BillboardVelký formát venkovní reklamy

Billboard je všeobecný název velkého formátu outdoorové reklamy. Nejpoužívanější velikost je 5,1x2,4 metrů nebo 3x6 metrů. Samotné slovo billboard je spojení anglických slov billing (plakát, ale také faktura či placení) a board (cedule, deska, tabule). V Anglii je často nazýván slovem hoarding.

Většina billboardů je vyvěšena na různých dopravních trasách a místech, kde se vyskytuje co nejvíce lidí. Zpravidla bývá na billboardech krátký slogan, příslib nebo brand. Důležitá je dobrá viditelnost a jasné sdělení. Na většině míst (zejména na silnici či dálnici) máte jen chviličku na to, aby na vás billboard působil. 

Billboardy rozdělujeme na:
 • statické
 • s proměnlivou plochou
 • digitální
 • mobilní

Billboardy a jejich zákaz v ČR

Od září 2017 platí v ČR zákazl billboardů v ochranném pásmu dálnic (250 m) a silnic I. třídy (50 m). Tento zákon se týká nejen státních, ale také soukromých pozemků, ale neplatí pro poutače v souvisle zastavěném území (ve městech). Již od roku 2012 byla novela zákona, kvůli které měli majitelé informaci, aby billboardy odstranili. Většina jich zůstala do září 2017 a pak je postupně začalo Ministerstvo dopravy odstraňovat. Mnoho majitelů billboardových ploch vylepilo na své billboardy českou vlajku jako symbol protestu. Česká vlajka se podle zákona nesmí odstranit, protože je státním symbolem.

Nejčastější chyby billboardů

Většina billboardů neplní svou funkci, nebo ji plní velice sporadicky. Pokud plánujete billboardovou kampaň, vyvarujte se nejčastějších chyb:
 • Příliš mnoho informací - lidé je nebudou číst, navíc mají u většiny ploch jen chvíli na to, aby infromace vstřebali.
 • Nejasné sdělení - reklama musí být jednoduše pochopitelná. 
 • Špatné umístění - například na místě, kde je minimální pohyb lidí, nebo na místě, kudy projíždí auta vysokou ryhlostí, nebo je billboard zakryt stromem, křovím atd. 
 • Umístění na místě, kde takřka vůbec nevyskytuje cílová skupina. Přemýšlejte nad tím, kde se vaši potenciální zákazníci pohybují, než si reklamu objednáte. Udělejte si při plánování reklamy mapu pohybu vašich klientů.
 • Špatný odhad vývoje sdělení. Kampaň nejde vypnout. Pokud dojde k náhlé změně podmínek (vynucená změna ceny apod.), billboard je stále na místě. To samé může nastat, když máme na billboardu sdělení, které se kvůli okolnostem najednou stalo kontroverzní. 
 • Náhlá změna např. dopravní situace - je možné, že si koupíte plochu na atraktivním místě, ale druhý den se místo uzavře kvůli opravám. 

Nevýhody a výhody billboardů

Mezi hlavní výhody billboardové reklamy patří: 
 • Při vhodném umístění působí masově
 • Působí 24/7, bez ohledu na to, zda příjemce reklamy chce nebo nechce. 
 • Dobře šíří brand, slevy, akce... 
 • Možnost vhodného výběru místa
Mezi hlavní nevýhody billboardové reklamy patří:
 • Špatně se vyhodnocují výsledky
 • Nedá se cílit na konrkétní skupinu obyvatel (většinou)
 • Jen minimum prostoru pro sdělení
 • Často jen krátká doba, po kterou působí
Záměrně zde nepíšeme o ceně billboardů. Jednak jsou obrovské rozdíly v cenách i umístění, ale také nejsou vhodné pro každý typ produktu či služby.

Chcete efektivní marketing?