RemarketingCo znamená remarketing?

Remarketing je online marketingovou strategií, která umožňuje cíleně zobrazovat reklamy lidem, kteří se už dříve dívali na web daného produktu či služby. Cílem remarketingu je znovu zaujmout a připomenout se. Pro prodejce je velmi důležité, abyste na ně nezapomněli a případně u nich znovu nakoupili a nenechávali zboží jen v košíku. Právě pomocí remarketingu se jim daří efektivně oslovovat zákazníky a zvyšovat konverze. Připomenout se vám takto můžou prostřednictvím Facebooku nebo například při čtení zpráv na internetu.

O remarketingu samozřejmě můžeme mluvit i v offline propagaci, kdy znovu oslovujeme klienty, kteří např. byli na pobočce nebo reálně zakoupili zboží. Dá se k tomu využít SMS marketing, pohledy, dopisy, telemarketing apod. 

Jak funguje remarketing?

Už jste někdy navštívili nějakou stánku a potom další den při brouzdání na internetu na vás začaly vyskakovat reklamy této stránky? Nebo jste hledali třeba boty, ale rozhodli jste se je nekoupit a další den na vás všude na vyskakovaly? To jste se setkali s remarketingem.

Remarketing začíná tím, že shromažďuje informace o chování uživatelů webových stránek prostřednictvím tzv. cookies. Cookies jsou textové soubory, které web odesílá do vašeho prohlížeče a zaznamenávají informace o vaší návštěvě na webu. Sledují, jaké stránky jste si zobrazili, jaké produkty jste si přidali do košíku atd. Na základě posbíraných informací vytváří seznamy, které se používají k cílení reklamních kampaní. Díky těmto cookies mohou remarketingové platformy jako jsou například Google Ads nebo Sklik zjišťovat, že už uživatelé daný web (produkt) navštívili.

Na navštíveném webu je umístěn remarketingový kód, který se propojí s cookies a remarketingové platformy tak dokáží zobrazovat cílené reklamy. Bez remarketingového kódu na webové stránce nelze remarketing použít. Nebojte se, není to bez vašeho vědomí. Stránka, na které je tento kód umístěn vás o tom musí informovat. A informuje vás o tom právě prostřednictvím tzv. cookie lišty.

Druhy remarketingu

Nejčastější remarketingové platformy jsou Google Ads, Facebook a Instagram remarketing. Svůj remarketing má i Sklik. Sklik označuje remarketing jako retargetting, ale princip je stejný.

Rozlišujeme klasický (statický) a dynamický remarketing. Dynamický remarketing spočívá v tom, že dokáže zobrazit reklamu na základě přesného chování zákazníka. To v praxi znamená, že pokud si zákazník prohlížel boty, remarketingová platforma si to zapamatuje a zobrazí mu reklamy na boty nebo podobné produkty úzce související s tématem. Díky dynamickému remarketingu se zvyšuje šance na konverzi.

Statický remarketing (klasický) se zaměřuje na zobrazování obecných reklam pro ty, kteří navštívili daný web. To znamená, že vám zobrazí reklamu na jakýkoliv produkt z daného webu.

Remarketing na sociálních sítích

Jak jsme již zmínili, remarketing používá i Facebook, Instagram nebo třeba Twitter. I zde se můžeme setkat s remarketingovou reklamou. Benefitem remarketingu na sociálních sítích je, že může zobrazovat reklamu těm uživatelům, kteří olajkovali nebo nějak zareagovali na váš post. Může vám například pozvat pozvánku ke sledování stánky.

E-mailový remarketing

E-mailový remarketing v praxi může vypadat například tak, že na určitém webu si dáte do košíku produkt, ale nákup za určitý čas nedokončíte a do e-mailu vám dojde upozornění, že nákup nebyl dokončen a máte se vrátit do obchodu nebo vám dojde speciální nabídka atd.

Psychografická kritéria

Používají rozdělení podle hodnot, ke kterým se zákazník přiklání. Zkoumají psychologické a osobnostní znaky člověka. Zajímají se především o motivaci, ideály, úspěchy a formy sebevyjádření.

Výhody a nevýhody remarketingových kampaní

Remarketingové kampaně jsou založeny na tom, že cílí na publikum, které již značku nebo produkt zná. Nabízí tedy něco, o co již zákazník nějakým způsobem projevil zájem. Remarketing tedy mnohonásobně dokáže zvýšit šanci konverzí a tím pádem zvyšuje návratnost vložených investic. Díky informacím z cookies dochází k přesnějšímu cílení a přispívá ke zvýšení povědomí o značce. Výhodou může být i správné načasování. Jinými slovy si můžete říct, kdy se chcete zákazníkovi připomenout. Také lze poměrně dobře snížit náklady, jelikož udržování stávajících zákazníků je mnohonásobně levnější než získání nových zákazníků.

Remarketingové kampaně jsou velmi výhodné v mnoha ohledech, ale samozřejmě májí i své nevýhody. Primární nevýhodou může být narušování soukromí uživatelů. Některým lidem může být nepříjemné stále zaklikávat cookie lišty a hledat možnosti pro její zamítnutí. Od toho se odvíjí i to, že lidé čím dál častěji používají Ad blockery, které mohou bránit zobrazení kampaní.

Celkově je remarketing významným nástrojem digitálního marketingu a využívá jej každá marketingová agentura. Důležité je přizpůsobit remarketingovou kampaň cílům společnosti, a především cílovému publiku. Volba optimální strategie závisí na tom, co chcete propagovat, komu a jak se cílová skupina chová na webu. Při správném nastavení kampaně může být remarketing hnacím motorem pro vaši značku.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost