Buzz marketingCo je to Buzz marketing?

Buzz marketing je typ reklamy, která má za cíl vyvolat rozruch (bzukot - "buzz") kolem daného produktu, značky nebo služby. Součástí buzz marketingu je virální marketing a astroturfing. Buzz marketing může být velice levnou variantou reklamní kampaně, na druhou stranu bývá obtížná na vymyšlení a organizaci. Cílem buzz marketingu je také přimět lidi, aby o předmětu v reklamě sami mluvili, ať už prostřednictvím osobních rozhovorů nebo diskusí ve větším měřítku, aniž by byla nutná kontroverzní akce. Buzz marketing bývá považován za netradiční formu marketingu Word of Mounth (WOM), tedy předávání doporučení „ústní“ cestou. Samotný rozruch může vyvolat téměř cokoliv, co lidé považují za neobvyklé, avšak zajímavé, zábavné či chytlavé. Může se jednat o vtipná, tajemná či provokativní témata. Zkuste nabídnout lidem takové téma, které je pobaví a bude ho chtít rozšířit mezi své přátele.

Jak vyplývá z definice, buzz marketing je velice otevřený a kreativní přístup s jasným cílem přimět lidi mluvit o značce nebo produktu. S buzzem se setkáváme často. Asi každý si někdy všiml, že čas od času se v médiích a mezi lidmi začne probírat nějaká ta reklama. Ta je pravděpodobně postavená na hlavu, možná se také může jednat o podvod, ale lidé si o ní povídají. A to je cílem buzz marketingu. Taková kampaň se stává úspěšnou.

Pokud se kampaň povede, značka začne produkt propagovat sama. Objeví se na sociálních sítích, vzniknou internetové diskuse nebo ji budou šířit sami lidé, bude jim to připadat zajímavé, zábavné a kontroverzní. V opačném případě může mít taková kampaň i negativní dopad. Může vést k negativním reakcím nebo k nepochopení značky. 

Buzz marketing se využívá ke zvyšování povědomí o novém produktu nebo značce, prostřednictvím intenzivního šíření informací a diskusí. Přispívá ke zvýšení povědomí o značce a může posílit vnímání značky mezi spotřebiteli a zvýšit důvěru ke značce. S pomocí virálních kampaní a sdílení na sociálních sítí lze dosáhnout rychlého a širokého dosahu. Vytvářením “buzz” kolem produktu, se může zvýšit poptávka a podpořit tak prodejní úspěch. 

Výhod buzz marketingu je bezesporu několik. Vytvořením obsahu, který je zajímavý a angažující, můžete přitáhnout pozornost publika, které byste třeba jinou formou reklamy vůbec neoslovili. Nakonec může i buzz marketing pomoct vytvořit komunitu kolem vaší značky, protože tím, že propagujete zajímavý atraktivní obsah, si můžete získat větší loajalitu a zákaznickou základnu, kterou prostě a jednoduše bavíte.

Termín buzz marketing poprvé vyslovil Emanuel Rosen v roce 2002 (autor knihy The Anatomy of Buzz). V roce 2005 o něm Mark Hughes napsal knihu "Buzzmarketing: přimějte lidi, aby o vás mluvili" (psáno skutečně dohromady jako buzzmarketing).

Tipy na využití buzz marketingu a příklady z praxe

Zapojení influencerů do reklamní kampaně může skutečně vzbudit rozruch a diskuzi kolem vašeho produktu. Nese to jistá rizika, ale potenciálně i ovoce. Síla sociálních sítí je ohromná. Navíc tak můžete mít videotvorbu, která je originální a spoustu kreativních nápadů, které byste sami nikdy nevymysleli. Nevýhoda zde je, že spolupráce by skutečně měla být označena v příspěvku, jinak hrozí pokuta. Na druhou stranu - většina lidí si nějakého hashtagu jako "spolupráce" nevšimne. 

Výborný rozruch vzbudil pořad "Sama doma". Jejich nové logo se totiž dalo číst jako "Sado mama". Okamžitě propukly diskuze na sociálních sítích a mnoho vtipů. Nicméně, brzy vyšlo najevo, že to byl geniální záměr marketérů. 

Příkladem může být také reklama Kofoly. V reklamě měl student vztah se svojí učitelkou. Tato reklama na internetu vzbudila pohoršení u řady lidí a často se o ní diskutovalo. Poté měla být zakázána, každopádně svůj účel splnila-zaujala.

Skěle dělá reklamu i Clash of the Stars, kde většina publika věří, že je to vše reálné. Přitom bude dritvá většina scének pochopitelně vymyšlených dopředu a dokonale sehraných. 

Jedním z dalších příkladů je práce divadla ve Zlíně, které před pár lety udělalo velmi virální video, kde pán z dovážkové služby nadával a kopal do balíků. Vše bylo ale nahrané. Já osobně bych toto označil za guerilla marketing, ale jak si povíme v odstavci níže, rozdíly jsou buď zanedbatelné, nejasné nebo je dokonce považován buzz za formu guerilly.

Jak měřit úspěch buzz marketingové kampaně?

Existuje několik způsobů, jak měřit úspěch kampaně buzz marketingu. Jedním z nich je sledovat, kolik lidí diskutuje o produktu nebo firmě napříč různými kanály. Počet lajků a komentů na sociálních sítích nebo počet dosahů příspěvků může být dobrým měřítkem. Další je také počet sledujících. Stoupá během kampaně? Pak je kampaň úspěšná. Dalším způsobem měření je návštěvnost, která přichází na webové stránky spojené s kampaní. Zvýšit se během buzz kampaně může i vyhledávanost vašeho brandu. A pokud máte na kampaň vyšší rozpočet, změřit se dá i znalost značky (produktu apod.) před a po kampani. Třeba dotazníkem.

Buzz vs. Guerilla

Někde se můžete dočíst, že existuje hranice mezi buzz a guerillou je tenká, ale většina prací uvádí, že buzz marketing je jedna z možných forem guerilla marketingu a Word Of Mouth marketingu. Definice nejsou přesné, každý je vnímá mírně jinak. Mezi jednotlivými publikacemi jsou v rámci definice buzz, guerilla, WOM (WOMM) apod. menší či výrazně větší rozdíly.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost