Co je UX?UX a UI

UX (= user experience) je uživatelská zkušenost (zážitek). Úkolem UX je to, aby uživatel snadno pochopil, co má na webu udělat a dostal se tak jednoduše ke svému cíli. Zajišťuje dobrou uživatelskou zkušenost skrz celou interakci uživatele s aplikací nebo webem. Primárním cílem je přinášet informace pro byznys, reagovat na vzniklé problémy, předvídat je a na základě toho se pak lépe rozhodovat. Může řešit například rozvržení prvků na stránce, rychlost načítání, responzivitu, navržení webu nebo strukturu hlavní nabídky.

UX pokrývá rozsáhlý obor činností – od výzkumných až po vizuální. Vznikají tu různé profese jako výzkumník, interakční designer, UX writer (copywriter pro UX) apod. Výsledkem je zajistit efektivní digitální návrh, který je jak smysluplný (plní uživatelské i byznysové potřeby), tak proveditelný (technicky, s rozpočtem, v čase, s týmem).

UI (=user interface – uživatelské rozhraní) je jednou ze součástí UX. Zařizuje dobré uživatelské rozhraní (tj. ovládání), pomocí kterého se digitální produkt/web ovládá. UX řeší především strukturu a funkčnost aplikace, IU řeší především vzhled (příjemné fotky, barvy ve správných odstínech, tvar tlačítek, kontrast mezi textem a pozadím apod.). Řeší vizuální podobu konkrétních prvků, nikoliv to, jak fungují.
UI je součástí UX.
UI je jednou z částí UX.

Metody výzkumu a designu UX

Stejně jako u jiných marketingových výzkumů, i zde rozlišujeme jednotlivé metody podle více kritérií. Podle odpovědí na otázku máme metody kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní odpovídají na otázku „proč?“. Kvantitativní odpovídají na otázku „kolik?“ (obvykle následuje až po kvalitativní metodě – „aha, on s tím má problém. Kolik dalších lidí s tím má stejný problém?“).

Metody dále dělíme na základě toho, co zkoumáme. Podle toho se dělí na postoje (co si o tom uživatel myslí, jaké má preference) a chování (jak se uživatel v dané situaci chová). Obvykle jsou obě metody konzistentní, ale můžou se i rozcházet.

Výběr metody v neposlední řadě závisí i na fázi procesu (jsme na začátku nebo na konci), náročnosti (s jakou metodou máme nejvíce/nejméně zkušeností) a ceně (jaké máme zdroje – peníze, vývojáři, …).

Mezi konkrétní metody patří dotazníky, rozhovory, testování použitelnosti, A/B testy nebo různé analytické nástroje. Často se UX řeší v rámci SEO služby nebo během marketingových konzultací

Co může UX a UI přinést?

Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá. Více konverzí. Ať už máte spuštěny PPC reklamy na Google Ads, na Skliku nebo k vám na web chodí lidé z organického vyhledávání, rozhodně jim UX ulehčí orientaci na webu. Mnoho výzkumů ukazuje, že každý krok, který musí potenciální klient na webu udělat navíc, snižuje výrazně pravděpodobnost jeho nákupu. UX a UI má za hlavní úkol zvýšit jeho komfort na stránkách. Tím může zvýšit vaše tržby.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost