WireframeCo je wireframe?

Wireframe je základní kámen webových stránek a aplikací. Nazýví se také drátěný model nebo skica webu. Wireframe představuje hrubou strukturu webové stránky nebo aplikace. Jedná se o vizuální náčrt, který znázorňuje rozložení obsahu, funkčních prvků a navigačních systémů. Wireframe slouží jako kompas pro designéry a vývojáře, čímž jim pomáhá pochopit funkčnost a hierarchii webu či aplikace před samotným designem a kódováním.

Kdy je dobré wireframe dělat?

Tvorba webu by měla začít nejprve seznamem funkcí (cílů), které po webu chcete a dále soupisem všech URL. Následně se zpravidla dělá analýza klíčových slov, na základě které se upraví struktura menu webua případně ještě upraví jednotlivé URL. Dále je dobré vytvořit obsahovou strategii webu (která stránka má o čem psát a jaké konkrétní cíle má která podstránka splnit). Násldně děláme wireframe, vždy před tvorbou grafiky. Zda web chcete nejprve otextovat nebo udělat wireframe není až tak podstatné.


Výhody wireframů, aneb proč udělat wireframe?

Wireframe vám pomůže s celou řadou věcí. Důvodů, proč jej mít je mnoho. Některé z nich jsou:
 • Vizualizace konceptu: Wireframe umožňuje zhmotnit myšlenky a koncepty do hmatatelné podoby, čímž ulehčuje pochopení cílů projektu pro všechny zúčastněné strany.
 • Zjednodušení komunikace: Díky wireframu je komunikace mezi designéry, vývojáři a klienty efektivnější a srozumitelnější. Pomocí vizuálních prvků se minimalizují nedorozumení a udělají se případné úpravy.
 • Včasné odhalení chyb: Vytvářením wireframů se chyby a nefunkční prvky odhalí již v raném stádiu vývoje. To šetří čas a vývojářů a tím i peníze.
 • Zvýšení flexibility: Díky wireframu je možné flexibilně měnit rozložení a funkčnost prvků bez nutnosti zásadních změn v pozdějších fázích vývoje.
 • Zvýšení testovatelnosti: Wireframe slouží jako podklad pro testování použitelnosti. Zajistí se, že web či aplikace bude pro uživatele intuitivní a snadno použitelná.


Wireframe
Wireframe ukáže hrubou strukturu webu.


Typy wireframů

Existuje několik typů wireframů, které se liší úrovní detailů a zaměřením. Mezi nejběžnější patří:
 • Nízko detailní wireframe: Slouží k vyjádření základní struktury a funkce webu či aplikace. Zobrazují pouze hrubé obrysy prvků bez ohledu na typografii či grafiku.
 • Středně detailní wireframe: Poskytují více informací o rozložení prvků a jejich vzájemném působení. Začínají se objevovat náznaky typografie a interaktivity.
 • Vysoce detailní wireframe: Simulují finální vzhled webu či aplikace s realistickou typografií, grafikou a interakčními prvky.


Nástroje pro tvorbu wireframů

Na tvorbu wireframů existuje široká škála nástrojů, od jednoduchých online aplikací až po komplexní softwarové řešení. Mezi oblíbené nástroje patří: 
 • Pencil: Bezplatný online nástroj s intuitivním rozhraním a základními funkcemi.
 • Balsamiq: Další bezplatný online nástroj s bohatou škálou prvků a možnostmi exportu do různých formátů.
 • Moqups: Placený online nástroj s pokročilými funkcemi pro spolupráci a prototypování.
 • Sketch: Profesionální software pro designéry s komplexními nástroji pro tvorbu wireframů a prototypů.

Tipy pro tvorbu wireframe

Při tvorbě wireframů je důležité zvážit následující:
 • Jasný cíl: Stanovte si cíl wireframu, ať už jde o vizualizaci konceptu, testování použitelnosti, nebo prezentaci pro klienta. 
 • Jednoduchost: Vyhněte se zbytečné detailnosti a zaměřte se na základní prvky a jejich funkčnost. 
 • Čitelnost: Wireframe by měl být snadno pochopitelný pro všechny zúčastněné strany. Používejte jasné symboly a srozumitelné poznámky.
 • Flexibilita: Ponechejte si prostor na úpravy a změny v průběhu vývoje.
 • Spolupráce: Zapojte do tvorby wireframů relevantní členy týmu a klienta, abyste získali zpětnou vazbu. 

Mám wireframe, a co dál?

Zpravidla se po wireframe začnou psát texty na web a dělat samotný grafický design. Jakmile je to hotové, tak přistupují k práci programátoři, kteří web naprogramují. Hotový web by měl projít testovací fází, kde se odladí ještě chyby. Wireframe zpravidla zpracovávají digitální agentury a různá webová studia. Spolupracují na nich UX/UI designéři. 

Chcete efektivní marketing?
Vytvořila společnost