrik, které užívá marketing je mnoho. Dalšími jsou např. PNO, ROMI nebo ROAS. Každá má některé plusy a mínusy. Čísla (data) musíte vždy vnímat v kontextu. Těžko se dá usuzovat kvalita marketingu nebo jednotlivých reklamních kampaní jen podle jednoho čísla. Mimochodem, máte spočítanou vaši návratnost investic?

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost