CPCCo je CPC?

Cena za proklik (Cost Per Click, CPC) udává, kolik inzerent zaplatí, pokud někdo klikne na jeho reklamu. CPC je jednou z metrik, která se v online reklamě používá k porovnání úspěšnosti reklam. Souvisí s vyhledáváním, bannerovou reklamou nebo remarketingem. Metrika je spjata s reklamním modelem PPC, kdy inzerent platí až poté, co uživatel na reklamu klikne (platí se za proklik, nikoliv za pouhé zobrazení). Rozdíl mezi PPC a CPC je v tom, že PPC je princip fungování, CPC je cena za jedno kliknutí. CPC je typický pro výkonnostní marketing.

Cena jednotlivých dotazů, klíčových slov i jiných reklam se liší. Konkurenčnější a obecnější výrazy bývají zpravidla dražší, zatímco konkrétnější a méně konkurenční bývají levnější. Cena se stanovuje při každé aukci zvlášť a proto se v průběhu času liší pro jednotlivé klíčové slovo nebo bannerovou reklamu. Aukce probíhá mezi inzerenty, kteří cílí na stejné klíčové slovo (reklamní místo). CPC se tak většinou bere jako průměrná cena za klik. Platí, že čím je vyšší proklikovost daného výrazuv (reklamy), tím je nižší částka, kterou inzerent za každý jednotlivý klik zaplatí.

Jak se počítá CPC

Výpočet CPC je jednoduchý. Jedná se o poměr celkové ceny a celkového počtu prokliků reklamy. CPC = celková cena/ počet kliknutí na odkaz. Příklad: Je-li celková cena za reklamní kampaň 1 000 Kč, na reklamu kliklo 100 lidí, je CPC 10 Kč.

Typy CPC

CPC můžeme rozdělit podle mnoha faktorů například na: 
 • Maximální cena za klik (max. CPC) – maximální cena za proklik (maximální částka), kterou je inzerent schopen zaplatit za jedno kliknutí. Za žádný klik pak nezaplatí více. Jestli se dané max. CPC vyplatí, lze snadno spočítat, znáte-li konverzní poměr svých stránek a průměrný zisk z jednoho návštěvníka.
 • Skutečná cena za klik – skutečná cena, kterou inzerent platí za jedno prokliknutí. Je buď stejná, většinou však nižší než maximální CPC.
 • Průměrná cena za klik – průměrná cena za proklik za určité dané časové období pro dané klíčové slovo, skupinu slov nebo kampaň (není to tedy cena za každý jednotlivý klik).
 • Minimální nabídka (minimální CPC, minimální cena za proklik) – cena, kterou systém vyžaduje (Sklik, Google Ads, Facebook...), aby pustil klíčové slovo nebo banner do aukce a reklama se tak mohla zobrazovat. Liší se podle klíčového slova, podle systému i podle inzerenta.
 • Rozšířená CPC – lze kombinovat s maximální CPC u reklamy na Googlu. Jde o dynamické nabízení CPC, kdy částka stoupá a klesá v závislosti na odhadu, zda dojde nebo nedojde ke konverzi. Inzerentovi tak dává větší jistotu efektivnosti jeho reklamní kampaně.

Výhody a nevýhody CPC

Výhodou je, že u CPC si sami můžeme nastavit maximální CPC, které se nebude zvyšovat. Díky tomu máme přehled a kontrolu nad výdaji a efektivitou reklamní kampaně. Dalším plusem je také její měřitelnost nebo možnost plánování. Navíc umožňuje poměrně efektivně vynaložit náklady na reklamu.

Nevýhodou u cílení na CPC je, že vše musíme dělat sami - musíme si sami nastavit max. CPC, sami vyhodnocovat, sledovat, co je výhodnější a podle toho zvyšovat/snižovat nabídky. Lze využít automatizace, ale je vhodné ji sledovat a upravovat.

Co ovlivňuje CPC

Výši CPC ovlivňuje mnoho faktorů. Nejčastěji jsou to: 
 • Maximální nabídka – tj. maximální CPC (kolik nabídnete za reklamy).
 • Pořadí reklamy – tj. pozice reklamy ve vztahu k jiným reklamám. Závisí na max. CPC, kvalitě reklamy v čase, kdy aukce probíhá, kontextu vyhledávání dané osoby a na dalších faktorech.
 • Skóre kvality – udává, jak Google (Google Ads) hodnotí vaši reklamu. Hodnotí relevanci vstupního slova, relevanci reklamy, kvalitu vstupní stránky apod. Aby se reklama zobrazovala za co nejnižší CPC, je důležité co nejvíce zvýšit skóre kvality reklamy. Proto je důležité si vybrat správné klíčové slovo a to doplnit efektivní a relevantní vstupní stránkou.

Časté chyby u CPC

Mezi nejčastější chyby při přáci s CPC patří:
 • PPCčkář nesleduje CPC, vůbec neví, kolik se za jednotlivé prokliky platí. 
 • PPCčkář neví, kolik by CPC mělo stát. Pokud chcete od někoho správu kampaní, měli byste mu otevřít karty. Klidně podepište smlouvu o mlčenlivosti, ale marketér by měl znát marži a váš zisk, protože bez toho nebude moct efektivně spravovat kampaně. Pokud máte na zboží 100 Kč nebo 1000 Kč, jsou jeho možnosti úplně jinde. 
 • Velmi nízké CPC, ale žádné konverze. Pokud má být účelem reklamy prodej (nemusí to tak být vždy), pak nízké CPC nemusí znamenat vůbec nic, pokud nepřináší prodej. 
 • Obecné nesledování analytických nástrojů, nebo jejich špatné napojení. Marketing musíte sledovat v souvislostech, jedna metrika vám neřekne vůbec nic. Pokud spolupracujete s marketingovou agenturou, ujistěte se, že mají všechny přístupy, a že máte analytické nástroje správně nastaveny.
 • Upnutí se jen na CPC. Sledujte i další metriky. Nejpodstatnější je pro vás ROMI (návratnost marketingových investic), ROASPNO nebo ROI. Existuje ale mnoho a mnoho dalších metrik.
 • Některé firmy mají CPC dokonce zapojené do marketingové strategie nebo plánu, v mnoha případech to nedává smysl.
 • Špatně spočítaná částka, kterou můžete do prokliku dát. Vychází buď s přecenění konverzního poměru nebo nezapočítání některé nákladové položky. 
 • Příliš nízký rozpočet kampaní. Při velmi nízkém rozpočtu se často nelze dostat na nízké CPC (neplatí vždy). 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost