MegaboardVelkoplošná reklama

Megaboard je formát velkoplošného reklamního nosiče. Je větší než billboard nebo bigboard. Rozměry megaboardu jsou např. 30x12m nebo 20x8m, ale používají se i výrazně větší. Využívají se v offline reklamě (tzv. OOH reklama). Často se na nich objevují kráké reklamní slogany a odkaz na webové stránky, někdy formou QR kódu.

Důležité je, aby celé vystupování firmy (i na billboardech a megaboardech) mělo jednotný brand (sjednocenou grafiku, jednotnou komunikaci, hodnoty apod.). Grafika by měla odpovídat také konkrétnímu umístění. Pokud bude vaše reklama na místě, kde je mnoho dalších reklam, musí o to více vyniknout. Logo by sice mělo být viditelné, ale nemělo by být obrovské (lidé nemají rádi sebestřednost). Opatrní buďte i s přílišnou kreativitou, neměla by být na úkor samotného reklamního sdělení. Počítejte i s tím, že na některých místech mohou v okolí banneru růst keře a viditelnost se pak může snižovat. Výběr vhodného místa pro reklamu je u megaboardu velice důležité. Většina těchto reklam neplní dobře svůj účel, pak se jedná o vyhozené peníze. Držte se své marketingové strategie, udělejte si plán marketingových aktivit.

Hlavní nevýhody a výhody Megaboardů

Většinu vlastností, výhod i nevýhod mají magaboardy společné s billboardy, které popisujeme podrobněji. 

Nevýhodou je samozřejmě velmi vysoká cena a poměrně obtížná možnost vyhodnocení úspěšnosti billboardových kampaní. Dále pak nemožnost rychlé změny v případě, že např. měníte cenu nebo máte vyprodané zboží apod.

Hlavní výhodou při vhodném umístění je, že bývá vidět i na vzdálenost takřka jednoho kilometru a i při jízdě autem může působit až půl minuty. Využívají se nejčastěji na dlouhodobé brandové kampaně. 

Ještě bychom rádi upozornili na jistá úskalí - pokud chcete dát např. produkt na Megaboard, potřebujete velice kvalitní produktové fotografie ve velmi vysokém rozlišení. Zrovna zde je lépe oslovit zkušené grafiky v grafickém studiu, než začínající freelancery. I kreativa je zde velice důležitá, nepodceňte ji. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost