TV sharePodíl na sledovanosti - TV Share

TV Share znamená "podíl na sledovanosti" např. televizního pořadu nebo daného kanálu. Uvádí se v procentech. Počítá se z diváků, kteří v aktuální době kanál nebo daný pořad sledovali. Součet je vždy 100 % většinou s přesností na dvě desetinná místa. Než začnete plánovat reklamní kampaně v TV, je dobré se podívat na tuto i další metriky sledovanosti. Možností reklam v TV je mnoho.

Česká televize byla v roce 2020 již třetím rokem v ČR nejsledovanější televizní stanicí (s průměrným podílem na publiku 30,86 %). Za ní skončila komerční televize Nova (s podílem 27,09 %), třetí Prima dosáhla (24,78 %,) a čtvrtý Barrandov (5,53 %).

Jak pracovat s TV Share?

TV share je důležitý faktor, ale postavit objednávku reklamy jen na něm není vhodné. Zjistěte si základní čísla jako index vhodnosti média, celkovou cenu, přepočítanou cenu na diváka atd. Myslete na to, že médií, pořadů i míst, kde může být vidět vaše firma nebo výrobek jsou tisíce a vy využijete jen zlomek. Využívejte ho efektivně.

Z čeho čísla sledovanosti vychází?

TV metr je často nazýván také Peoplemeter. Měří reprezentativní vzorek celkem 1 900 domácností, které vlastní TV. Každý den se garantují data z 1 700 domácností. Následná data se jednou za rok porovnávají s výzkumem 12 000 respondentů z domácností. V dalším kroku se vše přepočítává na celou ČR. Tato metoda (stejně jako každá statistika) má samozřejmě své nevýhody. Statistický vzorek je sice dostatečný, ale rozhodně se nejedná o náhodný výběr, což pohled na realitu sledovanosti výrazně zkresluje. Výzkum má na starosti společnost Nielsen Admosphere. Cena reklam se odvíjí od sledovanosti.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost