Marketingové zkratkyVyznáte se v marketingových zkratkách?

Pokud pracujete v marketingu nebo objednáváte reklamní kampaň, jistě se setkáváte se spoustou zkratek. Je možné, že jsou pro vás některé neznámé. O některých termínech jsme napsali podrobnější článek, který je vždy v odkazu. Zkratky vám pomohou i v orientaci v hodnocení kampaní, které pro vás marketingová agentura zpracovává. Pokud hledáte klávesové zkratky, doporučujeme web Na klávesnici

4P – Product, Price, Place, Promotion
4C – Customer Value, Cost to the Customer, Convenience, Communication 

A/B – A/B test nebo AB testování
AIDA Attention, Interest, Desire, Action

AIDAS Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaction
API – Application Programmers Interface
ATL – Above The Line

B2B – Business-to-business 
B2C – Business to consumer
B2G – Business to governmen
BFU – Běžný Franta Uživatel, Bloody Fucking User, Beginner For Unix, Běžný Fyzický uživatel
BM – Business Manager (na FB)
BR – Bounce Rate
BTL – Below The Line

C2B – Consumer to Business
C2C – Consumer to Consumer
CAM – Customer Activation Marketing
CD – Corporate design
CMS – Content Management System
CMYK – Cyan Magenta Yellow blacK
CPA – Cost per Action
CPC – Cost per Click
CPE – Cost per Engagement
CPI – Cost per Instal
CPL – Cost per Like
CPM – Cost per Mille
CPO – Cost per Order
CPP – Cost per Point
CPT – Cost per Thousand
CPV – Cost per Viewer
CR – Conversion Rate
CRO – Conversion Rate Optimization
CRM – Customer relationship management
CSR – Corporate Social Responsibility
CSS – Cascading Style Sheets
CTR – Click Through Rate
CTA – Call To Action

DNS – Domain Name System
DPI – Dots Per Inch

FAQ – Frequently asked questions
FB – Facebook
FBBM – Facebook Business Manager
FCB – Facebook 

GA – Google Analytics
GAds – Google Ads
GDPR – General Data Protection Regulation
GSC Google Search Console

IG – Instagram

KGR – Keyword Golden Ratio
KPI Key Performance Indicator
KW – KeyWords

LP – Landing Page

MKTMarketing 

OOH Out Of Home 

PPA Pay per Action 
PLC – Product Life Cycle
PNO – Poměr Nákladů na Obratu
POSPoint Of Sale
POPPoint Of Purchase
PR Public Relations, Page Rank
PR článek – Placený Redakční článek

RGB – Red, Blue, Green
ROAS – Return On Ad Spend
ROI – Return On Investments
ROMI – Return On Marketing Investment
RSS – Really Simple Syndication

SEO – Search Engine Optimization
SERP  Search Engine Result Page
SEM  Seach Engine Marketing
SMART
 – Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Specific
SMARTER – Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Specific, Evaluate, Reevaluate 
STDCSee, Think, Do, Care

TAITarget Affinity Index  
TTL – Through The Line

UI – User Interface
URL – Uniform Resource Locator
USP – Unique Selling Proposition
UX – User experience

WOMM – Word of Mouth marketing
WOT – Wall of text
WWW – World Wide Web
 


Chcete efektivní marketing?