Pop-upVyskakovací upozornění na webu

Popup okno je vyskakovací upozornění na webu. Může být na kterémkoliv místě obrazovky. Není využívané pouze v reklamě, dá se jím udělat např. i nápověda nebo dialogové okno. V reklamě zpravidla upozorňuje na nějakou aktuální akci. Automaticky vyskakující reklama bývá obecně považována za velice rušivou. Google ji nemá moc rád, proto není dobré tento formát využívat často. Na druhou stranu, pokud lákáte na "tady a teď", může se jednat o vysoce efektivní nástroj. Setkáte se s psaním tohoto názvu jak popup, tak pop-up i pop up, vyskakovací okna nebo vyskakovací upozornění. 

Vyskakovací okna jsou často řešena přes JavaScript, některé prohlížeče umí alespoň větší část těchto reklam blokovat. 

Jednou z forem pop-up reklam je tzv. pup-under. Rozdíl proti pop-up je, že nevyskakují do popředí před obsah stránky, ale naopak za něj. Nejen, že tak méně vadí, ale podvědomě často není vnímaná přímo jako reklama. PopUnder se využívá také v placené reklamě.
Rozdíl mezi popup a popunder oknem.
Pop-up a pop-under banner.

Výhody a nevýhody pop-up reklamy

Mezi hlavní výhody patří:
  • Možnost skutečně efektivního cílení (oslovujete návštěvníky konkrétní stránky).
  • Možnost přesného vyhodnocení. 
  • Okamžitá reakce a okamžité působení - pokud potřebujete rychle prodat něco v akci. 
  • Velice vhodná forma pro fázi Do z STDC modelu
Nevýhody pop-up reklam jsou: 
  • Uživatelé je považují za otravné. 
  • Mnoho uživatelů tyto reklamy blokuje.
  • Vyhledávače je na stránkách nevidí rády.
  • Nevhodnost pro nákupní fáze STC z modelu STDC. 
Pokud pop-up chcete zařadit na váš web, zapřemýšlejte nad tím, jak ho ztvárnit. Dobře zpracovaná grafika může zvýšit jeho účinnost. Ještě důležitější samozřejmě je, na co konkrétního pop-up oknem lákáte. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost