SEMCo je Search Engine Marketing?

SEM (Search Engine Marketing) je pojem pro organické i placené výsledky vyhledávání. Jinými slovy sem patří SEO a PPC reklamy ve vyhledávací síti. SEM je komplexní forma online marketingu. Zaměřuje se na zlepšení viditelnosti webových stránek v rámci výsledků vyhledávání na internetu. Cílem SEM je zvýšit návštěvnost a konverzi na webových stránkách. 

Někdy se pojem SEM používá čistě pro PPC reklamu ve vyhledávací síti, ale není to úplně správné. Stránka s výsledky vyhledávání se nazývá SERP (Search Engine Result Page). Zkratka SERM zase znamená Search Engine Reputation Management.

Jak funguje Search Engine Marketing?

SEM funguje na základě toho, jak lidé používají vyhledávače jako je Google nebo Seznam. Jak SEO tak placené odkazy ve vyhledávání se snaží odpovědět co nejrelevantněji na položený dotaz. Níže je popis fungování SEM kampaní.

Klíčová slova

Inzerenti začínají výběrem klíčových slov, která mají spojitost s jejich produkty, službami nebo cílem kampaně. Tato klíčová slova určují, kdy se jejich reklamy budou zobrazovat a jsou základem při tvoření kampaní SEM. K výběru správných slov můžete využít nástroje, jako je například Google Keyword Planner. Určitě se vyplatí udělat si přímo analýzu klíčových slov, i když je to náročný a zdlouhavý proces. Podobné výrazy mohou mít výrazně odlišnou návštěvnost a často zde funguje něco, čemu říkáme provozní slepota. Zkrátka - vy hledáte produkty úplně jinak, než vaši zákazníci. 

Reklamní kampaně

Zde se využívá především typ placené reklamy (PPC), kdy se vytvářejí reklamní kampaně na platformách, jako je například Google Ads nebo Bing Ads. Je dobré si před spuštěním jakékoli reklamní kampaně určit rozpočet, který jsme ochotni utratit za tyto reklamy. Hlavní roli zde pak hrají právě klíčová slova. Správně nastavená kampaň musí měřit výsledky (správně nastavená analytika) a musíte je pravidelně vyhodnocovat a optimalizovat.

Aukce o reklamní pozice

Tyto aukce berou v úvahu několik faktorů, včetně nabízené ceny za proklik, kvality a relevance reklamy k vyhledávacímu dotazu. Když pak uživatel zadá vyhledávací dotaz, tato aukce se spustí a začne se rozhodovat, jaké reklamy se zobrazí a v jakém pořadí na základě výše zmíněných faktorů. Ta reklama, která podle algoritmu splňuje podmínky nejlépe je na nejvyšší pozici. Znovu opakuji, že vysokou důležitost zde má relevance reklamy. Pokud prodáváte auta, na výraz jako "letadlo" se nejspíš zobrazovat nebudete. Je to extrémní příklad, ale je důležité si uvědomit, že landing page daného dotazu, by měla na tento dotaz co nejlépe odpovídat.

Kvalita a relevance reklam

Jak jsme již výše uvedli, vyhledávače hodnotí kvalitu a relevanci reklam vůči vyhledávacímu dotazu. Každý by se proto měl zaměřit na vytváření přitažlivých, relevantních a přesvědčivých reklamních textů, oslovující potenciální zákazníky. Kvalita reklamy se dále hodnotí i na základě historie prokliků a konverzí na webu. Jinými slovy - pokud na vaši reklamu kliká málo lidí, reklama se bude zobrazovat méně.

Relevance je extrémně důležitá. Snažte se na landing page dostat klíčové výrazy, na které se chcete zobrazovat. Tyto výrazy pak přidejte i do Title a Meta description reklam. Je vyšší šance, že budete mít levnější prokliky a více zobrazení reklam.

Organická optimalizace (SEO)

Mimo PPC se SEM také zabývá organickou optimalizací (neplacenou formou zviditelňování). Tak zvané SEO (Search Engine Optimization) se zaměřuje na konkrétní úpravy webových stránek či odkazového profilu (linkbuilding), aby se zlepšila jejich pozice ve výsledcích organického vyhledávání. Takové úpravy zahrnují technické úpravy, tvorbu kvalitního obsahu a získávání zpětných odkazů od jiných důvěryhodných stránek.

Měření a analýza

Výkon svých reklamních kampaní pak sledujeme pomocí různých kritérií, jako jsou počet prokliků, konverze, náklady a návratnost investice (ROI). To vše nám umožňuje zhodnotit výkonnost našich kampaní a provádět potřebné úpravy za účelem zvýšení výkonu.

Výhody SEM

Celkově lze říci, že SEM je výkonný nástroj pro růst a propagaci na internetu. Níže jsou vypsány konkrétní výhody.
  • Okamžité výsledky - po vytvoření placené kampaně mohou reklamy začít zobrazovat a přitahovat návštěvníky na webové stránky téměř okamžitě. To je zvláště užitečné při uvádění nového produktu, nebo spuštění krátkodobých kampaní. Neplatí to pro SEO, tam si na výsledky sice chvíli počkáte, ale na druhou stranu - o to déle vydrží. 
  • Cílení a personalizace - SEM PPC umožňuje cílit na konkrétní cílovou skupinu na základě klíčových slov, geografické polohy a demografických údajů. Cílení může být velmi specifické a konkrétně přizpůsobeny, aby oslovovali pravděpodobnější zákazníky, což zvyšuje šanci na konverzi. Objektivně lze říci, že reklamy cílené na vyhledávací dotazy přivádí nejrelevantnější publikum (i když i to má samozřejmě výjimky). Můžete např. udělat reklamu, kde budete cílit výraz "marketingová agentura Brno" bez geografického cílení (protože pokud někdo hledá agenturu v souvislosti s Brnem, je jedno, od kud je), ale výraz "marketingová agentura" už budete cílit třeba jen na Brno a okolí. 
  • Měřitelnost a analýza - SEM poskytuje bohaté nástroje pro sledování výkonu kampaní. Inzerenti mohou sledovat klíčové ukazatele výkonu, jako jsou počet kliknutí, konverze, náklady a návratnost investic (ROI). Díky těmto datům jsme schopni rychle reagovat a upravovat kampaně podle potřeb. Výsledky PPC kampaní v SEM se zobrazují samozřejmě i přímo v propagačním nástroji (Sklik, Google Ads apod.), ale také v Google Analytics. Výsledky SEO (včetně konkrétních klíčových slov, na které někdo nalezl váš web) pak v Google Search Consoli.
  • Flexibilita a kontrola -kampaně máte vždy plně pod kontrolou, díky čemuž můžete upravovat a optimalizovat své strategie na základě aktuálního vývoje. Můžete upravovat například stanovení denního nebo týdenního rozpočtu, změnit klíčová slova, aktualizovat reklamní texty a ukončit kampaně podle potřeby.
  • Široký dosah - široký dosah je velkou výhodou v oslovování obrovského publika. S ohledem na popularitu vyhledávače lze oslovit miliony uživatelů po celém světě. Zároveň ale můžeme využít lokalizované reklamy pro oslovení místních zákazníků.
  • Konkurenční výhoda - efektivní SEM strategie může podnikům zajistit konkurenční výhodu. Investicí do správně nastavené SEM kampaně se můžete stát dominantními hráči ve vybraném odvětví a získávat tak mnohem více zákazníků než konkurence.

Co je pro SEM důležité?

Jak jsme již psali, určitě relevance. Mezi vyhledávaným dotazem a stránkou, na kterou někdo z tohoto vyhledávání klikne, musí existovat co nejužší spojitost. Dále je velmi důležité vypsat Title a Meta description (ať se jedná o placené SEM nebo neplacené výsledky). Určitou důležitost může mít i vaše URL, protože tu ve výsledcích vyhledávání vidí lidé také, a navíc má vliv i na dohledatelnost webu samotného. Pojmenovávejte URL např. vasedomena/tema-clanku a ne vasedomena/23324. Vidíte ten rozdíl, že?

Budoucnost SEM

Konkurence v SEM narůstá z důvodu rostoucího počtu firem, které si uvědomují důležitost postavení v online prostředí. To znamená, že musíme být stále sofistikovanější ve vytváření a spravování kampaní, investovat více do výzkumu a analýzy. Dá se říct, že PPC reklama je stále dražší a SEO stále obtížnější. 

Trendem je poslední dobou také umělá inteligence, která může přinést mnohá vylepšení a aktualizací vyhledávacích algoritmů, a tím tak zlepšit cílení reklam na vybranou skupinu zákazníků, optimalizaci obsahu pro klíčová slova a dost možná i predikci výsledků kampaní. Za nás je dobré AI v marketingu využívat, ale rozhodně se na ni nedá (alespoň zatím) spolehnout jako na jediný nástroj. A to ani zdaleka. Nicméně, ohrožení vyhledávačů umělou inteligencí je vyšší, než by se mohlo zdát. AI může jednoduše hodit výsledky na dotaz jako "kdy zemřel Karel IV" nebo kam mám jít v Brně na oběd... Jednou možná služby typu ChatGPT začneme používat místo vyhledávačů, ale zatím tento osudový okamžik nenastal. Určitě se bude dát optimalizovat web i potom, a dost možná to bude ještě důležitější než dnes.

Dále bychom měli brát v úvahu i rostoucí oblibu v hlasovém vyhledávání a úměrně k tomu optimalizovat i svůj obsah. 

Když mluvíme o SEM, pak by řeč měla být nejen o odpovědích vyhledávačů na dotaz v textu, ale i v obrázcích a videích. Používejte ALT popisky a pojmenovávejte i soubory s produktovými fotkami, obrázky či videem podle toho, co na nich zhruba je. I tato drobnost může pomoct k lepší dohledatelností vašich obrázků či videí.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost