TAITarget Affinity Index

TAI – Target Affinity Index (někdy jen Affinita - AFF) – kvantitativní marketingová metrika, která udává vhodnost daného reklamního nosiče (rádio, TV pořad, magazín) k cílové skupině zákazníků. Někdy se zkráceně udává pouze slovem "afinita" nebo "vhodnost". Čím je míra afinity vyšší, tím je daný nosič pro oslovení konkrétní cílové skupiny vhodnější. Při plánování marketingového mixu je TAI velice důležitý, stejně jako při porovnávání ceny několika médií. Výpočet TAI je jednoduchý - sledovanost média v konkrétní cílové skupině děleno sledovaností v celkové populaci. Vyšší TAI znamená vhodnější médium.

Kde a kdy je TAI index důležitý?

Určitě je dobré znát ho u časopisů, novin, rádií a televize. Neméně důležité je přemýšlet nad ním i u online médií nebo reklamy na různých akcích. Vhodnost média se dá odhadnout i pro billboardy na ulici. Stačí popřemýšlet nad tím, jaký typ lidí zrovna touto ulicí chodí, nebo od kud kam jezdí auta touto silnicí. Každopádně - základem všeho je dobře znát svou cílovou skupinu, bez toho nemůžete stanovit ani TAI ani hodnotit úspěšnost některých (zejména brandových) kampaní. Kupříkladu - vaše video na Facebooku uvidí 10 000 lidí, ale vaše cílová skupina je jen mezi 25-35 lety. To je skupina, u které byste měli hodnotit zásah (případně spočítat Target Affinity Index u videa). 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost