Mráz léčío firmě

Mráz léčí je úspěšný brněnský podnik, který kromě polária (kryokomory) nabízí také lokální kryoterapii, hyperbarickou oxygenoterapii a další regenerační procedury.

zadání

Postupem času byla různá zadání i realizace, které jsme pro firmu řešili. Marketing místní firmy má vždy svá specifik, čehož jsme si v naší reklamní a marketingové agentuře vědomí. 

realizace

Pro Mráz léčí jsme spravovali sociální sítě a to Facebook a také Instagram, využívali také našeho marketingového poradenství a fotili jsme pro ně.

Chcete efektivní marketing?