Landing pageCo je landing page?

Pro anglický výraz Landing Page se obvykle používá český ekvivalent cílová stránka. Landing Page je stránka, která má za úkol změnit návštěvníka na zákazníka. Měla by dosahovat co nejvyššího konverzního poměru v rámci celého webu nebo internetového obchodu. Landing page je vytvořena tak, aby návštěvníky stránky navedla k tomuto cíli a minimalizovala procento odchodů bez akce (konverze). Tato akce může být nákup produktu, stažení e-knihy, odběr newsletteru, registrace na událost nebo cokoliv jiného, co je pro váš byznys důležité. Landing page je samostatná webová stránka (podstránka) vytvářená s cílem zaujetí a udržení zákazníka.

V praxi je úzce spjata se spuštěním PPC kampaní, newslettery, reklamními bannery a dalšími propagačními materiály. Využívá se tak zejména v rámci marketingových kampaní. Cílová stránka (landing page) by měla být oddělena od hlavního webu (prezentace) firmy nebo soukromníka. Landing page je takovým digitálním portálem do vašeho byznysu, který přivede návštěvníky k tomu, aby se stali vašimi zákazníky. Správně navržená a optimalizovaná landing page může být klíčem k úspěšnému online marketingu. Nezapomeňte věnovat dostatek času a pozornosti jejímu vytvoření a sledujte její výkon, abyste maximalizovali své marketingové úspěchy.

Jaké jsou druhy landing page?

Můžeme rozlišit mezi dvěma druhy Landig Page. První je druh se nazývá referenční cílová stránka (Reference Landing Page). Tento druh není zaměřen přímo na nákup zákazníka, ale na další reklamní a marketingové operace. Konverze je zde tedy něco jiného než nákup (přejití na další stránku, vyplnění formuláře atd.). Měla by tedy nabídnout především obsah, kvůli kterému návštěvník tuto stránku navštívil. Referenční cílové stránky se také často nachází na webech veřejné správy. Druhým typem je transakční cílová stránka (Transactional Landing Page). U té se jedná o klasickou Landig Page, která má za úkol změnit návštěvníka na zákazníka, tedy konverze je zde nákup. Může se jednat o fyzické zboží, poukaz nebo rezervaci hotelového pokoje u hotelového marketingu, registraci na marketingové školení apod.

Proč je landing page důležitá?

Existuje několik důvodů, proč jsou landing pages klíčovým nástrojem v online marketingu:
  • Zvýšení Konverzí: mají jasný a specifický cíl, což usnadňuje návštěvníkům rozhodnutí provést požadovanou akci. To vede k vyšším konverzím a zvýšení návratnosti investic do reklamy.
  • Měřitelnost: umožňují snadno sledovat úspěšnost vašich marketingových kampaní. Můžete měřit, kolik návštěvníků provedlo požadovanou akci, což vám umožní optimalizovat své marketingové úsilí.
  • Personalizace: mohou být navrženy tak, aby oslovily specifickou cílovou skupinu nebo konkrétní marketingovou akci (sleva apod.). To zvyšuje pravděpodobnost, že návštěvníci provedou požadovanou akci.
  • Snadná Navigace: na rozdíl od hlavního webu mají minimální navigaci a odvádějí návštěvníky od zbytečných akcí jako přechod někam, kde zákazníka v tuto chvíli nechcete, nerozptylují pozornost. To zvyšuje pravděpodobnost, že se návštěvníci zaměří na požadovanou akci.

Jak vytvořit efektivní landing page?

Vytvoření efektivní landing page vyžaduje několik klíčových prvků:
  • Jasný Cíl: definujte jasný cíl pro vaši landing page. Co chcete, aby návštěvníci udělali?
  • Silný Základní Nápad: vaše landing page by měla obsahovat silné vizuální a textové prvky, které osloví návštěvníky a přesvědčí je k akci.
  • Výhody a Důvody: zvýrazněte výhody, které návštěvníci získají provedením požadované akce. Proč by měli kliknout na tlačítko?
  • Jednoduchý Formulář: pokud potřebujete, aby návštěvníci vyplnili formulář, učiňte ho co nejjednodušším a snadno vyplnitelným.
  • Testování a Optimalizace: pravidelně testujte různé verze vaší landing page a optimalizujte ji na základě výsledků.
  • Udělejte si na začátku wireframe (tzv. "drátěný model webu") toho, jaké má mít celá stránka rozložení. 

Jaké jsou nejčastější chyby při tvorbě landing page?

Nejčastější chyby v tvorbě landing page spočívají zejména ve špatně formulovaném nebo nedostatečně promyšleném nadpisu, který bývá alfou a omegou celého snažení. Pokud totiž uživatele na první pohled nezaujme, je pravděpodobné, že odejde a už se nevrátí. Mnoho tvůrců také nedodržuje základní pravidlo a cílí na více akcí naráz. Výzva k akci tak není tolik efektivní a může ve výsledku vést k tomu, že nedojde ke splnění ani jedné konverze. Problémem ovšem může být také zbytečně složitý nebo špatně formulovaný obsah či málo výzev k akci, kdy se zákazník ocitne v situaci, že neví, co má vlastně udělat. Současně může chybět dostatečně promyšlený design, který nekoresponduje s očekáváním nebo není dostatečně atraktivní.

Jaká by měla být struktura landing page?

Struktura landing page by se dala shrnout do několika základních sekcí: hlavička, obsah, CTA (Call To Action - zpravidla tlačítko, ale může to být i nápis podněcující k akci). V hlavičce by rozhodně neměl chybět titulek, jasně a srozumitelně vystihující hlavní účel stránky. Titulek může být doplněn také krátkým doplňujícím textem, důležitá je ovšem zásada stručnosti a výstižnosti. V hlavičce může být umístěno také logo a takzvaná hero ilustrace nebo video. Oboje by mělo být, stejně jako titulek. Vstižné, nepříliš křiklavé a uživatelsky přívětivé. Fotka produktu, grafická podoba, animace nebo vytvořené video na landing page by tedy měly zaujmout, ne však natolik, aby odtrhly pozornost od hlavního cíle stránky.

Vizuální kontakt je mnohdy účinnější než psaná forma, je proto vhodné tento krok nepodcenit. Stejně jako vizuál i samotný text musí korespondovat s cílem vstupní stránky a zdrojem odkud sem návštěvníci přišli (jak již bylo řečeno, neslibovat něco, co se na stránce nenachází). Je proto dobré, aby texty psali zkušení copywriteři. Důležité je také rozmístění CTA tlačítek nebo formulářů. Struktura by měla vycházet z celkové délky stránky a CTA by mělo být, stejně jako vše podstatné, hned nahoře. U delších textů je vhodné rozmístění většího množství tlačítek.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost