Mráz léčío firmě

Mráz léčí je úspěšný brněnský podnik, který kromě polária (kryokomory) nabízí také lokální kryoterapii, hyperbarickou oxygenoterapii a další regenerační procedury.

zadání

Postupem času byla různá zadání i realizace, které jsme pro firmu řešili. Marketing místní firmy má vždy svá specifik, čehož jsme si v naší reklamní a marketingové agentuře vědomí. 

realizace

Pro Mráz léčí jsme spravovali sociální sítě. Příspěvky na sítích Facebook a Instagram jsme tvořili zvlášť. Firma využila našeho marketingového poradenství a fotografických služeb.

Chcete efektivní marketing?