MegaboardVelkoplošná reklama

Megaboard je formát velkoplošného reklamního nosiče. Je větší než billboard nebo bigboard. Rozměry megaboardu jsou např. 30x12m nebo 20x8m, ale používají se i výrazně větší. Využívají se v offline reklamě (tzv. OOH reklama). Často se na nich objevují kráké reklamní slogany. Důležité je, aby celé vystupování firmy (i na billboardech a megaboardech) mělo jednotný brand (sjednocenou grafiku, jednotnou komunikaci, hodnoty apod.). Grafika by měla odpovídat také konkrétnímu umístění. Pokud bude vaše reklama na místě, kde je mnoho dalších reklam, musí o to více vyniknout. Logo by sice mělo být viditelné, ale nemělo by být obrovské (lidé nemají rádi sebestřednost). Opatrní buďte i s přílišnou kreativitou, neměla by být na úkor samotného reklamního sdělení. Počítejte i s tím, že na některých místech mohou v okolí banneru růst keře a viditelnost se pak může snižovat. Výběr vhodného místa pro reklamu je primární. Většina podobných reklam neplní dobře svůj účel a jedná se spíš o vyhozené peníze. Držte se své marketingové strategie, udělejte si plán marketingových aktivit.

Hlavní nevýhody a výhody Megaboardů

Většinu vlastností, výhod i nevýhod mají magaboardy společné s billboardy, které popisujeme podrobněji. Nevýhodou je samozřejmě velmi vysoká cena a poměrně obtížná možnost vyhodnocení úspěšnosti billboardových kampaní. Hlavní výhodou při vhodném umístění je, že bývá vidět i na vzdálenost takřka jednoho kilometru a i při jízdě autem může působit až půl minuty. Využívají se nejčastěji na dlouhodobé kampaně.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost