CTADefinice CTA

CTA je zkratkou výrazu Call To Action, který v překladu znamená „výzvu k akci“. Ve většině případech jde o tlačítko, pomocí kterého by mělo být dosaženo cíle našeho webu (konverze). Jedná se např. o tlačítka jako je vyplnit dotazník, zakoupit produkt či službu (koupit), registrovat, rezervovat, stáhnout e-book, kontaktovat apod. Toto tlačítko by mělo být vždy přesně popsáno a mělo by jít dostatečně dobře vidět. V širším slova smyslu se jedná o jakoukoliv výzvu akci, která je spojena nejen s online reklamou (např. CTA na banneru na Facebooku), ale také off-line marketingem. Může se jednat o text v rádiu (zavolejte 776 791 213) nebo zvolání na billboardu (navštivte den otevřených dveří). 

Jak CTA funguje a jeho důležitost

I přes to, že se jedná o velmi důležitý prvek téměř každého webu nebo e-shopu, je toto tlačítko často vnímáno jen jako designový doplněk, a jeho podstata a důležitost je často opomíjena. Na správné využití CTA totiž zapomínají nejen nováčci, ale často i marketéři s více zkušenostmi. Pokud vyžadujeme aby náš web vykonával vybranou činnost (např. prodával), je třeba pochopit, jak správně CTA využít. 

Proč je CTA důležité a kde se využívá

CTA má obrovský význam nejen pro web či e-shop. Tlačítko „nutí“ podvědomě zákazníky či návštěvníky webu na tlačítko kliknout. Tento prvek můžeme chápat jako konverzi. Pokud prodáváme produkty, může být na tlačítku napsáno „Koupit“ apod. Jde o grafický prvek, díky kterému získáváme např. nové nákupy zboží nebo i vyplnění dotazníku či rezervaci.

„Výzva k akci“ se používá na webových stránkách či e-shopech a to ideálně uprostřed úvodní stránky. Existují také další způsoby, jak CTA využívat, a kam je na web umístit. Můžeme například dát jedno tlačítko na horní část úvodní stránky a druhé na její konec. Tuto možnost je ale vhodné využít v případech, kdy je úvodní stránka dlouhá a je nutné scrollovat dolů. Při aplikaci tohoto tlačítka mezi grafické prvky webu se snažíme působit přirozeně a důvěryhodně. Pokud bychom na jednu stránku dali tato tlačítek např. dvacet, mohly by působit klamavě a mít opačný dopad.

Jak CTA používat

Vždy bychom se měli snažit, aby tlačítko (případně jiný grafický prvek) potenciálního zákazníka upoutalo, a přesvědčilo ke kliknutí na něj. K upoutání není třeba využívat vždy klasická slova jako „koupit“, „objednat“ apod., je vhodné využít i kreativních slov, či slovních spojení. V těchto případech je ale nutné pochopit na jaké zákazníky web nebo e-shop cílí a napsat text pro toto tlačítko tak, aby byl vhodný.

Při vytváření či vymýšlení tohoto prvku je nutné brát v potaz, že velké tlačítko může pro zákazníky působit klamavě, naopak malé se může mezi ostatními grafickými prvky na webu ztratit. Proto je důležité vytvořit tlačítko tak, aby nepůsobilo klamavě, ale ani nebylo na webu „ztracené“.  Správné stanovení velikosti a textu tlačítka není vše. Font, velikost písma i barva by měly zapadat do brandu vašeho webu. Jako CTA také můžete také využít obrázky. Ve většině případů se může jednat např. o šipky, které na tlačítko ukazují, ale jindy to může být i banner.

Metoda naléhavosti

Abychom mohli přeměnit návštěvníka v potencionálního zákazníka, je dobré využít CTA k vyvolání pocitu naléhavosti. Pokud na webu či e-shopu využijeme tlačítko, které např. poskytuje nějakou slevu, a časově ho omezíme (např. na prvních pět minut na webu), naléháme na návštěvníka, aby akce využil a na tlačítko kliknul. Pokud využijeme správné kombinace barev, textů a časového omezení, může takto upravené CTA působit pro návštěvníky motivačně, a dává jim pocit, že když na tlačítko kliknou, dostanou i „něco navíc“.

Weby nebo e-shopy mohou využívat CTA také pomocí vyskakovacích oken (pop-up bannerů), které dávají návštěvníkům možnosti získat různé slevy, zapojit se do různých akcí, programů, apod. Časově omezené nabídky působí pro návštěvníky motivačně a lákavě, ale tato skutečnost platí častěji u levnějších produktů či služeb. Obecně jsou CTA tlačítka s omezenou dobou nabídky velmi vhodná pro impulzivní nákupy.

Typy použití CTA

V praxi existuje mnoho typů CTA, která se využívají. Některé typy se jsou častější, některé méně, všechny ale mají svou významnost a důvody k použití. Jako asi nejpoužívanější CTA typy můžeme chápat: Kupní CTA, Registrační CTA, Stahovací CTA, Zpětná vazba CTA, Omezený časový CTA apod.

Kupní CTA

V případě kupního CTA jde o tlačítka cílené na prodej produktů či různých služeb. Tento typ se objevuje převážně na různých e-shopech a „nutí“ návštěvníka k zakoupení produktů nebo služeb. V případě POS/POP materiálů (na prodejně) se může jednat o výrazy jako "kup dvě, zaplatíš jedno" apod. 

Registrační CTA

Registrační CTA se objevuje jak na různých e-shopech tak i na běžných webech. Toto tlačítko „nutí“ návštěvníka k registraci do systému. Toto tlačítka může být také vylepšeno o výhody registrace. Návštěvník tedy může s registrací získat různé slevy, které by běžně nedostal. U pokladny to může být např. nápis "při registraci získáte dvojnásobné množství bodů". 

Stahovací CTA

Stahovací CTA se vyskytuje na různých webech, které poskytují různé materiály, dokumenty, či aplikace ke stažené. Pomocí tohoto tlačítka lze nabízet stažené e-booku, či různých aplikací apod.

Zpětná vazba CTA

CTA pro zpětnou vazbu je na webech velmi časté. Pokud nás zajímá názor návštěvníků (zákazníků), můžeme pomocí tohoto CTA získat vyplněné formuláře spokojenosti, nebo dát lidem možnost říct svůj názor.

Omezený časový CTA

Jak bylo již zmíněno, časově omezené CTA se využívají velmi často. Nutí návštěvníky k rychlé akci. Toto tlačítko nedává potenciálním zákazníkům mnoho času, na druhou stranu dává často slevy na produkty apod. Proto je tento způsob pro lidi motivační a lákavý. V rámci offline reklamy můžeme vzpomenout na reklamy Horsta Fuchse, kde "pokud zavoláte do pěti minut, získáte xy". 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost