Guerillový marketingCo je guerilla marketing?

Guerillový marketing znamená nekonvenční způsob propagace. Tato reklama by měla být agresivní, originální a kreativně zpracovaná. Jak název napovídá, v principu se snažíte mít nízké náklady a maximální efekt zásahu dané reklamní kampaně. Stejně jako při guerillové válce (partizánském boji), nedisponujete takovými zdroji jako konkurence. Proto finance nahradíte kreativním přístupem, neotřelou akcí, něčím nečekaným. Pravdou je, že guerilla marketingu dnes využívají i velké firmy.

Guerilla marketing má kořeny pravděpodobně již ve starověku. Na počátku 20. století se u nás označoval guerilla marketing jako americká reklama (více v knize Z. Šindlera z roku 1906 - Moderní reklama). Mimochodem, nabádá také, aby tento typ propagace firmy nedělaly.

Původně používaly tento typ propagace hlavně měnší podniky s minimální možností investic do marketingu. Samotný pojem pochází z roku 1984, z knihy napsané Jay Conrad Levinsonem, jednoduše nazvané Guerilla marketing.
Výzva Z. Šindlera z roku 1906, aby firmy nevyužívaly tzv. americkou propagaci.
Z knihy Moderní reklama, 1906
Popis americké propagace
Popis americké propagace.

Jak na guerilla marketing?

Celou kampaň naplánujte, musí proběhnout skutečně ve správný čas na správném místě. Pokud vše dobře dopadne, může se lehce objevit v televizi nebo třeba novinách. Zlepšíte si PR. Kampaně by měly v prvé řadě: 
  • Udeřit v neočekávaném čase na neočekávaném místě.
  • Být cílené na konkrétní typ zákazníků. 
  • Zásah by měl být krátký, ale velice intenzivní. 
  • Rychle se stáhnout zpět. 
  • Levné - proto je chcete využívat. 
  • Mít masivní zásah. 
  • Být vtipné nebo jinak zajímavé a kreativní.
  • Krátkodobé. 
  • Promyšlené a vyhodnotitelné. 
  • S očekávaným přesahem např. v médiích. 

příklady guerilla marketingu

V Brně pořádal Laser game Brno pochod městem s několika přestřelkami. Účastnilo se ho přes 30 lidí, kteří díky svítícím vestám byli vidět v širokém okolí. Hostesky rozdávaly letáky se slevou (kvůli měření dopadu). Díky této kampani se o Laser game mluvilo, lidé si jej zapamatovali, zajímali se aktivně o toto téma a poměr vrácených letáků byl vysoký. Náklady byly minimální, účastníci byli stálí hráči této hry. 

Pochod Madam podprsenky "Za dobře padnoucí podprsenky" proběhl také několikrát v Brně. Dámy nahoře oděny pouze do podprsenek upoutaly pozornost nejen mnoha potenciálních zájemkyň, ale také médií. S minimálním rozpočtem se tak Madam podprsenka dostala do mnoha médií.

Mnoho firem dnes využívá na tento typ kampaní marketingové agentury.

Jak nedělat Guerilla marketing

Guerilla marketing není vhodný pro každou firmu. Jsou konzervativní obory, které reklamu nemohou dělat agresivně a nebo je to proti jejich komunikační strategii. Při plánování těchto kampaní nezapomínejte na možné negativní dopady. Vše pečlivě zvažte. Dalším problémem může být právní stránka. Proberte vše s firemním právníkem nebo se obraťte na odborníky přes marketingové právo. Poměrně častou chybou v marketingu obecně (i v guerilla kampaních) bývá tzv. "Výkřik do tmy". Jedná se o takové kampaně, které jsou sice nápadité a drahé, ale jednak nenavazují na žádné předchozí kroky, a hlavně na ně žádné další kamapně nenavazují. Ztrácíte tak rychle potenciál, který jste si pracně vybudovali. Synergičnost a kontinuálnost reklamy jsou základem úspěchu. Vše je dobré mít zapracované již v marketingové strategii a marketingovém plánu.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost