Analýza klíčových slovjaké výrazy hledají vaši klienti?

Analýza klíčových slov ukazuje vyhledávací dotazy, kterými mohou potenciální klienti hledat nějaký produkt nebo službu. Jedná se tedy o seznam různých vyhledávacích dotazů. Zpravidla obsahuje analýza také různé metriky jako hledanost konkrétních výrazů, jejich hledanost v různých měsících, přibližnou cenu prokliku, na kterých pozicích je vidět váš web na daná klíčová slova apod. Za účelem přehlednosti se výrazy zpravidla řadí do různých kategorií, podkategorií apod., nebo se k nim přidělují různé vlastnosti (materiál, rozměry, barva...). Analýza klíčových slov je někdy nesprávně označovaná zkratkou AKW, anglický výraz je Keyword Research (zkratka KR nebo KWR). 

Analýzu klíčových slov zpracovává každý trochu jinak. Důležité je, za jakým účelem analýzu děláte. Hlavní důvody mohou být jak SEO (organická dohledatelnost webu) tak klasická PPC reklama třeba na Google Ads nebo v Skliku, ale může se hodit i před zadáním nového webu, kvůli jeho struktuře. Někdy se dělají i malé analýzy klíčových slov, které se zpracovávají zejména pro posouzení, jak je na tom daný web s dohledatelností.
Ukázka analýzy klíčových slov.
Jednotlivým výrazům se často přiřazují kategorie a další vlastnosti.

Jak na analýzu klíčových slov?

Analýza klíčových slov se dělá ve třech krocích - sběr dat, čištění spojené s tříděním dat, zobrazení dat. Každý z nich je důležitý, každý z nich se dá dělat hodně do hloubky, ale také vyloženě povrchně. Energie vložená do tvorby analýzy by měla odpovídat její výsledné kvalitě.

Sběr dat

Na začátku potřebujeme spoustu slov a frází zapsat do excelové tabulky. Získáme je z mnoha zdrojů. Krátký brainstorming je dobrý začátek. Každý v týmu může říct deset výrazů, které ho napadnou, když se řekne obor, ke kterému analýzu řešíte. Dále je vhodné využít nástroje Google Search Console, ve kterém zjistíte, na které výrazy váš web někdo již dohledal. Stahovat se jich najednou dá jen 1 000. Následně opíšeme slova z vlastního webu i z webů konkurentů, vymažeme hromadně duplicity a tabulku výrazů dáme do našeptávače Google Ads a Sklik, nebo využijeme nástroj Collabim (doporučujeme). Je vhodné již v této fázi zjistit vyhledávanost jednotlivých klíčových slov. Opět se dá využít Collabim. Sice bere kredity (peníze), ale ušetří vám mnoho času, který budete potřebovat. Přichází totiž čištění dat... 

Čištění a třídění dat

Tabulka, která vypadne po sběru dat bývá obvykle skutečně velká. Nejprve si opět smažeme duplicity a smažeme výrazy s opravdu nízkou vyhledávaností (Google sortuje po desítkách, vyhledávanost 10 může znamenat i 1 vyhledávání). Většinou mažeme výrazy s vyhledávaností pod 20, ale jde o celkový počet výrazů, obor, zadání klienta atd. 

Čištění dat je nejpracnější záležitostí. Pomoci vám může nástroj Open Refine, který je volně dostupný. Díky němu zjistíte, kolikrát je které slovo v analýze, díky čemuž můžete třídit rychleji. V této fázi už třídíme výrazy do kategorií a přiřazujeme jim důležitost. Zároveň mažeme výrazy, které jsou naprosto nesouvisející s tématem. Bude jich hodně, podle vstupu je jich někdy i více než polovina. 

Zobrazení dat

Tento krok hodně závisí na zadání a účelem analýzy. Můžete si udělat kontingenční tabulky, grafy... Dobré je např. vědět, kolik má která kategorie vyhledávání, jaká je vyhledávanost v průběhu roku a u některých projektů další věci. Obecně se dá říci, že aby byla analýza analýzou, je skutečně nezbytné mít data správně zobrazena a mít možnost jejich filtrování. 

Práce s analýzou klíčových slov

Práce s analýzou klíčových slov samozřejmě opět záleží na účelu. Pokud je účel analýzy rozvržení webu, je dobré se podívat na jednotlivé vyhledávání kategorií, nejvyhledávanější výrazy apod. Podle toho byste měli upravit nejen strukturu, ale také nadpisy a texty v jednotlivých kategoriích webu.
Jak může vypadat analýza klíčových slov?
Samotná tabulka může obsahovat mnoho dat.

Měření klíčových slov

Měřit klíčová slova je důležité jak z hlediska SEO (jak si stojíte ve vyhledávání), tak z hlediska PPC reklam. Stává se, že na některý výraz jste ve vyhledávačích vysoko, a konkurence na tyto výrazy necílí. Pak nemá smysl platit na tyto výrazy PPC reklamy. Pozice se mění s každým dalším vyhledáváním a podléhají personalizaci, proto je kromě sledování pozic v průběhu času dobré sledovat i to, ze kterých slovních spojení na váš web skutečně přichází zákazníci. K tomu slouží nástroj Google Search Console. Přehledně tam najdete jak výrazy, na které váš web lidé našli, tak kolikátý se jim zobrazil a zda se na web proklikli.

k čemu slouží analýza klíčových slov?

Analýza klíčových slov slouží zejména pro SEO specialisty a webaře. Užívá se zejména ke stanovení struktury webu, úpravu titulků (title) stránek, nadpisů a textů. Klíčová slova by se měly objevovat i v meta description, i když ten přímo vyhledávače neindexují. Důvodem je, že meta description ve vyhledávačích vypíše hledané výrazy tučným písmem. Pokud hledáte uplatnění pro analýzu klíčových slov, přečtěte si také články o SEO na našem marketingovém blogu. PPC specialistům pak slouží analýza pro základní nastavení kampaní a také kontrolu, že jim žádné důležité výrazy neunikly.

Nejčastější chyby analýzy klíčových slov

Pokud si myslíte, že nejčastější chybou je nekompletnost výrazů, není to úplně pravda. Žádná analýza nepokryje 100 % výrazů, které jsou spřažené s daným oborem. Není to ani účelem analýzy. Důležité ale je vyvarovat se nejčastějším chybám při její tvorbě: 
  • Příliš krátká analýza - občas dostaneme krátkou analýzu klíčových slov, která se používá pro PPC reklamy, kterou firma považuje za seznam klíčových slov pro web. Ta by ale měla být výrazně širší. 
  • Nepřehledná data - podle účelu je skutečně nutné data nějakým způsobem třídit. Pokud máte jen 300 výrazů pro stavební firmu, asi to nebude nutné. Pokud ale řešíte 10 000 slov pro eshop, je již skutečně důležité mít přehledná data. 
  • Výrazům chybí čísla - být první na dotaz, který nikdo nehledá, to asi nechcete. Jak jsme psali již výše, čísel a dat je v analýze hodně. A je to tak správně. 
  • Chybí vysvětlující dokument nebo alespoň úvod. Počítejte s tím, že s analýzou může pracovat někdo, kdo to dělá poprvé v životě. Je potřeba mu nějak předat informace o tom, co dokument obsahuje a jak se s ním pracuje. 

Kolik stojí analýza klíčových slov?

Jsou velice úzkoprofilové obory, které chtějí pouze analýzu pro PPC reklamy, pak může být analýza klíčových slov rychlá a nemusí být drahá. Klasická analýza klíčových slov může stát v rozmezí 12 až 45 000 Kč. Vyhotoví vám ji SEO specialisté nebo marketingové agentury. Základy tvorby analýzy klíčových slov se učí na každém SEO školení.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost