FC FINANCE-CONSULTMarketing v oblasti zahraničních realit.

o firmě

Firma FC FINANCE-CONSULT prodává zahraniční nemovitosti, zejména bulharské. Věnují se i firemnímu a finančnímu poradenství. 

zadání

Analyzovat několik webů firmy, vypracovat soupis klíčových slov, napsat několik článků na Blog o Bulharsku, správa PPC reklamy na Google Ads. Naše brněnská marketignová a reklamní agentura dostala na starosti i další marketingové úkony od marketignového poradenství až po SEO.

REALIZACE

Analýzou webů jsme stanovili základní chyby, které je nutno opravit, web přetextovali kvůli klíčovým slovům a sepsali na blog několik článků o Bulharsku, které mají za účel přivést na web potenciální klienty. PPC reklamy na Google Ads vodí pravidelně nové zákazníky v oblasti realit. Firma nyní úspěšně prodává zahraniční reality na našem trhu.

Zpracovali jsme také kompletně textaci nového webu právě s ohledem na jeho lepší dohledatelnost, napsali mnoho PR článků pro noviny a časopisy a celkově se nám podařilo úspěšně firmu propagovat.

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost