Marketingový mix 4PProduct, Price, Place, Promotion

Když mluvíme o marketingovém mixu, zpravidla myslíme čtyři základní marketingové nástroje označované jako 4P. Nástroj (metoda), který využíváme k vytvoření a následné realizaci marketingové strategie a splnění vytyčených cílů. Tento termín je spojen se 4P (čtyři základní složky), které obsahují produkt (product), cenu (price), distribuci (place) a propagaci (promotion). První o marketingovém mixu začal mluvit Neil H. Borden kolem roku 1949. Model 4P publikoval v roce 1960 Edmund Jerome McCarthy.
  • Product (produkt) – výrobek, služba a jejich benefity. Součástí produktu jsou i vlastnosti, které mohou být přenášeny na kupujícího. Mezi vlastnosti patří například záruka nebo image značek.
  • Price (cena) – vyjadřuje náklad (finanční hodnotu) pro kupujícího. Součástí ceny je sleva, termín plateb, splátky, servis a údržba nebo likvidace produktu.
  • Place (distribuce) -  jednotlivé způsoby distribucí výrobku od výrobců ke konečným zákazníkům.
  • Promotion (propagace) – komunikační mix jehož součástí jsou prostředky, kterými firma komunikuje se svými potenciálními nebo stávajícími zákazníky.  Nástroje pro komunikaci jsou např. reklama, PR, online komunikace, osobní prodej aj.
Nastavení správného marketingového mixu a jeho definování je základem teorie marketingu, ale neměl by být ústředním tématem vaší práce.
Marketingový mix 4P
Marketingový mix 4P - Product, Price, Place, Promotion.

Rozšíření marketingového mixu

Někteří autoři přidávají do marketingového mixu další součásti. U marketingového mixu služeb se používá model 7P. Rozšiřuje se o:
  • People (někde jako Personnel) - lidé usnadňují vzájemnou interakci mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem.
  • Process - procesy – podrobnější zaměření na to, jak je služba poskytována. 
  • Physical enviroment (Physical evidence) - materiální prostředí.
Philip Kotler přidává do marketingového mixu ještě:
  • Politics (politika) 
  • Public opinion (veřejné mínění) 
Další autoři nafukují marketingový mix o Packaging (balení), Personal selling (osobní prodej) a Passion (vášeň). To zbytečné, protože tato P jsou obsažena již v propagaci.

Marketingový mix 4P se dívá na propagaci z pohledu firmy (prodejce), naproti tomu marketingový model 4C se dívá z pohledu zákazníka.

Využití marketingového mixu v praxi

Při tvorbě marketingové strategie a marketingového plánu je důležité si uvědomit přesně svou pozici na trhu a pracovat s marketingovým mixem. Dobře vytvořený marketingový mix bude kombinovat všechny proměnné tak, abychom splnili stanovené cíle.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost