Marketingový mix 4Ccustomer value, communication, convenience, cost

Marketingový mix 4C je nám ukazuje marketing z pohledu zákazníka, oproti tomu marketingový mix 4P je myšlen z pohledu firmy. 4C znamená Customer value (nebo Customer solution - řešení potřeb zákazníka, ve 4P odpovídá slovu Product),  Communication (komunikace, ve 4P odpovídá slovu Promotion), Convenience (nebo Channel - dostupnost nebo pohodlí, odpovídá slovu Place ze 4P) a Cost (nebo Cost to the customer - náklad pro zákazníka, ve 4P odpovídá slovu Price). 
 • Customer value (hodnota pro zákazníka) - zákazník chce zboží, které má pro něj nejvyšší hodnotu. Hodnota pro zákazníka znamená rozdíl mezi náklady na získání a hodnotou plynoucí z vlastnictví produktu. Obecně platí, že zákazníci vnímají love brandy jako hodnotnější (Apple apod.). 
 • Communication (komunikace) - způsob komunikace s klienty je jedna z nejpodstatnějších věcí. Z výzkumů vyplývá, že spokojený zákazník řekne o službě dalším třem osobám, ale nespokojený zákazník sdělí své rozhořčení až deseti lidem. Ve službách proto panuje úsloví: je-li zákazník nespokojen, ať to řekne nám, pokud je spokojen, ať to řekne všem ostatním. Reklama je v tomto případě součástí komunikace s klientem.
 • Convenience (pohodlí) - komfort nejen před a při nákupu. Má zákazník nejjednodušší cestu k nákupu? Snahou tohoto bodu je odbourat všechny překážky, které zákazník při koupi produktu může mít. Někdy se mluví o fyzické dostupnosti značky (jak jednoduché je si zboží pořídit). Nejdostupnější značky jsou v síti kamenných prodejen, ale můžete si je objednat také online. 
 • Cost (náklad pro zákazníka) - cena za vaše zboží nebo službu jsou pro zákazníka nákladem. Jaké konkrétní náklady vzniknou zákazníkovi? V tomto bodě se počítá se všemi náklady, včetně cesty na prodejnu, poštovné apod.
Při plánování marketingové strategie a plánu se dívejte na vše i z pohledu zákazníka. Vyhovuje mu produkt? Jak nás vnímá? Jak vnímá konkurenci? Používáte správný komunikační mix? Co mu přinese nákup u nás oproti nákupu u konkurence?
Marketingový mix 4C
Marketingový mix 4C - Customer value, Communication, Convenience, Cost

Práce s marketingovým mixem 4C

Marketingový mix (i 4C i 4P) se využívá při strategických procesech (strategickém plánování). Vše je potřeba podrobit analýzám. Marketingové a reklamní agentury nebo pracovníci marketingových oddělení firem mají často svázané ruce jen na řešení samotné reklamy. Pokud jsou špatně ostatní části mixu, ani skvělá reklama zpravidla nepomůže. Pracujte s marketingovými nástroji a poraďte se o celém mixu s odborníky. Díky marketingovému mixu 4C můžete: 
 • Vytvořit zákaznické hodnoty
 • Komunikovat hodnotu (pro zákazníka) v rámci propagace
 • Předat konkrétní hodnotu klientům
 • Prodat výrobky nebo služby

Nejčastější chyby při využívání marketingového mixu 4P

Marketingový mix 4C je dost často podceňovaný, zejména v začínajících firmách. Mezi nejčastější chyby patří: 
 • Vysoké vnímání ceny zákazníkem. Jak jsme psali výše, zákazník vnímá cenu jako svůj náklad. Pokud mu nějak můžete ulehčit (možnost volby levnější dopravy, množstevní sleva...), může to výrazně pomoct. Další variantou je mu vysvětlit, proč má platit tak vysokou částku, případně, co mu produkt reálně přinese za jeho peníze. 
 • Nedostatečná fyzická dostupnost značky. Jsou produkty, které jsou obtížné koupit, protože se skoro nikde neprodávají. Pokud se navíc jedná o impulzivní nákup, který chci ideálně ještě dnes mít doma, může to být hlavním důvodem nízkých prodejů. Pro mnoho menších značek je fyzická dostupnost velký problém. Nemají distribuční síť, nejsou zatím schopni vyrábět ve velkém atd. V ten moment je dobré se zaměřit jen na malý trh (např. Znojmo apod.). 
 • Zákazník nechápe hodnotu zboží.. Jak jsme psali výše, pokud prodáváte něco unikátního, ale jste jediní, kdo to ví (nebo kdo to tak vidí), pravděpodobně díru do světa neuděláte.
 • Nevhodně zvolená komunikace. Ať se jedná o to, že vámi komunikované hodnoty jsou jiné, než hodnoty zákazníka, nebo komunikujete jinde než zákazník je. Nevhodně zvolený typ nebo místo komunikace znemožňuje navýšení prodejů. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost