BrandingCo je branding? odpovědí je více... 

Pod pojmem branding se v marketingu setkáváme prakticky denně. Zpravidla se tím rozumí tvorba vizuální identity firmy, ale pod tímto pojmem někdo označuje brandové kampaně. V neposlední řaděnebo se branding dá chápat také jako specifický typu bannerů na internetu.

Branding jako tvorba vizuální identity firmy

Branding je tvorba vizuální identity firmy. Na začátku brandingu je dobré si rozmyslet, zda chcete jen logo, logo manuál nebo celou corporate identity.
Tvorba vizuální identity firmy (branding) bývá často zaměňována s brand buildingem (tvorbou brandu) a je velice důležitou složkou brandu. Velice rádi vám s brandingem pomůžeme. Některé slovníky tyto pojmy zaměňují nebo slučují.

Branding jako banner

Některé společnosti (Mafra, Czech News Center nebo Vltava Labe Média) nabízí formu propagace, kterou nazývají jako branding. Jedná se o banner, který je zobrazený na pozadí webu. Pojem poukazuje na to, že slouží pro brandové (nikoliv prodejní) kampaně. 

Branding jako kampaň

Občas se také setkáte s trošku nepřesným označením "děláme branding" (správně brandové kampaně). Jedná se o typ kampaní, které se snaží získat značce co nejlepší povědomí mezi širokou veřejností. K tomuto účelu se využívají zpravidla reklamní plochy v co největším množství (billboardy, city light nebo bannery v PPC systémech atd.), kde často hraje kvantita větší roli než kvalita. Primární cíl brandových kampaní není prodat, ale skutečně jen to, aby si lidé značku pamatovali. Když se udělá brandová kampaň správně, značce se např. zlevní PPC reklamy, více lidí o značku jeví zájem atd. 

A jak brandové kampaně měřit? Možností je mnoho. Přes Google Search Consoli můžete např. zjistit, jak lidé vyhledávali brand vaší firmy před a po reklamní akci). V případě masivnějších kampaní pak bývá součástí vyhodnocení také marketingový průzkum (např. dotazníky).

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost