Guerillový marketingCo je guerilla marketing?

Guerillový marketing znamená nekonvenční způsob propagace. Guerillová reklama by měla být agresivní, originální a kreativně zpracovaná. Jak název napovídá, v principu se snažíte mít nízké náklady a maximální efekt zásahu dané reklamní kampaně. Stejně jako při guerillové válce (partizánském boji), nedisponujete takovými zdroji jako konkurence. Proto finance nahradíte kreativním přístupem, neotřelou akcí, něčím nečekaným. Pravdou je, že guerilla marketingu dnes využívají i velké firmy.

Guerilla marketing má kořeny pravděpodobně již ve starověku. Na počátku 20. století se u nás označoval guerilla marketing jako americká reklama (více v knize Z. Šindlera z roku 1906 - Moderní reklama). Mimochodem, nabádá také, aby tento typ propagace firmy nedělaly.

Původně používaly tento typ propagace hlavně měnší podniky s minimální možností investic do marketingu. Samotný pojem Guerilla marketing pochází z roku 1984, z knihy napsané Jay Conrad Levinsonem, jednoduše nazvané Guerilla marketing. Jay Conrad zde ale pouze definoval to, co se používalo v rámci propagace velmi dlouho. 
Výzva Z. Šindlera z roku 1906, aby firmy nevyužívaly tzv. americkou propagaci.
Z knihy Moderní reklama, 1906
Popis americké propagace
Popis americké propagace.

Jak na guerilla marketing?

Celou kampaň naplánujte, musí proběhnout skutečně ve správný čas na správném místě. Pokud vše dobře dopadne, může se lehce objevit v televizi nebo třeba novinách. Zlepšíte si PR. Kampaně by měly v prvé řadě: 
 • Udeřit v neočekávaném čase na neočekávaném místě.
 • Být cílené na konkrétní typ zákazníků. 
 • Zásah by měl být krátký, ale velice intenzivní. Delší doba guerilla kampaní zpravidla postrádá smysl, jakmile ji lidé již znají, neplní účel.
 • Rychle se stáhnout zpět. 
 • Levné - proto je chcete využívat. 
 • Mít masivní zásah. Toto jde na první pohled do kontrastu s tím, že kampaň by měla cílit na konkrétní klienty.
 • Být vtipné nebo jinak zajímavé a kreativní.
 • Krátkodobé. 
 • Promyšlené a vyhodnotitelné. 
 • S očekávaným přesahem např. v médiích. O dobré kampani jistě napíší v novinách nebo udělají i TV reportáž.

příklady guerilla marketingu

V roce 2013 Brně pořádal Laser game Brno pochod městem s několika přestřelkami. Účastnilo se ho přes 30 lidí, kteří díky svítícím vestám byli vidět v širokém okolí. Hostesky rozdávaly letáky se slevou (kvůli měření dopadu). Díky této kampani se o Laser game mluvilo, lidé si jej zapamatovali, zajímali se aktivně o toto téma a poměr vrácených letáků byl vysoký. Náklady byly minimální, účastníci byli stálí hráči této hry. Z akce se navíc vytvořilo video na YouTube a série postů na sociální sítě, kampaň tak měla i drobný přesah do další reklamy.

Pochod Madam podprsenky "Za dobře padnoucí podprsenky" proběhl také několikrát v Brně. Dámy nahoře oděny pouze do podprsenek upoutaly pozornost nejen mnoha potenciálních zájemkyň, ale také médií. S minimálním rozpočtem se tak Madam podprsenka dostala do mnoha médií.

Mnoho firem dnes využívá na tento typ kampaní skrze marketingové agentury. Ty umí akci vymyslet, naplánovat a zorganizovat. 

Jak nedělat Guerilla marketing

Guerilla marketing není vhodný pro každou firmu. Jsou konzervativní obory, které reklamu nemohou dělat agresivně a nebo je to proti jejich komunikační strategii. Při plánování těchto kampaní nezapomínejte na možné negativní dopady. Vše pečlivě zvažte. Dalším problémem může být právní stránka. Proberte vše s firemním právníkem nebo se obraťte na odborníky přes marketingové právo. Poměrně častou chybou v marketingu obecně (i v guerilla kampaních) bývá tzv. "Výkřik do tmy". Jedná se o takové kampaně, které jsou sice nápadité a drahé, ale jednak nenavazují na žádné předchozí kroky, a hlavně na ně žádné další kamapně nenavazují. Ztrácíte tak rychle potenciál, který jste si pracně vybudovali. Synergičnost a kontinuálnost reklamy jsou základem úspěchu. Vše je dobré mít zapracované již v marketingové strategii a marketingovém plánu.

Nevýhody guerilla marketingu

I když byste možná po přečtení tohoto článku řekli, že guerilla marketing má jen výhody, není tomu tak. Mezi hlavní nevýhody guerillové propagace patří: 
 • Je velmi obtížné vymyslet něco originálního, co by lidi skutečně zaujalo. Vlastně je to nejdražší a nejobtížnější část tohoto typu propagace.
 • Akce může mít i opačný efekt, než je plánovaný. Nevhodně zvolený typ propagace může dokonce vést k nižším tržbám, protože firma si může lehce pokazit své jméno. 
 • Může se lehce stát, že po akci ani "neštěkne pes" a vše je bez efektu. Čili jednou z nevýhod je skutečně nejistý výsledek. 
 • Výsledek se skutečně obtížně predikuje. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost