Speciální operace v rádiu



NESTANDARDNÍ FORMA REKLAMY V RÁDIU

Speciální operace – tento pojem skrývá ostatní formy, které lze s rozhlasovou stanicí využít a nejsou standardním formátem. Mezi speciální operace jsou zařazeny aktivity, které překračují hranici běžného vysílání (koncerty, sportovní akce, dětský den aj.). Využití těchto aktivit je pro některé produkty velice efektivním způsobem reklamy.





Chcete efektivní marketing?




Vytvořila společnost