CTRCo je CTR?

Click Through Rate (CTR) je míra prokliku neboli proklikovost. Udává poměr mezi počtem kliknutí na reklamu a celkovým počtem jejího zobrazení. Tedy jinými slovy, jak často lidé klikají na vaši reklamu. Patří mezi tzv. KPI (klíčové ukazatele výkonnosti), a je měřítkem toho, jak si vaše klíčová slova nebo reklamy vedou. Každá reklama či klíčové slovo má vlastní hodnotu CTR.

Udává se v souvislosti s online reklamou, nejčastěji ve spojitosti s PPC reklamou (tj. reklama, kde se platí za kliknutí). Vyjadřuje její výkon a atraktivitu reklamního textu. Čím vyšší je CTR, tím je reklama lepší a více uživatele zaujala. Vysoké CTR znamená, že reklama je relevantní a užitečná, nižší CTR svědčí o tom, že je potřeba reklamu vylepšit. Čím víc spolu klíčová slova a reklamy souvisejí a čím více souvisejí s vaší firmou, tím je pravděpodobnější, že uživatel na reklamu klikne.

Míra prokliku má také přímý dopad na výsledky PPC kampaní a reklam. Ovlivňuje očekávanou míru prokliku klíčového slova, která je součástí hodnocení reklamy. Vysoká míra prokliku snižuje cenu za proklik a zlepšuje pozici reklamy. Dokáže tak přivést více prokliků za stejného rozpočtu, s čímž roste i pravděpodobnost konverze. Ovšem vysoká míra prokliku by neměla být žádným cílem PPC reklamy. Zisková reklama s nízkou CTR je daleko lepší, než špatná prodělečná reklama s nadprůměrnou CTR.

Optimální hodnota CTR nejde přesně stanovit, protože záleží na spoustě faktorech. Samozřejmě platí, že čím je vyšší, tím je lepší. Nemůžeme například srovnávat CTR ve vyhledávácí a v obsahové síti. Optimální míra prokliku pro reklamy ve vyhledávání by měla být 4-5 % a více. CTR u reklamy v obsahové síti se pohybuje do 1 %.

Na čem CTR závisí

Míra prokliku závisí na mnoha faktorech. Některé z nich jsou: 
 • Typ zařízení – na mobilech je CTR vyšší než na desktopech, protože reklama zabírá velkou část displeje telefonu. To vůbec neznamená, že je to dobře, protože to často znamená velkou míru prokliků, které uživatelé provedli omylem. 
 • Rozšíření reklamy – čím víc rozšíření reklama má, tím více zabírá plochy a tím je větší šance na proklik.
 • Pozice reklamy na stránce– čím výše je reklama na stránce umístěna, tím vyšší má CTR.
 • Formát reklamy – bannery mají obvyklé nižší CTR, videa nebo animace vyšší, remarketingové bannery pak většinou ještě vyšší. U bannerů samozřejmě záleží na kvalitě grafiky, kreativě a celkovém zpracování. 
 • Umístění reklamy – CTR se liší podle toho, jestli se jedná o banner (CTR cca 1 %), reklamu ve vyhledávačích (CTR cca 5 %), reklamu v obsahové síti (CTR cca 0,5 %) nebo třeba reklamu v e-mailu (CTR je v rozmezí 1 – 7 % - klasické newslettery emailmarketingu mají nižší CTR, zatímco např. transakční e-maily vyšší).
 • Podoba konkrétního banneru – bannery mají vyšší CTR, pokud jsou zajímavé, unikátní, kvalitně provedené.
 • Obor a konkurence – čím méně konkurence a inzerentů, tím vyšší CTR.
 • Cena - čím méně nabídnete za kliknutí, tím nižší bude pozice a tím nižší bude i míra prokliku.
 • Relevance – ta kombinuje více faktorů – od zadání vyhledávacího dotazu po příchod na vstupní stránku webu. Patří sem typ klíčové shody, vylučující klíčová slova, cílové skupiny, text reklamy apod. Čím více spolu reklamy s klíčovými slovy korespondují, tím více relevantní kampaně jsou a tím vyšší CTR reklamy zpravidla mívají. Relevance je také vyšší pro konkrétní delší klíčová slova (long-tail) než pro obecné jednoslovné výrazy – čím lepší je odpověď na specifický dotaz, tím je vyšší CTR.

Jak se CTR počítá?

CTR se vypočítá tak, že počet kliknutí na reklamu se vydělí celkovým počtem zobrazení reklamy. Vyjadřuje se v procentech – celkový výsledek se tedy ještě vynásobí stem. Maximální CTR je 100 %, minimální je 0 %.

Uveďme si příklad: reklama má 1000 zobrazení a celkem na ni kliklo 10 lidí – CTR je 1 %. Stejně je to i opačně – jestliže má reklama míru prokliku 1 %, musí se zobrazit 100x, než na ni někdo klikne.

CTR = počet kliknutí na reklamu / počet zobrazení reklamy * 100 (v procentech).

Relativní CTR

Relativní míra prokliku srovnává vlastní míru prokliku (CTR) s CTR konkurence. Je tedy podílem vlastního CTR a CTR všech inzerentů v umístěních zobrazující vlastní reklamy.

Výpočet: Relativní CTR = vlastní CTR / CTR konkurence

Je-li hodnota relativní CTR 1, vlastní reklamy mají stejné CTR jako CTR konkurence. Je-li hodnota menší než 1, vaše reklamy mají horší míru prokliku než reklamy konkurence a naopak, je-li relativní CTR větší než 1, mají vaše reklamy míru prokliku lepší než konkurence.

Jak zlepšit CTR

 • Správně cílit reklamu – na publikum které má o služby nebo produkty zájem. 
 • Vyloučit nerelevantní dotazy z reklamy. 
 • Testovat různé reklamní varianty – testovat text, krativu, publikum nebo třeba i optimalizaci. 
 • Vytvořit vizuál, který zaujme – měl by mít kvalitní obsah, předat jednoznačnou zprávu, obsahovat výzvu k akci (call to action). 
 • Zpřesnit relevanci a klíčová slova – od obecných ke konkrétním – tj. přidat long-tail výrazy. 
 • Přidat rozšíření reklamy, zejména sitelinků, aby zabrala více místa.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost