Rozhlasová reklamaReklama v rádiu

Rozhlasová reklama umožňuje prezentaci informací o produktu nebo službě v podobě zvuku. Jednotlivé stanice se nechávají zastupovat mediálními zastupitelstvími. Reklama v rádiu může mít mnoho různých forem. Zvolit jednotlivé formy reklamy i konkrétní rádio je dobré v závislosti na konkrétních cílech, které si od kampaně kladete.

Chcete efektivní marketing?