BCG maticeCo je Bostonská matice?

Tuto matici vynalezl Bruce Henderson pracující ve společnosti Boston Consultiong Group v roce 1968. Právě podle názvu společnosti vznikla zkratka pro matici BCG, která je známá i pod názvem Bostonská matice.

BCG matice poskytuje srovnání produktového portfolia firmy s trhem. Pomáhá určit postavení jednotlivých produktů firmy na trhu pomocí kategorizace produktů na základě tempa růstu trhu a relativního podílu na trhu. Zjednodušeně můžeme říct, že firmě napovídá, do kterých produktů se vyplatí investovat a které produkty jsou na ústupu.

Na vertikální ose BCG matice je vyobrazené tempo růstu trhu v procentech. To značí, jakým tempem roste trh konkrétního produktu (jakým tempem rostou tržby z konkrétního produktu). Vertikální osa se dělí na několik úrovní. Pomyslným mezníkem mezi pomalým a rychlým tempem růstu je 10 %. Je to pouze teoretická hodnota. Samozřejmě záleží na odvětví a podmínkách typických pro daný sektor, na které musí být kladem důraz.

Horizontální osa znázorňuje relativní podíl na trhu. V podstatě můžeme říct, že se zde zobrazuje konkurenceschopnost, jelikož jde o to, jak velký podíl na trhu má produkt vzhledem k vybrané konkurenci (nejčastěji vzhledem k největšímu konkurentovi). Relativní podíl na trhu bývá menší než 1. Pokud by měl produkt hodnotu 1 znamenalo by to, že firma má 100% podíl na trhu, což by vypovídalo o tom, že firma má na daném trhu monopol, a tudíž má absolutní kontrolu nad trhem.

Podle těchto dvou kritérií se matice dělí na 4 kvadranty: otazníky, hvězdy, dojné krávy, bídní psi.
BCG matice
Bostonská matice

Otazníky

Mezi otazníky se řadí produkty, které jsou na trhu nové nebo se teprve zavádí. Jedná se o produkty, které mají nízký podíl na trhu a vysoké tempo růstu. U těchto produktů je zapotřebí mnoho zdrojů (investic), jelikož mají potenciál a mohou se z nich stát hvězdy. V tomto okamžiku se doporučuje provést průzkum trhu, aby bylo jasné, jestli se firmě investice vyplatí nebo se z otazníku stane bídný pes. Často se jako příklad uvádí automobilový průmysl, jehož tempo rychle roste, ale nové auto bude mít ze začátku malý tržní podíl.

Hvězdy

Za hvězdy označujeme produkty s vysokým tempem růstu i vysokým tržním podílem. Tyto produkty se na trhu velmi dobře uchytili a jsou ziskové. K udržení takové pozice je potřeba velké množství zdrojů. V této části je velmi důležitý marketing a postupné inovace, protože cílem firmy je, aby se produkt v budoucnu stal dojnou krávou a přinášel stabilní zisk. Příkladem z praxe mohou být iPhony nebo různé streamingové platformy, elektromobily a další.

Dojné krávy

Dojné krávy se vyznačují tím, že mají vysoký podíl na trhu ale nízké tempo růstu. To znamená, že generují vysoké zisky, ale už není tolik potřeba do nich investovat. V praxi se jedná o produkty, které nejsou tolik populární, ale lidé je potřebují a pravidelně kupují. Jedná se o produkty denní potřeby například mléčné výrobky, potraviny, léky, drogerie a další.

Bídní psi

Tato skupina se vyznačuje nízkým podílem na trhu i nízkým tempem růstu. Takové produkty neprodukují dostatečné zisky, spíše stagnují nebo mohou být problematické, a dokonce se dostávají do ztráty. V takovém případě stojí firma před rozhodnutím, jestli se vyplatí produkt inovovat a udělat z něj otazník nebo je lepší ukončit prodej. Příkladem z praxe mohou být staré trendy, které už vyšly z módy, tlačítkové telefony, které si dnes koupí málokdo a jiné staré technologie.

O bostonské matici

Je důležité si uvědomit, že produkty v průběhu času mění a spadají do různých kvadrantů od otazníku až po bídného psa. Ruku v ruce s tím jde i životní cyklus výrobků a stanovení obchodní či marketingové strategie. Není dobré zaměřit se pouze na jeden produkt a doufat, že se uchytí. Produktové portfolio by mělo být rozloženo rovnoměrně napříč celou maticí. BCG matice se používá zejména při strategickém a marketignovém plánování, při rozhodování o alokaci zdrojů nebo při analýze konkurence.

Jaké další analýzy se využívají?

V praxi velmi často využíváme také SWOT analýzu, Porter analýzu, PESTEL analýzu VRIO či GE. Vždy jde v prvé řadě o konkrétní cíl, který si od analýzy slibujete.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost