PRpublic relations

PR neboli public relations znamená "vztahy s veřejností". Nejedná se jen o reklamu. Definic PR je asi pět set. Americký psycholog a novinář Edward Louis Bernays je považován za zakladatele moderního PR. Sám jej definoval jako "úsilí vytvořit informaci přesvědčováním a přizpůsobováním veřejnosti pro určitou činnost, záležitost, hnutí nebo instituci".

PR je tedy v zásadě veškeré vystupování (politiků nebo firmy) v jednotném duchu. Dá se říct, že je to také seznam technik, které využíváme k tomu, abychom s veřejností nějak komunikovali. Nejedná se tedy jen o komunikaci s klienty, ale také s dodavateli, vlastními zaměstnanci, tiskem atd. 

PR firmy by mělo mít jednotný charakter, mělo by se držet marketingové strategie a firemní politiky. Účelem PR je zlepšit celkové smýšlení lidí o značce (politikovi apod.). I když PR články patří do public relations, význam tohoto slova je původně "placený redakční" článek.

nástroje pr

Mezi nástroje, které jsou pro získávání lepších vztahů s veřejností využívány, patří například:
 • Krizová komunikace.
 • Media relations (vztahy s médii). Tiskové zprávy, rozhovory s novináři apod. 
 • Government relations (vztahy s vládními institucemi). 
 • Public affairs (vztahy s neziskovými organizacemi).
 • Sociální odpovědnost. V posledních letech dbá čím dál tím více firem na ekologii, dobročinnost apod. 
 • Investor relations – vztahy k akcionářům, investorům.
 • Komunikace s nejbližším okolím. Zejména u firem, které mají menší působiště (malé město/ulice) může být velice důležité.
 • Vztahy se zaměstnanci. Dobré jméno zaměstnavatele je důležité. Zejména v oborech, kde chcete získat co nejkvalitnější personál. 
 • Vztahy s menšinovými skupinami. Připomeneme například aktuální BLM. Jsou zaznamenány případy, kdy v USA klesly tržby i o 90 %, pokud byla firma obviněna např. z nerovných mezd apod.
 • Veřejné akce. Zejména velké firmy pořádají často rozmanité akce, chtějí být vidět na významných událostech jako je MS světa v hokeji nebo udílení filmových cen. Prestiž firmy to může v některých případech přímo odrážet. 
 • Publikace. Nemusí se jednat o publikace v odborných médiích (i když i to výrazně zvyšuje prestiž firmy, zejména ve zdravotnictví). Firma může vydávat svůj časopis, výroční zprávy pro novináře atd.
 • Firemní identita (corporate identity) - sjednocený vzhled nejen barev, ale také používaných fontů, grafických prvků atd. zvýší výrazně sjednocený styl značky jako takové. 
 • Firemní kultura - komplex aktivit firmy.
Obor PR je velice komplexní a zahrnuje většinu aktivit, které firma dělá. Specializované PR agentury nabízí celou škálu možností spolupráce, PR nabízí také mnoho marketingových agentur.

Historie pr

Politické PR známe již z antiky. Vládci a politici starého Řecka, Mezopotámie, Egypta i Říma chápali důležitost vztahů s veřejností. Ovlivnit veřejné mínění a srazit tak popularitu svého politického soka bylo v minulosti běžnou praktickou. Nápisy na zdech v Římě nechávali často psát různí politici, aby pomluvili konkurenci. Z Pompejí je dochovaný hanlivý nápis na zdi o místním prodejci jídla. Samozřejmě nevíme, zda to napsal nespokojený zákazník, nebo se jedná o pokus poškození konkurence, ale rozhodně je to krásný příklad pokusu ovlivnění veřejného mínění v obchodu. Více podrobností naleznete v našem článku o marketingu ve starověku

První tiskový mluvčí byl najat v roce 1809 britským ministerstvem financí. Ministr financí Lloyd Georgie vytvořil v roce 1912 skupinu lidí, která měla za úkol vysvětlovat zaměstnavatelům a dělníkům zavedení nového národního pojištění. Za vznik moderního PR je nicméně považován rok 1923, kdy poprvé vyšla kniha Edwarda L. Bernayse Utváření veřejného mínění (Crystalizing Public Opinion). Obor PR měl ohromnou důležitost i pro nacistické Německo, které mělo pro propagandu dokonce ministerstvo (ministerstvo pro lidovou osvětu a propagandu), které vedl Joseph Goebbels. 

Po druhé světové válce došlo k ohromnému rozvoji PR. Již v roce 1948 v Londýně založili Institut vztahů s veřejností (IPR) a od roku 1951 se začaly vytvářet první asociace PR a další instituty. V roce 1955 vznikla Mezinárodní asociace public relations (IPRA). Ta funguje dodnes a má přes sto tisíc členů ve více než 60 zemích světa.  V roce 1995 vznikla v ČR Asociace Public Relations Agentur (APRA).

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost