OOH - Out Of HomeVENKOVNÍ REKLAMA

OOH (out of home) – venkovní reklama je soubor reklamních forem neboli propagačních prostředků, které jsou umístěny na místech s vysokou frekvencí shromažďování veřejnosti. Lze ji rozdělit podle mobility na pohyblivé a stabilní. Za pohyblivé reklamy je označována veřejná doprava (letecká, železniční, lodní, městská). Mezi stabilní reklamní plochy se řadí billboardy, bigboardy, reklamní panely, bannery, transparenty, reklamní lavičky, světelné reklamy. OOH patří mezi offline reklamu.
Mnoho venkovních reklam neplní dobře svůj účel, je vhodné popřemýšlet nad ideálním místem i formou samotné reklamy.

Kdy zařadit venkovní reklamu?

Venkovní reklamu doporučujeme zařadit pro drtivou většinu služeb i produktů. Udělejte si marketingovou mapu vašich potenciálních zákazníků, na základě mapy vytvořit marketingový plán, díky kterému bude vaše reklama synergická.

Chcete efektivní marketing?