PNOPodíl nákladů na obratu

PNO znamená Podíl Nákladů na Obratu v procentech. Často se tento výpočet používá u marketingových kampaní (kolik procent z tržby činí náklady na reklamu). Někdy bývá dodržení PNO stanovené v rámci marketingového plánu, zejména u eshopů, kde je možné díky konverzím přiřadit objednávky ke konkrétní reklamní sestavě.

Sklik má pro PNO přímo vlastní kolonku. V Google Ads si můžete automatický výpočet PNO nastavit jednoduše sami, v primárním nastavení zatím není. Místo toho používá Google Ads metriku ROAS (Return On Ad Spend). Ta je v podstatě obrácená. Říká, kolik vydělala jedna utracená Koruna. Další často používané metriky v marketingu jsou ROI (Return On Investments) a ROMI (Return On Marketing Investment).

Jak se PNO počítá?

Výpočet PNO je jednoduchý (náklady/obrat x 100). Pokud je PNO menší než 100 %, kampaň má nižší náklady než tržby. U online marketingu se často říká, že PNO je cena/hodnota konverze. PNO se samozřejmě dá počítat i u offline marketingu

Cena reklamy 1.000 Kč / 10.000 Kč tržba x 100 = 10 %
Výpočet PNO je jednoduchý - jedná se o poměr nákladů na obratu v procentech.
PNO se počítá v procentech jako poměr nákladů na obratu.

Jaké má PNO nevýhody?

Jako všechny jednoduché metriky, i PNO má řadu nevýhod. Samotné číslo často nic moc neřekne bez dalších souvislostí. Nezapomínejte, že PNO se počítá z tržby, tedy bez závislosti na marži samotné. Nepočítá ani s dalšími náklady (reklamace, platy zaměstnanců, pronájem…). I u PNO 10 % tak bez souvislostí nemůžeme říct, zda je kampaň dobře nastavená. Další otázkou je, co do nákladů v PNO ještě počítat a co už ne (náklady na správu kampaní apod.). Byla před prodejní kampaní třeba brandová kampaň v rádiu? Počítáte ji do nákladů? Pokud ano, jakou část z ní?

Co říci o PNO závěrem?

PNO je už pro jednoduchost vhodné počítat a mít o něm přehled. Bez dalších souvislostí je problematické určit úspěšné či neúspěšné PNO, ale každá data jsou lepší než žádná data. PNO se dá stanovit už v rámci marketingové strategie. Na konkrétních detailech se vždy s reklamní agenturou domluvte předem.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost