TAITarget Affinity Index

TAI – Target Affinity Index (někdy jen Affinita - AFF) – index, který udává vhodnost daného reklamního nosiče (rádio, TV pořad, magazín) k cílové skupině zákazníků. Někdy se zkráceně udává pouze slovem "afinita" nebo "vhodnost". Čím je míra afinity vyšší, tím je daný nosič pro oslovení konkrétní cílové skupiny vhodnější. Při plánování marketingového mixu je TAI velice důležitý, stejně jako při porovnávání ceny několika médií. Výpočet TAI je jednoduchý - sledovanost média v konkrétní cílové skupině děleno sledovaností v celkové populaci.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost