Komunikační mixCo je komunikační mix?

Komunikační mix je seznam prostředků (médií a jiných prvků), kterými komunikujeme směrem k potenciálním či stávajícím zákazníkům (ale nejen k nim, myslíme i dodavatele, tisk, úřady či vlastní zaměstnance). Patří mezi složky marketingového mixu.  Účelem komunikačního mixu je udržet si jak stávající klienty (retence), tak získávání nových (akvizice). Přesvědčit zákazníky můžeme relevantními informacemi o produktech či službách, které poskytujeme. Správné složení komunikačního mixu by mělo být naplánováno na základě marketingové strategie.

Pro plnění cílů a pro tvorbu komunikačního mixu používáme marketingové nástroje. Konkurence firmy tlačí do čím dál lépe optimalizované propagace. Pro zajištění synergičnosti a vyšší účinnosti komunikačního mixu si některé firmy najímají marketingové agentury.

Cíle komunikačního mixu

Účel komunikačního mixu by měl vycházet z konkrétních cílů. V obecné rovině je účelem nejčastěji předávat informace zákazníkům, vytvořit a stimulovat poptávku po službě či produktu, odlišení se od konkurence, stabilizovat či zvýšit obrat, vybudovat značku či posílit firemní image. Správně stanovené cíle jsou vždy tzv. SMART, proto musíme být při tvorbě plánu konkrétní. Komunikační mix by měl obsahovat všechny fáze nákupního cyklu STDC (AIDA) a sdělovat jedinečné prodejní argumenty (USP - Unique Selling Proposition)

Správně složený komunikační mix

Komunikační mix obsahuje zpravidla jak formy osobní komunikace, tak formy komunikace neosobní. Vhodný poměr jednotlivých typů komunikace je velice individuální. Opět odkazujeme na to, že k jeho vytvoření je důležité nejprve udělat marketingovou strategii a následně marketingový plán.

Osobní formy komunikace
 • Osobní prodej
 • Event marketing
 • Komunikace v prodejním místě
 • Výstavy a veletrhy
Neosobní formy komunikace
Komunikační mix firmy se skládá z mnoha různých kanálů. Sociální sítě, PPC reklamy, tištěná média, televize, sponzoring...
Komunikační mix má mnoho složek.

Faktory ovlivňující komunikační mix

Komunikační mix je ovlivněn spoustou faktorů, které se liší v závislosti na situaci na trhu a daném segmentu. Tyto faktory by měly být zohledněny při volbě komunikačního mixu. Mezi hlavní faktory můžeme zahrnout:
 • Cílovou skupinu – Identifikace cílové skupiny je zásadní pro volbu vhodných komunikačních kanálů. Je vhodné vytvořit si marketingové persony a ujasnit si demografické, behaviorální a psychografické charakteristiky cílové skupiny.
 • Produkt nebo službu – Stejně jako u cílové skupiny i tady musíme znát charakteristiku. Cenu, zákaznickou zkušenost, výhody atd. Každý produkt vyžaduje jiný přístup a jinou volbu komunikačního mixu.
 • Konkurenci – Stejně jako u všeho i zde potřebujeme mít zmapovanou konkurenci, protože i ta může ovlivnit vhodnou volbu komunikačního mixu.
 • Zdroje – S volbou komunikačního mixu také souvisí množství dostupných zdrojů, ať už lidských či finančních.
 • Technologie – Technologie se vyvíjejí a s tím přináší i měnící se způsoby komunikace. Je dobré vývoj sledovat a reagovat na něj.
 • Regulace – V některých odvětvích je regulace významný faktor, který může ovlivnit volbu komunikačního mixu. Nicméně tento faktor není tak častý. O případných regulacích (či potenciální hrozbě regulací) by měla informovat Porter analýza

Nejčastější chyby komunikačního mixu

Velice často firmy nepracují s komunikačním mixem správně. 
 • Před stanovením komunikačního mixu není nastavena strategie. Bez strategie a analýz konkurence a zákazníků můžete velice rychle vyplýtvat rozpočet na reklamu neefektivním způsobem. 
 • Komunikační mix je jen online. Možná máte pocit, že dnes již žijeme v online světě. Částečně je to pravda, ale rozhodně to neznamená, že máte vynechat offline reklamu
 • Komunikační mix se zpětně nehodnotí. Udělejte si průzkum mezi zákazníky. Možná zjistíte, že větší část z nich vás zná jen z malé části komunikačního mixu. 
 • Málo využitý potenciál celého mixu. Přemýšlejte nad tím, kde vaši zákazníci tráví nejvíce času. 
 • Příliš rozprostřený rozpočet. Jeden článek v Mateřídoušce za rok, druhý v ABCčku a týden vysílání v rádiu budou spíš vyhozené peníze. Reklama musí být synergická a navazovat na sebe. Výkřik do tmy trefí minimum zákazníků.
 • Nízký rozpočet na reklamu. Stanovte si nejprve cíle, až pak řešte rozpočet. Ten by měl odpovídat vašim očekáváním. 
 • Špatně zvolená forma komunikace nebo nejednotná komunikace. Na všech kanálech byste měli vystupovat sjednoceně. Vnímáme jako chybu, pokud zákazníkům na Instagramu v polovině příspěvků tykáte a v druhé vykáte. Stejně tak volený jazyk a slova by měly odpovídat tomu, jak mluví vaši klienti. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost